Ladislav Hosák

Ladislav Hosák
Ladislav Hosák
Ladislav Hosák
Narození5. června 1898
Újezd u Brna
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí3. listopadu 1972 (ve věku 74 let)
Brno
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Alma materUniverzita Karlova
Povolánípedagog, historik a učitel
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ladislav Hosák (5. června 1898 Újezd u Brna3. listopadu 1972 Brno) byl český historik a vysokoškolský pedagog.

Život

Ladislav Hosák po absolvování gymnázia ve Strážnici nastoupil v roce 1923 na Filosofickou fakultu University Karlovy ke studiu dějepisu a zeměpisu. Poté přestoupil na nově zřízenou Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.[1] Po absolvování studií učil nejprve na gymnáziích v Příboře, Břeclavi a konečně od roku 1930 v Brně. V roce 1946 nastoupil na Pedagogickou fakultu University Palackého v Olomouci, kde v roce 1949 získal habilitaci a v roce 1963 byl jmenován profesorem československých dějin a historické vlastivědy. To bylo možné v uvolněnější atmosféře 60. let, nicméně na jmenování profesorem čekal Hosák poměrně dlouho, a dva měsíce před udělením profesury požádal o odchod do důchodu.[1]

Svými analytickými studiemi, jichž publikoval velké množství, zejména v regionálních periodikách, položil základy moravskému historickému místopisu. Zabýval se svobodnými dvory a genealogií, z regionů se věnoval nejprve Hustopečsku, ale postupně pokryl téměř celé území Moravy. Své místopisné bádání shrnul v monumentálním Historickém místopisu země Moravskoslezské, kterým navázal na syntetické práce Řehoře Volného. V druhém období své dějepisné činnosti se soustředil na moravskou středověkou kolonizaci, vznik měst, zdokonalování hospodaření (zejména vinařství), otázku zaniklých osad i některé dílčí otázky husitství. Zabýval se také toponomastikou, lidovým odporem proti pruské okupaci za slezských válek a novými typy pramenů k dějinám moravského feudalismu. Spojením regionálně zaměřeného bádání s působením na univerzitě, kde vychoval řadu svých následovníků, postavil vlastivědu na kvalitativně novou úroveň.

Přehled díla

 • Historický místopis země Moravskoslezské. 9 sv. Praha 1933-1938.
 • Dějiny Hustopečska do poloviny 14. století. Příspěvek k starším dějinám Moravy. Praha 1948.
 • Historický místopis střední a severní Moravy. Okres olomoucký. Okres prostějovský. Olomouc 1959.
 • Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848. Ostrava 1967.
 • Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha 1967.
 • Místní jména na Moravě a ve Slezsku I–II. Praha 1970-80.

Je autorem celé řady dílčích studií k regionálním dějinám Moravy, jimž věnoval i některé své metodologické příspěvky:

Odkazy

Reference

 1. a b BARTEČEK, Ivo. Osobnosti Olomouckého kraje. Olomouc: Agentura GALIA, 2008. ISBN 978-80-254-3006-4. S. 47. 

Literatura

 • BALATKOVÁ, Jitka. Před sto lety se narodil prof. dr. Ladislav Hosák, CSc. In: Vlastivědný věstník moravský 50 (1998), 198-199.
 • BALATKOVÁ, Jitka. Vzpomínkové sympozium k 100. výročí narození profesora Ladislava Hosáka. In: Střední Morava. Kulturněhistorická revue 4 (1998), č. 7, 115-116.
 • BROUČEK, Stanislav - JEŘÁBEK, Richard. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 3 (Biografická část). Praha 2007 ISBN 978-80-204-1713-8, 1166.
 • Československý biografický slovník. Praha 1992, s. 231-232.
 • DOKOUPIL, Lumír. Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem (k čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka). In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 3 (2012), č. 2, 191-207.
 • DOKOUPIL, Lumír. Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 5 (2014), č. 1, 77-85.
 • CHARVÁT, Jaroslav - HOLINKOVÁ, Jiřina. Doc. dr. Ladislav Hosák šedesátníkem. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 66 (1958), 103-109 (s bibliografií jeho prací).
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Ladislav Hosák - moravský historik a genealog. In: Sborník příspěvků z II. setkání genealogů a heraldiků, Ostrava 15.-16.10.1983. Ostrava 1984, 14-16.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Soupis prací dr. Ladislava Hosáka. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 66 (1958), 105-109.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka za léta 1958-1968. In: Tulák minulostí. K sedmdesátinám prof. dr. Ladislava Hosáka. Trutnov 1967, 14-20.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka (třetí část). In: Vlastivědný věstník moravský 27 (1975), 334-335.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Význam profesora dr. L. Hosáka na formování vědeckého profilu moravských učitelů historie. In: Vlastivědný věstník moravský 27 (1975), 332-333.
 • KUTNAR, František - MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997 ISBN 80-7106-252-9, 916-918.
 • Ottův slovník naučný nové doby. Sv. 2/2. Praha 1933, 1215.
 • Sborník prací k sedmdesátinám universitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka. Olomouc 1968.
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Prof. dr. Ladislav Hosák a místní jména. In: Vlastivědný věstník moravský 27 (1975), 327-328.
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Sté výročí narození prof. Ladislava Hosáka. In: Acta onomastica 39 (1998), 179.
 • TRAPL, Miloš. Sto let od narození profesora Ladislava Hosáka. In: Jižní Morava. Vlastivědný sborník 34 (1998), sv. 37, 324-325.
 • WOLF, Vladimír. Profesor Ladislav Hosák a mladá generace historiků šedesátých let. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas philosophica - Historica 28 (1998), 137-139.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flags of Austria-Hungary.png
Autor: Dragovit (of the collage), Licence: CC BY-SA 4.0
Both national flags of Austro-Hungary, the collage of flags of the Cisleithania (Habsburg Monarchy) and the Transleithania (Kingdom of Hungary)
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Ladislav Hosák I. 1-crop (cropped).jpg
Autor: rodina Ladislava Hosáka, Licence: CC BY-SA 3.0 cz
český historik Ladislav Hosák