Kvádové

Území obývané Kvády v 1. a 2. století našeho letopočtu

Kvádové byli germánský kmen,[1] který žil v době římské říše přibližně v oblasti současné Moravy. Patřili k velkému germánskému celku Svébů.[2][3]

V 1. století př. n. l. žili Kvádové v oblasti severně od Mohanu. V letech 83 př. n. l. se postupně, podobně jako Markomani, přesunuli před útoky římských jednotek pod vedením Tudra na východ, kde se usadili v prostoru dnešní jižní Moravy, jihozápadního Slovenska a severního Dolního Rakouska.

Ve 2. třetině 1. století založili Kvádové pod vedením Vannia útvar nazývaný Vanniovo království,[4] jehož centrum bylo východně od Malých Karpat na jihozápadě Slovenska, kromě toho zasahovalo i na území Dolního Rakouska a jižní Moravy. Kvádové využívali Jantarovou stezku, čímž byli zprostředkovateli obchodu mezi Římskou říší a oblasti na sever od Karpat. V roce 50 či 51 způsobily intriky Říma ve Vanniově království rozbroje, království bylo na Římské říši závislé. Vannius byl nucen utéct do exilu v Panonii. Vládu v zemi převzali jeho synovci Vangio a Sido.

Ve 2. století byli Kvádové pod velením Ariogaesa jedni z hlavních protagonistů Markomanských válek, po nichž zůstalo jejich království vůči Římu ve vazalském poměru. Počátkem 5. století se část Kvádů připojila k Vandalům při jejich tažení do Hispánie. Zbylí Kvádové byli podrobeni Langobardy.

Odkazy

Reference

    • SCHEHL, Franz A. W.; DRINKWATER, John Frederick. The Oxford Classical Dictionary. Redakce Hornblower Simon. 4. vyd. [s.l.]: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780191735257. Kapitola Quadi. (anglicky) 
    • FISCHER, Thomas; NICHOLSON, Oliver. The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Redakce Nicholson Oliver. [s.l.]: Oxford University Press, 2018. ISBN 9780191744457. Kapitola Quadi. (anglicky) 
    • The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Redakce Darvill Timothy. 3. vyd. [s.l.]: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780191727139. Kapitola Quadi. (anglicky) 
  1. TACITUS, Cornelius. Annals of Tacitus [online]. Whittaker, zdroj originálu: Michiganská univerzita, 1872, rev. 2008-04-11 [cit. 2017-02-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. European Kingdoms Germanic Tribes - Quadi (Suevi) (anglicky)
  3. Vojenské dějiny Československa. 1. vyd. [s.l.]: Naše vojsko, 1985. 28-099-85. 

Literatura

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Europa Germanen 50 n Chr-fr.svg
Carte des peuples germaniques au 1er siècle après J.-C.