Ladislav Cabada

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. .jpg
Stranická příslušnost
Členstvínestraník
Nestraník
do Senátuza TOP 09 (2014)

Narození19. listopadu 1973 (49 let)
Kraslice
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
ChoťŠárka Cabadová Waisová
DětiHanna a Maya
Alma materUniverzita Karlova v Praze
Univerzita v Lublani
ZaměstnáníMetropolitní univerzita Praha
Západočeská univerzita v Plzni
Profesepolitolog a pedagog
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ladislav Cabada (* 19. listopadu 1973 Kraslice) je český politolog a vysokoškolský pedagog.

Vzdělání

Vystudoval Gymnázium v Sokolově (specializace chemie) a následně obor politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Rok doktorského studia politologie absolvoval na Univerzitě v Lublani ve Slovinsku. V roce 2004 habilitoval (docent) v oboru politologie na brněnské Masarykově univerzitě.[1]

Profesní zkušenosti

Od roku 1997 přednáší a vede semináře věnované českému politickému systému, politickým systémům ve střední a východní Evropě, evropskému regionalismu a politické antropologii na českých i zahraničních vysokých školách. V letech 19972003 přednášel na Univerzitě Karlově v Praze, od roku 2000 působí na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v roce 2000 založil a více než pět let řídil katedry politologie a sociologie, od roku 2003 katedru politologie a mezinárodních vztahů. Na Fakultě humanitních studií (později Fakultě filozofické) Západočeské univerzitě v Plzni byl v letech 20022005 proděkanem pro vědu, v letech 20052009 děkanem.[2][3] Z funkce děkana byl odvolán na návrh Akademického senátu fakulty pro údajně "nejednotný přístup k pracovištím fakulty, autokratické způsoby řízení a manažerská selhání".[1] Od roku 2002 působí rovněž na Metropolitní univerzitě Praha, kam v roce 2010 odešel jako na své hlavní působiště. V letech 2010-2016 vedl univerzitní středisko v Plzni, od roku 2013 působil jako prorektor pro akademický rozvoj, od roku 2017 je prorektorem pro tvůrčí činnost.[4]

V zahraniční pravidelně přednáší ve Slovinsku (na Univerzitě v Lublani a Fakultě aplikovaných sociálních věd v Nové Gorici), kde využívá svou znalost slovinského jazyka. V němčině či angličtině přednášel či přednáší v Německu (Univerzita Vechta, Dolní Sasko) a Velké Británii (Univerzita Salford). Realizoval také řadu zahraničních výzkumných pobytů, mj. na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji, USA, Bosně a Hercegovině, Maďarsku a Severní Makedonii.

Členství v odborných organizacích a redakčních radách

Od počátku 21. století je aktivní rovněž ve Středoevropské asociaci pro politické vědy (CEPSA), kde byl v letech 20022008 zástupcem za Českou republiku. V letech 2012 až 2018 vedl CEPSA jako její předseda. V letech 20062012 byl rovněž předsedou České společnosti pro politické vědy (ČSPV). V roce 2005 založil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, který dosud spolurediguje s Šárkou Waisovou.

Byl či je členem řady vědeckých rad, mj. Univerzity Hradec Králové, Ústavu mezinárodních vztahů v Praze či Ústavu pro studium totalitních režimů. Je rovněž členem více než deseti redakčních rad odborných sociálně-vědních časopisů v České republice, Polsku, Slovinsku a Jižní Koreji. Působil rovněž v Grantové agentuře České republiky (2006–2009, v letech 2008–2009 předseda subkomise pro sociologii) a oborové komisi pro humanitní a společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (2008–2010).

Publikační činnost

Publikoval více než 20 monografií a dalších více než sto odborných studií v češtině, slovinštině, angličtině, němčině, francouzštině a korejštině. Mezi nejvýznamnější české publikace patří kniha Politický systém České republiky: Historie a současnost, kterou napsal společně s Karlem Vodičkou a vyšla již ve třech vydáních (2003, 2007, 2011). V mezinárodním prostředí zaznamenala výrazný ohlas a je hojně citována kniha Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics (společně se Šárkou Waisovou, Lexington Books 2011); kniha byla přeložena i do korejštiny.

Politická angažovanost

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2014 kandidoval jako nestraník za TOP 09 na kandidátce subjektu "TOP 09 a STAN" v obvodu č. 9 – Plzeň-město.[5] Se ziskem 14,65 % hlasů skončil na 4. místě a nepostoupil tak ani do kola druhého.[6]

Výběr publikačních výstupů

I. Monografie

 • CABADA, Ladislav – HLOUŠEK, Vít – JUREK, Petr (2014): Political Parties in East Central Europe. Lanham: Lexington Books, 220 s.
 • CABADA, Ladislav a kol. (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 169 s.
 • CABADA, Ladislav – WAISOVÁ, Šárka (2013): Čchekchowa kukčengčchi :Jŏksačŏk čängčŏmkwa säroun ŭiče [Československo a Česká republika ve světové politice]. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 307 s.
 • CABADA, Ladislav – HLOUŠEK, Vít – JUREK, Petr (2013): Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav.
 • CABADA, Ladislav – WAISOVÁ, Šárka (2011): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Lanham: Lexington Books, 244 s.
 • VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2011): Politický systém České republiky. Historie a současnost, 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 486 s.
 • WAISOVÁ, Šárka – CABADA, Ladislav (2011): Ethics in Foreign Policy: Postmodern States as the Entrepreneurs of Kantian Ethics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 197 s.
 • CABADA, Ladislav (2010): Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938. Lanham: Lexington Books, 210 s.
 • WAISOVÁ, Šárka a CABADA, Ladislav (2009): Etika a mezinárodní politika: Postmodetrní státy jako nositelé kantovské etiky. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 235 s.
 • VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2007) Politický systém České republiky. Historie a současnost, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 374 s.
 • CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 160 s.
 • CABADA, Ladislav, (2005): Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890–1938. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 198 s.
 • CABADA, Ladislav (2005): Politický systém Slovinska. Praha: Sociologické nakladatelství, 243 s.
 • CABADA, Ladislav; ŠANC, David (2005): Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s.
 • CABADA, Ladislav; ŽENÍŠEK, Marek (2003): Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 156 s.
 • VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2003) Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál, 360 s.
 • ROSŮLEK, Přemysl; CABADA, Ladislav (2002): Evropa národů, patriotů a integrace. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 166 s.
 • CABADA, Ladislav (2000): Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900–1939. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 198 s.

II. Články v mezinárodních a zahraničních odborných časopisech

 • CABADA, Ladislav (2013): European Union and the Western Balkans: a Problematic Partnership? Politics in Central Europe, Vol. 9, No. 2, 23-42.
 • KRAŠOVEC, Alenka and CABADA, Ladislav (2013): Kako smo si različni: značilnosti vladnih koalicij v Sloveniji, Češki republiki in na Slovaškem. Teorija in praksa, Vol. 50, Nr. 5-6, pp. 23-41.
 • CABADA, Ladislav and WAISOVÁ, Šárka (2012): Public Diplomacy and Nation Branding as the Instruments of Foreign Policy – Czech Republic in (Central) European Context. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 3, 15-44.
 • CABADA, Ladislav (2012): Anti-Communism in Czech Society and Politics after 1989: Analysis of the Background and Development of the Phaenomenon. Journal of East European and Asian Studies, Vol. 3, No. 1 (August 2012), 55-75.
 • CABADA, Ladislav (2012): Party Membership in East Central Europe. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 1, 64-83.
 • CABADA, Ladislav (2011): Central European Political Parties Role in Establishment and Operation of European Conservatives and Reformists Group. Politics in Central Europe, Vol. 7, No. 2, 5-18.
 • CABADA, Ladislav (2011): Typology of Slovene minorities and differences in their status and rights. The Annual of Language and Politics & Politics of Identity, Vol. 5, s. 23-40, https://web.archive.org/web/20151018173330/http://alppi.eu/wp-content/uploads/2011/11/cabada.pdf.
 • CABADA, Ladislav (2010): Le Parti social-démocrate tchèque en 2010: entre tradition, „Troisième voie“ ou chemin propre? La Revue Socialiste, Vol. 39, No. 3 (Le débat socialiste en Europe), 59-64.
 • CABADA, Ladislav (2010): Traditional, Third way or a Different Path? The Czech Social Democrat Party in 2010. Politics in Central Europe, Vol. 6, no. 1, 83-89.
 • CABADA, Ladislav (2009): Political Culture and its Types in the post-Yugoslav Area. Politics in Central Europe, Vol. 5, No. 2, s. 78-94.
 • CABADA, Ladislav (2008): Decentralisation Processes in Croatia and Slovenia. Politics in Central Europe, Vol. 4, No. 1, s. 24-37.
 • CABADA, Ladislav (2005): Czech foreign policy – small state or middle power approach? Politics in Central Europe, Vol. 1, No. 1, s. 30-45.
 • CABADA, Ladislav (2003): Češke politične stranke in njihov položaj v procesu oblikovanja evropskih političnih strank. Teorija in praksa, Vol. 40, Nr. 6, s. 1167–1177.
 • CABADA, Ladislav (2002): Češki nacionalni interes(i) in Evropska unija v diskurzu političnega strankarstva na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 39, Nr. 4, s. 601-612.
 • CABADA, Ladislav (2001): Volilna reforma na Češkem – volilni inženiring v praksi. Teorija in praksa, Vol. 38, Nr. 5, s. 817-831.
 • CABADA, Ladislav; Waisová, Šárka (2001): European Union on the Way to the European State – The Process of Deconstruction of National Identity? Central European Political Science Review, Vol. 2, Nr. 5, s. 176-184.
 • BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2001): Post-komunistične stranke – primerjava razvoje Zveze komunistov Slovenije in Komunistične stranke Češkoslovaške. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 4, s. 749-765.
 • CABADA, Ladislav (2000): Razumevanje nacionalne in evropske identite – primer Češke republike. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 1, s. 116-129.
 • CABADA, Ladislav; EHL, Martin (2000): The Kosovo Crisis and the Prospects for the Balkans. Perspectives. The Central European Review of International Affairs, Nr. 13 (Winter 1999/2000), s. 21-30.
 • CABADA, Ladislav (1999): Razvoj strankarskega sistema na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 36, Nr. 2, s. 290-303.

III. Vysokoškolské učebnice

 • CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2007): Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 455 s..
 • CABADA, Ladislav; ZÍKOVÁ, Tereza a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk.
 • CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2004): Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 494 s.
 • CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2004): Komparace politických systémů III., 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 330 s.
 • CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2002): Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 445 s.
 • CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2000): Komparace politických systémů III. Praha: Vysoká škola ekonomická 2000, 253 s.
 • CABADA, Ladislav (2000): Český stranický systém 1890-1939.. Plzeň: Západočeská univerzita.

Reference

 1. Ladislav Cabada, Kandidát do Senátu za obvod č. 9 - Plzeň-město [online]. TOP 09 [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. 
 2. Studenti: Odvolání Cabady je zbrklé. Plzeňský deník.cz [online]. 2009-10-05 [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. 
 3. Po skandálu s plagiátem rezignoval děkan plzeňské právnické fakulty. iDNES.cz [online]. 2009-09-26 [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. 
 4. Politolog Cabada: Plzeň je specifická. 5plus2.cz [online]. 2014-02-23 [cit. 2014-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-09-04. 
 5. Seznam kandidátů pro volby do jedné třetiny Senátu. ČeskéNoviny.cz [online]. 2014-08-05 [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. 
 6. Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014, Výsledky hlasování, Obvod: 9 – Plzeň-město [online]. Český statistický úřad, 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné online. 

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. .jpg
Autor: Ivan Štefko, Licence: CC BY-SA 4.0
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.