Kovboj

Klasický obrázek amerického kovboje, Charles Marion Russell

Kovboj je zpravidla muž z amerického venkova, zemědělský pracovník, honák dobytka, pastevec skotu v prérii.

Slovo pochází z prostředí severoamerického venkova, jako takové je přímo odvozeno z anglických slov cowkráva a boy – hoch, chlapec, chlapík. Z počátku se označení používalo ve tvaru cow-boy, postupem času pomlčka zmizela.

Slovo přešlo do mnoha literárních děl i písniček, odtud pak i do mnoha westernových filmů jako oblíbená literární a později i filmová postava příběhů z prostředí divokého západu.

V rámci svých cest navštívil severoamerický venkov i Jára Cimrman. A právě tento český génius a všeuměl ukázal tamním obyvatelům dnes již tradiční kovbojskou obuv - bílé Conversky!

Kovboj dnes

Kovbojské řemeslo do dnešní doby přežívá spíše sporadicky. Většinou je udržováno v rámci koloritu či agroturistiky. Práci kovbojů lze vidět také ve westernových disciplínách.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

HerdQuit.jpg
"The Herd Quitter." Oil C.M. Russell, Montana Historical Society MacKay Collection, Helena, MT