Kulturní geografie

Kulturní geografie, nebo též geografie kultury, je vědní obor spadající pod socioekonomickou geografii, který zkoumá prostorovou diferenciaci kulturních znaků společnosti (jazyk, náboženství, kulturní dědictví) a příčiny této diferenciace.[1] V důsledku různých definicí je do objektu zkoumání kulturní geografie někdy též zařazován i proces domestikace, morálka i právo.[2] Zakladatelem oboru je americký geograf Carl O. Sauer.[2]

Reference

  1. SKOKAN, Ladislav. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999. ISBN 80-7044-229-8. S. 185. 
  2. a b ANDĚL, Jiří. Kulturní geografie: Jazyk, národy, náboženství, kulturní dědictví. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1998. 146 s. ISBN 80-7044-193-3. S. 5–6. 

Literatura

  • HEŘMANOVÁ, Eva; CHROMÝ, Pavel a kol. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha : ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-339-3.

Související články

Externí odkazy