Kraton

Mapa geologických provincií

Kratony (z řeckého κράτος kratos „síla“) či štíty jsou staré a stabilní části litosféry. Kratony obvykle tvoří jádro tektonických desek a mnohé z nich přežily opakované spojování a dělení kontinentů. Typicky jsou tvořeny velmi starými krystalickými horninami, které mohou být pokryty mladšími sedimenty. Mají tlustou kůru a hluboké litosférické kořeny, které sahají až několik set kilometrů do zemského pláště.

Pojem kraton se používá k odlišení stabilní části pevninské zemské kůry od geologicky aktivnějších a nestabilnějších oblastí. Kratony lze chápat jako štíty, ve kterých se krystalická hornina dostává na povrch, a platformy, ve kterých jsou krystalické horniny překryty sedimenty.

Pojem poprvé použil německý geolog Leopold Kober v roce 1921 jako kratogén, označující stabilní pevninské platformy, v protikladu k orogénu, označujícímu horská neboli vrásná pásma. Pozdější autoři ho zkrátili na kraton.

Příklady kratonů jsou Otročí kratonKanadě, Wyomingský kraton ve Spojených státech, Amazonský kratonJižní Americe a kraton KaapvaalJižní Africe.

Provincie

Kratony se geograficky člení na geologické provincie. Geologická provincie je prostorová jednotka se společnými geologickými vlastnostmi. Provincii může tvořit jediný dominantní strukturní prvek jako třeba kotlina, nebo několik souvislých příbuzných prvků. Sousední provincie mohou mít podobnou strukturu, ale přesto mohou být považovány za samostatné provincie s ohledem na odlišný vývoj.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

World geologic provinces.jpg
Map of world geologic provinces
 
Foreland or intracratonic Basin
 
Extended continental crust
Age of Oceanic crust:
 
0–20 Ma
 
20–65 Ma
 
>65 Ma
Important note: These geologic province map renders only features approximately 150 km across and greater due to the fact that the resolution of the maps should be consistent with the resolution of the seismic refraction data. For example, the young uplifted blocks of the Variscan Orogen in Central and Western Europe such as the Rhenish Massif or the Massif Central are not depicted as ‘orogens’ but as part of the ‘extended continental crust’ in the western half of Europe.