Látkové množství

Látkové množství
Název, značkaLátkové množství, n
Hlavní jednotka SImol
Značka hlavní jednotky SImol
Rozměrový symbol SIN
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární
Zařazení v soustavě SIzákladní

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např. i chemické vazby daného druhu, proběhlé chemické reakce jednotlivých částic (tzv. reakční obraty) v látce a jiné obecnější entity. Entity, jejichž počet látkové množství vyjadřuje, musí být specifikovány.

Mol, značka „mol“, je jednotka látkového množství v SI. Je definována fixací číselné hodnoty Avogadrovy konstanty, aby byla rovna 6,022 140 76×1023, je-li vyjádřena jednotkou mol−1.

Značení a jednotky

Jeden mol je látkové množství soustavy, jejíž počet entit (elementárních jedinců) se rovná počtu atomů v 0,012 kg uhlíku 12 (12C).
  • Další jednotky: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol; milimol, 1 mmol = 0,001 mol

Výpočet

Látkové množství je podle definice určeno vztahem

,

kde je látkové množství, je počet částic v látce a je Avogadrova konstanta. Lze též vyjádřit vzorcem

,

kde je hmotnost a molární hmotnost. Tedy soustava, která obsahuje právě tolik částic (např. atomů, molekul, iontů), kolik je atomů nuklidu uhlíku o celkové hmotnosti 12 g, má látkové množství 1 mol. Nebo vzorcem

,

kde je objem plynu a molární objem, nebo

,

kde je látková koncentrace a objem roztoku.

Související články

Externí odkazy