Kubismus

Josef Čapek – Krajina v dešti (1928)
Kubistický porcelán – cukřenka, Pavel Janák
Kubistická lampa od Emila Králíčka na pražském Jungmannově náměstí

Kubismus je avantgardní umělecké hnutí přelomu 19. a 20. století, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu.

Kubismus se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněno A. Einsteinem) a s nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty.

Kubismus měl velký dopad na umělce prvních desetiletí 20. století, a tím ovlivnil (ať přímo či nepřímo) vývoji nových uměleckých stylů (futurismus, konstruktivismus a expresionismus). V některých lokalitách získal charakter uměleckého slohu (např. v Čechách a na Moravě).

Historie

Protože kubismus byl směr, ve kterém literatura neměla velký vliv, nemá žádný přesně daný počátek (tj. nevyšel mu žádný manifest).

První impulsy, kterými byl kubismus ovlivněn, můžeme vysledovat kolem roku 1906 u děl, která během svých studií v Paříži vytvářeli Georges Braque (Francouz) a Pablo Picasso (Španěl). Zpočátku byla jejich tvorba na sobě nezávislá, oba ovlivnil Paul Cézanne a africké domorodé umění. Roku 1907 začali pracovat společně a zůstali spolu až do vypuknutí první světové války (1914).

Termínu „kubismus“ jako první použil francouzský kritik umění Louis Vauxcelles v roce 1908 („divný cubiques“ = krychle). Toto použití bylo myšleno hanlivě. Později byl termín přijat, ačkoli se jeho zakladatelům nelíbil.

Kubistické hnutí se i díky podpoře galeristy D.-H. Kahnweilera, rychle rozšířilo a po roce 1910 lze mluvit o kubistické škole.

Podle tvorby dělíme kubismus na:

  1. Pre-cubismus (19061909) – toto období zahájili kubisté Georges Braque a Pablo Picasso. Období kdy kubismus vznikal, díla jsou ovlivněna předchozími malířskými trendy, dochází k objevování kubistické perspektivy. (např. Pablo Picasso – Ženský akt). Postupně jsou zobrazované předměty omezovány na základní geometrické tvary, z barev se používaly pouze odstíny šedé a hnědé barvy.
  2. Analytický kubismus (19091912) – v tomto období kubismus nebyl abstraktním uměním, barva se stále téměř nepoužívala. Dochází k částečné abstrakci tzn. zobrazované předměty jsou nahrazovány jinými podobnými předměty. Zobrazovaný předmět je rozložen na jednotlivé geometrické tvary, které jsou pak zobrazeny neperspektivně vedle sebe.
  3. Syntetický kubismus (též vrcholný) (19121914) – v této fázi se kubismus přiblížil abstrakci, nicméně je pro něj stále důležitý zobrazovaný předmět, který je skládán z linií a ploch. Objevuje se koláž a s ní i barva.
  4. Orfismus – toto období dospělo k úplné abstrakci, využívá barvy. V tomto období již umělci nenapodobují ani se nijak nesnaží rozkládat či znovu skládat reálný předmět, tím se vlastně jednotlivé malířské prvky staly zcela nezávislé na realitě.
  5. Po roce 1923 došlo k dalšímu rozvoji kubismu, ale již nešlo o čistý kubismus, ale kubismus něčím ovlivněný, např. imaginativní kubismus je ovlivněn surrealismem.

Výtvarné umění

Obraz krajiny, malíř Charles H. Walther

Světové malířství:

Antonín Procházka – Zátiší s pohárem a knihou (1915)

České malířství:

Slovenské malířství:

Literatura

Kubismus literaturu příliš neoslovil, proto vzniklo velmi málo děl spojených s tímto hnutím. Pro kubistické básně není rozhodující význam ani melodičnost, ale obraz, proto jsou básně kubistů netradiční z hlediska svého tvaru (často tvořily z písmen obrazce, které byly ve vztahu k dané básni). Důraz byl kladen na dynamiku a fantasii. Oblíbeným básnickým prostředkem se stala tzv. volná asociace představ, pomocí níž chtěli vyjádřit jakési „nadskutečno“.

Architektura

U některých architektů došlo k velmi výraznému ovlivnění kubismem, jejich stavby samozřejmě musely být především funkční, proto nelze hovořit o čistém kubismu. Architekti tvořící pod vlivem kubismu vytvářeli velmi zvláštní díla, která působí velice silným dojmem. Kubistická architektura vznikla na území současného Česka díky skupině umělců jako Emil Filla, Otto Gutfreund, Josef Čapek a architektů jako je Josef Gočár, Josef Chochol a další.[1] Kubistický směr je světově unikátní a nikde jinde nedosáhla kubistická architektura takového rozmachu jako v Česku.[1] Na kubistickou architekturu později navazuje dekorativnější rondokubismus, zvaný také české art deco.[2]

Architekti:

Galerie kubistické architektury

Odkazy

Reference

  1. a b S.R.O., NETservis. Český kubismus a jeho představitelé. Český kubismus [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-03-19. 
  2. Rondokubismus – Arts Lexikon. www.artslexikon.cz [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
  3. Pouliční svítilna. Prague Stay [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Zahradní altán; Příkazy.JPG
Autor: Lehotsky, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
NM Český kubismus cukřenka.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Český kubismus v Národním muzuu v Praze
Pardubice Trida Miru 58-5.JPG
Autor: Gampe, Licence: CC BY-SA 3.0
Oldřich Liska: Obchodní a činžovní dům "Na Kopečku", Pardubice, Zelené předměstí, Třída Míru č. p. 58
Praha - kubistická lampa 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha-Nové Město, kubistická pouliční lampa Emila Králíčka
Antonín Procházka - Zátiší s pohárem a knihou (1915).jpg
Obraz Zátiší s pohárem a knihou Antonína Procházky z roku 1915
Vyšehrad Rašínovo nábřeží 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha-Vyšehrad, Rašínovo nábřeží
Column impost.svg
Autor: Ssolbergj, Licence: CC BY-SA 3.0
The impost of a column.
Praha Palác Diamant 1a.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha, Lazarská ulice, kubistický Palác Diamant
Neklanova Kubistický dům 11.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Kubistický dům v Neklanově ulici
Vyšehrad Kovařovicova vila 7.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Kovařovicova vila
Dům U černé Matky Boží 03.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Czech-03841 - Cubist Building (32865168462).jpg
Autor: Dennis Jarvis from Halifax, Canada, Licence: CC BY-SA 2.0
Elišky Krásnohorské 123/10, Praha-Staré Město, kubistický dům.
Vyšehrad Libušina Kovařovicova vila 1.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Vyšehradské vily Kovařovicova a Sequensova
Vstupní hala Bauerovy vily.jpg
Autor: Jiří Strašek, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Neklanova Kubistický dům roh 1c.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Kubistický dům v Neklanově ulici