Kostnatí

Kostnatí (Teleostei) jsou největší nadřád a korunová skupina paprskoploutvých ryb (Actinopterygii). Mezi kostnaté patří velká většina recentních ryb. Mají dobře osifikovanou kostru.

Řády

Alburnoides eichwaldii
 • ostnojazyční (Osteoglossiformes)
 • tarponi (Elopiformes)
 • albulotvaří (Albuliformes)
 • holobřiší (Anguilliformes)
 • velkotlamky (Saccopharyngiformes)
 • bezostní (Clupeiformes)
 • maloústí (Gonorynchiformes)
 • máloostní (Cypriniformes)
 • trnobřiší (Characiformes)
 • sumci (Siluriformes)
 • nahohřbetí (Gymnotiformes)
 • štikotvární (Esociformes)
 • koruškotvární (Osmeriformes)
 • lososotvární (Salmoniformes)
 • velkoústí (Stomiiformes)
 • měkkorypí (Ateleopodiformes)
 • jinožábří (Aulopiformes)
 • hlubinovky (Myctophiformes)
 • leskyňovci (Lampridiformes)
 • vousatky (Polymixiiformes)
 • okounovci (Percopsiformes)
 • hrujovci (Ophidiiformes)
 • hrdloploutví (Gadiformes)
 • žabohlaví (Batrachoidiformes)
 • ďasové (Lophiiformes)
 • cípalové (Mugiliformes)
 • gavúni (Atheriniformes)
 • jehlotvární (Beloniformes)
 • halančíkovci (Cyprinodontiformes)
 • mořatky (Stephanoberyciformes)
 • pilonoši (Beryciformes)
 • pilobřiši (Zeiformes)
 • volnoostní (Gasterosteiformes)
 • hrdložábří (Synbranchiformes)
 • ropušnicotvární (Scorpaeniformes)
 • carouni (Gobiesociformes)
 • ostnoploutví (Perciformes)
 • platýsi (Pleuronectiformes)
 • čtverzubci (Tetraodontiformes)

Literatura

 • Zoologie, Papáček Miroslav, nakladatelství Scientia, ISBN 80-7183-203-0

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Alburnoides eichwaldii - ZooKeys-276-085-g007.jpeg
Autor: Turan D, Ekmekçi F, Kaya C, Güçlü S, Licence: CC BY 3.0
Alburnoides eichwaldii, Turkey: Ardahan Province: Hanak Stream, Kura River drainage, FFR 1047, female, 84 mm SL.