Kontinuum

Kontinuum může označovat:

  • Kontinuum (fyzika) – představuje idealizovaný model hmoty, který zanedbává její částicovou strukturu (atomy, molekuly) a považuje hmotu za spojité prostředí, které lze popsat jeho hustotou
  • Matematická kontinuita – souvislá řada reálných čísel s vyjádřitelnou mohutností
  • Jazykové kontinuum – soubor geneticky příbuzných jazyků, jejichž oblasti užívání na sebe zeměpisně přímo navazují
jiné

Související články

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo kontinuum ve Wikislovníku