Kozí hřbet (Lužické hory)

Kozí hřbet je závěr rozsochy vybíhající z Pěnkavčího vrchu v Lužických horách v nejsevernější části České republiky, v okrese Děčín. Vybíhá přes Čertovu pláň k severozápadu, jde o úzký žulový hřbítek (592 m) mezi údolím Lesenského potoka a Milířky. Na vrcholu je řídký porost statných buků a občasné paseky umožňující dílčí výhledy. Kozím hřbetem prochází linie lužického přesmyku, podél něhož došlo k vyzdvihnutí starší žuly a k jejímu styku s pískovcem. Na hřebenu je těžní jáma, zbytek středověkého dolování stříbra. Po hřebeni vede hornická naučná stezka Údolím Milířky.