Kurfiřt

Kurfiřti volí Jindřicha VII. římským králem. Zleva (podle znaků): arcibiskupové kolínský, mohučský a trevírský, falckrabě rýnský, vévoda saský, markrabě braniborský, král český (Codex Balduineus).
Kurfiřtský hodnostní klobouk
Novější varianta kurfiřtského heraldického klobouku

Kurfiřt (přejatý výraz z němčinyKurfürst, složenina ze slov küren tzn. volit a der Fürst tzn. kníže) byl říšský kníže s právem volit panovníka Svaté říše římské.

Původní kurfiřti

Původně volila krále všechna říšská knížata, nárok byl poprvé uplatněn roku 1198. Kolem poloviny 13. století se počet knížat volitelů (nazývaných nyní kurfiřty) ustálil na sedmi, což v roce 1356 formálně zlistinil císař Karel IV. svojí Zlatou bulou. Kurfiřti byli zároveň držiteli nejvyšších říšských úřadů.

Těchto původních sedm bylo:

tři duchovní:

čtyři světští:

Nově ustanovení kurfiřti

V průběhu třicetileté války byl rýnský falckrabě Fridrich V., bojující proti císaři, zbaven svých držav Horní a Dolní Falce včetně kurfiřtské hodnosti, jež byly v roce 1623 uděleny bavorskému vévodovi Maxmiliánovi I. Vestfálským mírem z roku 1648 byla poté rýnská (Dolní) Falc navrácena synovi Fridricha Falckého Karlu Ludvíkovi a současně mu byla udělena nová kurfiřtská hodnost. Počet volitelů se tak zvýšil na osm.

Dalším, devátým kurfiřtem byl v roce 1692 jmenován vévoda Brunšvicko-lüneburský (následně nazýván kurfiřtem hannoverským).

V souvislosti s napoleonskými válkami byla zrušena církevní kurfiřtství trevírská a kolínská a mohučské bylo převedeno do Řezna. Naopak byla vytvořena čtyři další světská kurfiřtství:

Po zániku Svaté říše římské v roce 1806 pozbyl titul kurfiřta opodstatnění (tj. volba císaře) a většina tehdejších kurfiřtů přijala jiné tituly. Jediný panovník, který pokračoval v užívání titulu kurfiřta, byl lankrabě hesensko-kasselský (tzv. Kurhessenský), a to z prestižních důvodů, aby si uchoval postavení seniora Hesenského domu vůči nově povýšenému velkovévodovi Hesensko-Darmštadtskému. Vládci Hesensko-Kasselska udrželi kurfiřtský titul a vládu až do porážky v prusko-rakouské válce a zániku samostatného státu v letech 18661867.

Kurfiřtské klobouky a insignie

České královské a kurfiřtské insignie

Symboly kurfiřtského úřadu, jejich hodnostní klobouky, případně pláště a další součásti slavnostního hávu, se na rozdíl od královských korun dochovaly jen vzácně, neboť byly vyrobeny z látky a tedy z pomíjivého materiálu. Dodnes se dochoval kurfiřtský klobouk český cca z roku 1640. Spolu s pláštěm a rukavicemi je přechováván ve Světské klenotnici vídeňského Dvorního hradu. Braniborský kurfiřtský klobouk zhruba z roku 1650 je uložen v pokladnici (dómském muzeu) katedrály v Halberstadtu[1] a saský klobouk z doby kolem roku 1675 se nachází ve sbírkách královské zbrojnice[2] na drážďanském zámku. Spolu s kloboukem se ve sbírkách zbrojnice nachází i kurfiřtský ceremoniální meč vyrobený přibližně v roce 1425.[3] V roce 2013 byla podle nálezu z hrobu vyrobena replika falckého klobouku kurfiřta Jana Viléma pro město Düsseldorf, která je dočasně přechovávána při vévodském mauzoleu v kostele svatého Ondřeje.[4] Replika hannoverského klobouku je přechovávána v Bomannově muzeu v Celle a byla v roce 2014 prezentována na výstavě o hannoverské dynastii.[5]

Reference

  1. Článek o výstavě "Bavaria, Germania, Europa" [online]. [cit. 2016-11-23]. S fotografií klobouku. Dostupné online. (německy) 
  2. Katalog Státních uměleckých sbírek v Drážďanech [online]. [cit. 2016-11-23]. S fotografií klobouku. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-23. (německy) 
  3. Turistický portál Drážďan [online]. [cit. 2016-11-23]. S fotografií klobouku a meče. Dostupné online. (německy) 
  4. Článek "Krone von Düsseldorf" [online]. [cit. 2016-11-23]. S fotografií repliky klobouku. Dostupné online. (německy) 
  5. Oficiální stránky Bomannova muzea [online]. [cit. 2016-11-23]. S fotografií repliky klobouku. Dostupné online. (německy) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Balduineum Wahl Heinrich VII.jpg
 
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
Crown of Savoy.svg
Royal Crown of Savoy
Trier Arms.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of the Electorate of Württemberg.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of the Electorate of Württemberg (1803-1806) 1.duchy of Teck; 2: principality of Ellwangen; 3: county of Mömpelgard; 4: lordship of Justingen; 5: county of Limpurg; 6: lordship of Heidenheim; 7: lordship of Bönnigheim; 8a: Altdorf?; 8b: Esslingen or Heilbronn? 8c; Mindelheim? heart a: duchy of Württemberg; heartb: Reichssturmfahne. Inescutcheon is backwards and thus ahistorical.
Arms of Brandenburg.svg
Autor: Glasshouse, Licence: CC BY-SA 4.0
Shield of the Prussian State of Brandenburg
Wappen-HK.png
Autor: ziegelbrenner, Licence: CC BY-SA 3.0
Wappen des Kurfürstentums Hessen 1818 / Coat of arms of the electorate of Hesse 1818
Mainz Arms.svg
Autor: Ipankonin, Licence: CC BY-SA 3.0

Coat of arms of the Archbishopric of Mainz

Blazon: Gules a wheel with six spokes argent.
Arch Cupbearer Holding Augment.png
Autor: Ad17minstral, Licence: CC BY-SA 4.0
Silver Bohemian lion presenting a crown symbolizing the imperial crown of the Holy Roman Empire presented by the Arch Cupbearer—the King of Bohemia—at imperial coronations. Restored from hand-drawn Medieval armorials.
Wappen Mark Brandenburg.png
Autor: David Liuzzo, Licence: CC BY-SA 3.0
Znak Braniborského kurfiřtství a později pruské provincie Braniborsko.
Coat of Arms of Electorate of Cologne.svg
Autor: ชาวไทย, Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of Arms of Electorate of Cologne and the Archdiocese of Cologne.
Older Electoral hat.svg
Autor: Tom Lemmens, Licence: CC BY-SA 3.0
Eine ältere Form des Kurhutes
Royal Hanover Inescutcheon.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Shield of Arms of the Kingdom of Hanover
Kursalzburg.png
Autor: Kooij, Licence: CC BY-SA 3.0
Coats of arms of the electorate of Salzburg:

1+2: prince archbishop of Salzburg; 3. prince-bishop of Eichstätt; 4. prince-bishop of Passau; 5. prince-provost of Berchtesgaden; middle: 1 Old-Hungary; 2. New-Hungary; 3: county of Tirol; 4: grand-duchy of Tuscany; 5: duchy of Lorraine; 6: county of Habsburg

heart: Austria
Oldest Electoral hat.svg
Autor: Tom Lemmens, Licence: CC BY-SA 3.0
Oldest Electoral hat.
Weltliche Schatzkammer Wien (72).JPG
Der Königlich Böhmische Kurfürstenornat. Wien oder Prag, vor Mitte des 17. Jahrhunderts. Stoff: italienisch, 2. Viertel des 17. Jahrhunderts. Goldlamé gemustert. Inv. Nr. XIV 122.