Kružnice vepsaná

Kružnice vepsaná mnohoúhelníku má tyto vlastnosti:

 • leží celá uvnitř mnohoúhelníku
 • dotýká se všech stran mnohoúhelníku

Mnohoúhelník, kterému lze vepsat kružnici, se pak říká tečnový, protože jeho strany jsou tečnami vepsané kružnice.

Kružnice vepsaná trojúhelníku

Kružnice vepsaná trojúhelníku a její konstrukce

Kružnice vepsaná trojúhelníku má střed v průsečíku os vrcholových úhlů trojúhelníku. Vzorec pro výpočet poloměru této kružnice je následující

kde je obsah a je obvod trojúhelníku. Kružnice vepsaná leží uvnitř kružnice devíti bodů, s níž má vnitřní dotyk. Každý trojúhelník je triviálně tečnovým mnohoúhelníkem své vepsané kružnice.

Gergonnův bod

Spojnice dotykových bodů kružnice vepsané s protějšími vrcholy trojúhelníka se protínají v jednom bodě, který se nazývá Gergonnův bod, po francouzském matematikovi Josephu Gergonneovi. Gergonnův bod vždy leží uvnitř trojúhelníku.

Popis obrázku:

Gergonnův bod
 • ΔABC
 • a, b, c – strany
 • oa, ob, oc – osy úhlů
 • V – průsečík os úhlů (střed kružnice vepsané)
 • k – kružnice vepsaná
 • Ka, Kb, Kc – dotykové body kružnice vepsané
 • ka, kb, kc – spojnice dotykových bodů s protejšími vrcholy
 • G – Gergonnův bod

Literatura

 • ŠVRČEK, Jaroslav; VANŽURA, Jiří. Geometrie trojúhelníka. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1988. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

KruzniceVepsanaTrojuhelniku.jpg
Kružnice vepsaná trojúhelníku
Gergonne point.jpg
Kružnice vepsaná a Gergonnův bod:
 • ΔABC
 • a, b, c – strany
 • oa, ob, oc – osy úhlů
 • V – průsečík os úhlů (střed kružnice vepsané)
 • k – kružnice vepsaná
 • Ka, Kb, Kc – dotykové body kružnice vepsané
 • ka, kb, kc – spojnice dotykových bodů s protejšími vrcholy
 • G – Gergonnův bod