Lékařská fakulta

Personifikace Lékařské fakulty (výzdoba podstavce sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí v Praze)

Lékařská fakulta je fakulta specializující se na výuku lékařství a souvisejících oborů.

Ve středověku byla lékařská fakulta vedle fakulty teologické a právnické jednou ze tří základních odborných fakult tehdejších univerzit, pro její absolvování však bylo třeba nejdříve navštěvovat fakultu artistickou.

Česká republika

V České republice v současné době existuje celkem 10 lékařských fakult (z toho jedna zvěrolékařská):

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Faculty of Medicine (personification)-1.jpg
Personifikace Lékařské fakulty (výzdoba východní stěny podstavce sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí v Praze)