Krav maga

Krav maga (hebrejsky קרב מגע‎, krav = souboj / blízko, maga = dotyk, kontakt, tedy česky kontaktní boj, boj z blízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil, izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav maga bylo zařazeno do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav maga není sport, ale příprava na boj zblízka a ohrožení života.

Dnes krav maga používají všechny složky Izraelských ozbrojených sil (regulérní síly i speciální jednotky Sajeret), zpravodajské služby Mosad a Šin Bet, americké CIA, FBI, DEA, U.S. Marshals a další federální agentury, některé složky amerického letectva a pobřežní stráže, dále několik amerických policejních sborů (včetně SWAT týmů), francouzská elitní jednotka GIGN, Belgická armáda a další.[1][2][3]

Bojový systém krav maga

Krav maga

Krav maga je moderní soustavou sebeobranných technik, koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, a proto umožňuje potenciálnímu praktikantovi dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase.

Celý systém je zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami a v civilní sféře. Díky tomu získalo umění krav maga uznání od expertů bojových umění a vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický přístup k otázce osobní bezpečnosti. Krav maga se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako optimální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.

Celý systém krav maga v sobě slučuje dvě integrální a na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.

Krav maga učí především přípravu na reálný boj člověka proti člověku, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem, v přečíslení počtem protivníků, či v jiné taktické výhodě, jež by ve sportu byla považována za neetickou. Krav maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demonstruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky.

Tvůrcem celého systému krav maga je Imi Lichtenfeld, původem z Bratislavy.

Stejně jako ostatní bojová umění, má i krav maga svůj pozdrav. Jedná se o úklonu spojenou s výkřikem „Kida!“ (hebrejský význam: „úklona“). Při úkloně jsou obvykle ruce zaťaté v pěst a tělo se nakloní o cca 30°.

Základní pravidla

Trénink krav maga ve škole pro výsadkáře v Izraeli, 1955

Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení.

Aplikace tohoto principu v praxi tedy znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout. Pokud však dojde k napadení, je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanit se z nebezpečí.

K dalším pravidlům systému krav maga patří:

 • Nezranit se – v případě zranění hledat způsoby, jak útočníka paralyzovat i za změněných podmínek.
 • Zachovat zdrženlivost – nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Ovládat své ego a kontrolovat pohnutky vlastní mysli. Být ochoten přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny druhých.
 • Reagovat správně – dělat správné věci na správných místech ve správný čas. Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti, ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu.
 • Být výkonný – to jest výkonný natolik, aby nebylo nutné protivníka zabít. Trénovaný praktik krav magy nemusí nezbytně svému protivníkovi způsobit zranění a konflikt dokáže řešit rychle a účinně. Snaží se i v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi svého bližního. Na druhé straně plně respektuje odedávna platný zákon: Chce-li tě někdo zabít, zabij ho ty dříve!, platný v situacích, kdy v boji o holý život neexistuje jiná alternativa.

Základní poučky

 • Vyhýbejte se zranění – pečlivě zvažte rizika spojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. Zásadně byste měl(a) vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně. Krav maga preferuje především techniky obranné.
 • Techniky krav maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
 • Braňte se a útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
 • Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter své obranné reakce a odhadněte sílu, jež je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvarování se zbytečných, resp. zbytečně těžkých zranění).
 • Útočte přesně na citlivá a zranitelná místa, abyste získal(a) nad protivníkem rychle převahu.
 • Použijte ke své obraně i protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
 • Krav maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé ve sportech.
 • Základní pravidla pro trénink: od osvojení jednotlivých technik přejít k vypracování vlastních rutinních postupů, mentálním cvičením a postupně přejít od specificky definovaných technik k improvizovaným akcím, vycházejícím z dynamiky modelových situací.

Bojové techniky

 • S vlastním protiúderem nečekat až na dokončení obrany, ale oba pohyby provést zároveň: obranný chvat (oblouk kruhové obrany) i vlastní protiútok (úder či chvat) začít oba najednou, ve stejný okamžik. Boj není souboj, aby se útočné role spravedlivě střídaly: toto je zásadní rozdíl především proti šermu, kde má bojovník skutečně jen jediný nástroj k boji, meč. Naopak v krav maga bojovník, aby přežil, může a musí použít jakkoli cokoli nebo jakoukoli další část svého těla, i několik zároveň. Úder současně s obranou je nejen překvapivý a rychlý, ale respektuje i právní odlišnosti v jednotlivých jurisdikcích. Pokud by protiútok obránce následoval až po zablokování původního útoku, mohl by být považován za nový útok, nikoli pokračování obrany. Protiútok současně s obranou tyto právní nejistoty eliminuje, neboť hrozba v daný okamžik stále trvá.
  • Vlastní pohyby vycházejí z nohou a přenášení váhy, ne z rotace celého trupu: rotace trupem by umožnila (sice silný) úder jen jednou polovinou těla. Naopak, vlastní pohyby (obranné i útočné zároveň) vycházejí z nohou a celkového přenesení váhy vpřed, což pomáhá jak síle, tak udržení blízkého kontaktu s protivníkem. Z nohou vychází i síla přímého úderu: ten je jen krátký, navíc bez nápřahu.
 • Vždy raději upřednostnit zranění končetiny než zranění samotného trupu vlastního těla.
 • I zraněním končetin se lze vyhnout správně provedenou technikou krytí. Například ruce s nožem se bránit zachycením až za zápěstím, na předloktí, což dává větší prostor od čepele nože, než se snažit zachytit přímo zápěstí nebo snad i samu pěst.

Zakázané bojové techniky

V samotném boji je pro přežití dovoleno vše, pro účely výcviku se tudíž procvičují všechny typy obrany. Podle intenzity výcviku se předpokládá odpovídající ochranná výstroj, jako například suspensor, a je povoleno vše, co tréninkového sparring partnera trvale nepoškodí.

Krav maga v populární kultuře

 • Sam Fisher, postava z herní a knižní série Tom Clancy's Splinter Cell je expertem na krav magu (používá jej např. ve hře Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction).[4][5]
 • Jennifer Lopez ve filmu Dost (angl. Enough) trénuje a používá krav magu.[6][7][8]
 • Jak jsem poznal vaši matku (díl Košile se vrací): Natálie chodila trénovat krav magu a pak použila proti Tedovi, když se s ní rozešel na narozeniny.
 • Teorie velkého třesku: v díle Feromonový zápach zoufalství se dívka, která randí s Leonardem zmiňuje, že s Bernadette chodí na hodiny krav magy. Také řekla, že 'Krav maga je v podstatě sto způsobů, jak chlapovi urvat koule.'
 • Simpsonovi: v díle Největší Homer všech dob je Bart v Jeruzalémě zneškodněn pomocí krav magy.
 • Megan Reevesevá ze seriálu Vražedná čísla ovládá krav magu.
 • V seriálu Archer je několikrát zmíněno, že špionážní agentura ISIS používá krav magu.

Odkazy

Reference

 1. Archivovaná kopie. krav-maga.cz [online]. [cit. 2011-11-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-03. 
 2. http://treeoflifemedia.typepad.com/tactical_krav_maga/
 3. http://www.kravmagaeu.com/index.php/history[nedostupný zdroj]
 4. http://www.youtube.com/watch?v=fjAbW_qocMA
 5. Archivovaná kopie. www.joystiq.com [online]. [cit. 2011-11-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-02. 
 6. http://www.your-krav-maga-expert.com/krav-maga-women-training.html
 7. http://health.howstuffworks.com/wellness/diet-fitness/information/getting-strong-with-krav-maga.htm
 8. Archivovaná kopie. sports.yahoo.com [online]. [cit. 2011-11-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-22. 

Literatura

 • Imi Lichtenfeld, Eyal Yanilov, Krav Maga, Naše vojsko, Praha 2003

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Krav Maga Marines.jpg
- David Kahn, center, teaches U.S. Marine Corps Sgts. Enrique D. Watson, right, and Bernardo Leyva, left, Headquarters and Headquarters Squadron, Krav Maga fighting techniques Oct. 28, 2009, at U.S. Marine Corps Air Station Iwakuni, Japan.
Kravmaga.jpg
"Krav maga" lesson in paratroopers school. Israel, 1955