Kurátor sbírky

Rekonstrukce galerie španělského a italského malířství v Paláci krásných umění v Lille (muzeum) dva roky po první světové válce . Uprostřed obrazu: Émile Théodore (kurátor muzea v letech 1912–1937).

Kurátor sbírky (kurátor sbírkového fondu, kustod sbírky) je odborník, který se stará o sbírku např. knihovny, galerie, muzea či archivu. Mezi jeho povinnosti patří rozhodování o pořízení nových děl, výzkum související s objekty sbírky, interpretace shromážděných děl, tvorba jejich popisů, katalogů apod.

V menších institucích to může být právě kurátor, kdo nese výhradní odpovědnost za akvizici sbírkových předmětů a péči o ně. Kurátor rozhoduje o tom, jaké předměty se pořídí, dohlíží na péči o ně a na jejich dokumentaci, zajišťuje řádné zabalení sbírkových předmětů před jejich převozem, provádí výzkum a sdílí jeho výsledky s veřejností a akademickou obcí prostřednictvím výstav a publikací. Ve velmi malých muzeích, založených dobrovolníky, je často kurátor jediným placeným zaměstnancem.

Ve větších institucích je kurátor především předmětovým specialistou, od něhož se očekává, že bude rozhodovat o akvizici sbírkových předmětů a provádět výzkum. Tyto instituce mohou mít více kurátorů, z nichž je každý přiřazen k určité oblasti sbírek (např. kurátor starověkého umění, kurátor grafiky a kresby atd.) a často podřízených hlavnímu kurátorovi. V těchto organizacích mohou na fyzickou péči o sbírky dohlížet vedoucí muzejních sbírek nebo muzejní konzervátoři a dokumentace a administrativní záležitosti (např. pojištění a půjčky) budou zpracovávány muzejním registrátorem.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Curator na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Réaccrochage de la salle IItalie-Espagne après la guerre 1914-1918.jpg
Autor: PBA Lille, Licence: CC BY-SA 3.0
Reconstruction of the gallery dedicated to Spanish and Italian paintings in the Palace of Fine Arts in Lille (Museum), two years after the First World War . In the center of the picture: Émile Théodore (museum curator from 1912 to 1937).