Kvintový kruh

Kvintový kruh
Kvintový kruh

Kvartkvintový kruh je název z oboru hudební nauky, kterým se označuje schéma pro ulehčení transpozic a určování předznamenání tóniny.

Použití

Durové stupnice s křížky

Základem kvintového kruhu („na dvanácti hodinách“) je diatonická durová stupnice C dur, která nemá žádné předznamenání – ani #, ani b. Postupem po směru hodinových ručiček vždy z tónu (například C) na jeho čistou kvintu (například G) získávám vždy stupnici s předznamenáním bohatším o jeden křížek. Tón, který je zvýšen, je o dvě pozice proti směru hodinových ručiček od základního tónu – například v G dur je oproti C dur navíc křížek u F (=Fis), v E dur je oproti A dur navíc křížek u D (=Dis).

Po směru hodinových ručiček lze takto dojít až k tónině Cis dur, která má sedm křížků – všechny tóny jsou tedy zvětšeny a dál již nemá smysl postupovat (Gis dur by měla osm křížků a tón F by byl dvojzvětšený – Fisis.

Durové stupnice s béčky

Proti směru hodinových ručiček lze od C dur postupovat o doplňkový interval ke kvintě, tedy o čistou kvartu, každým dalším krokem získávám o jedno „béčko“ více, název sníženého tónu je opět o jednu pozici proti směru hodinových ručiček od základního tónu – například v F dur je oproti C dur navíc snížení u H (=B), v Es dur je oproti B dur navíc snížení u A (=As).

Tímto postupem lze dojít až k tónině Ces dur, která má sedm snížených tónů a opět již nemá smysl dál postupovat – následující Fes dur by měla kromě šesti snížených tónů také dvojsnížené H – Heses.

Překrývání předznamenání v dolní části kruhu

Mezi pátou a sedmou hodinou se stupně kvintového kruhu překrývají – v temperovaném ladění, které je použito například na klavíru nebo kytaře, je H dur tónově totožné s Ces dur, Fis dur s Ges dur a Cis dur s Des dur.

Mollové stupnice

Na vnitřní straně kvintového kruhu jsou často (jako na obrázku výše v tomto článku) vyznačeny také mollové tóniny. C dur (bez předznamenání) odpovídá diatonická mollová stupnice a moll, která rovněž nemá předznamenání. Postupem o kvintu po směru hodinových ručiček lze postupně získat mollovou stupnici s jedním, dvěma, třemi… křížky: e moll, h moll, fis moll,… Postupem o kvartu proti směru hodinových ručiček lze naopak získat mollové stupnice se sníženými tóny – d moll, g moll, c moll,…

Metoda odečítání údajů z vnitřního mollového kruhu je analogická jako u vnějšího durového kruhu – například e moll má jeden křížek shodný s G dur a tím je Fis.

Příklady

Určení předznamenání

Je třeba s pomocí kvintového kruhu určit předznamenání tóniny gis moll.

Tónina gis moll je o pět stupňů od základní a moll – bude mít pět křížků, postupem podle výše uvedeného pravidla jsou to postupně Fis, Cis, Gis, Dis a Ais.

Transpozice pomocí kvintového kruhu

Je třeba převést melodii „Ovčáci čtveráci“ (b-d-f-b-d-f-…) z tóniny B dur do G dur.

Tento převod se provede posunem každého tónu o tři pozice po směru hodinových ručiček (tak daleko je G dur od B dur). Výsledkem je tedy g-h-d-g-h-d-…

Poznámka: Transpozice kvintovým kruhem se vyplatí pouze v těch případech, kdy mají pozice výchozí a cílové tóniny malou vzdálenost na kruhu – čtyři pozice je asi maximum, kdy je ještě výhodné kvintový kruh použít.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Pianotocircle.jpg
Transcriptions du cycle des quintes sur un clavier Edit this at Structured Data on Commons
Quintenzirkeldeluxe.png
Autor: Red Rooster, Licence: CC BY-SA 3.0
Quintenzirkel