Kyrie

řecký nápěv Kyrie eleison

Kyrie je vokativ (5. pád) řeckého slova κύριος (kyrios – pán). Kyrie je označení krátké litanie otevírající mši: Kyrie eleison (Pane, smiluj se). V antice šlo o oslavné zvolání určené panovníkovi nebo některému z bohů; rané křesťanství je převzalo jako aklamaci a vyznání Krista, později se jeho tři části chápaly i jako postupné oslovení tří osob Nejsvětější Trojice. Kyrie je též první částí často zhudebňovaného mešního ordinária. Zatímco podle správné řecké výslovnosti má tato věta sedm slabik „ky-ri-e e-le-i-son“ (ve starořečtině ... e-le-é-son), při zpěvu se často používá šest slabik „ky-ri-e e-lei-son“ nebo dokonce i slabik pět „ky-rie-e-lei-son“. Celá modlitba zní:

řecký text:
Κύριε ἐλέησον. Χριστὲ ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
přepis do latinky:
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
český překlad:
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Ve středověku byla v češtině tato řecká fráze zkomolena do slova krleš, pravděpodobně přes německou zkomoleninu Kyrieleis.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Schola Gregoriana-Kyrie eleison.ogg
Autor: Schola Gregoriana, Licence: CC BY-SA 3.0
Kyrie eleison from Gregorian Vespers in honor of Saint Vincent Pallotti (Vesperae de Confessore non Pontifice) recorded by Schola Gregoriana from Pallottine Seminary in Ołtarzew, Poland, conducted by father Dariusz Smolarek