Kontrolní součet

Použitím podprogramu pro kontrolní součet lze poměrně snadno ověřit totožnost daného vstupu (v tomto příkladu byl k tomuto účelu použit unixovský cksum)

Kontrolní součet je doplňková informace, která se předává spolu s vlastní informací a slouží k ověření, zda je vlastní informace úplná a zda při jejím přenosu nedošlo k chybě. Kontrolní součet je výsledkem nějaké předem určené operace, provedené s vlastní informací. Příjemce informace má možnost sám kdykoliv spočítat svůj vlastní kontrolní součet. Jakmile vypočtený kontrolní součet nesouhlasí s předaným kontrolním součtem, znamená to, že během přenosu došlo k poškození zprávy nebo k poškození kontrolního součtu.

Běžné metody

Pro výpočet kontrolního součtu se používají různé metody. Principiálně nejjednodušší metodou je zaslání úplné kopie celé informace; pokud při přenosu informace došlo k jejímu poškození, příjemce pozná, že se obě kopie navzájem liší. Nevýhodou této metody je však velká redundance – je třeba přenášet dvojnásobný objem dat. Prakticky používané metody tedy jako kontrolní součet používají jen menší dodatkovou informaci; jednoduchým příkladem použitelným při předávání řady čísel je součet všech čísel. Tento způsob se používá např. v daňovém přiznání a různých statistických výkazech.

Mezi další prakticky používané metody patří například:

Metody se podstatně liší podle toho, zda jsou určeny pro kontrolu člověkem (rodná čísla, ISBN) nebo počítačem.

Odkazy

Externí odkazy

Související články

Média použitá na této stránce

Checksum.svg
Shows a typical checksum function at work. Note that small differences in the input result in different checksums. The checksums seen here (in decimal format) were computed from the corresponding texts by the Unix cksum utility.