Ladislav Pohrobek

Ladislav Pohrobek
Král uherský a český a vévoda rakouský
Portrét
Portrét neznámého autora z roku 1457.
Doba vlády1440/14531457
Korunovace1453
Narození22. února 1440
Komárno
Úmrtí23. listopadu 1457 (ve věku 17 let)
Praha (Staré Město, Králův dvůr)
PohřbenKatedrála svatého Víta
PředchůdceAlbrecht II. Habsburský
NástupceJiří z Poděbrad
DynastieHabsburkové
OtecAlbrecht II. Habsburský
MatkaAlžběta Lucemburská
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ladislav Pohrobek, nebo Holec (německy/latinsky Ladislaus Postumus, 22. února 1440 Komárno23. listopadu 1457 Praha) z rodu Habsburků byl od 10. listopadu 1444 uherský (formální korunovace dokonce již 15. května 1440) a od 28. října 1453 český král.[1]

Král dítě

Ladislav Pohrobek jako dítě, autor Karel Javůrek (1815–1909)

Byl čtvrtým dítětem českého, uherského a německého krále a rakouského vévody Albrechta II. (V.) Habsburského a jeho choti Alžběty Lucemburské, dcery císaře Zikmunda. Protože se narodil až čtyři měsíce po smrti svého otce, byl nazýván pohrobkem. V době jeho nezletilosti za něj rozhodoval zemský sněm. Jeho matka se všemožně snažila prosadit synova dědická práva především na vládu v Uhrách, kde měl jeho nároky hájit Jan Jiskra z Brandýsa, kterého přijala do svých služeb. Také nechala ukrást svatoštěpánskou uherskou korunu, k čemuž využila dvorní dámu Helenu Kottannerovou. Zařídila i Ladislavovu korunovaci ve Stoličném Bělehradě 15. května 1440, necelé tři měsíce po narození. Uherský sněm však Ladislavovy nároky odmítl a zvolil si za svého panovníka polského krále Vladislava III. Důvodem bylo stoupající turecké nebezpečí, které vyžadovalo, aby v čele království stál dospělý král, schopný řídit obranu země.

V Čechách propukla po Albrechtově smrti anarchie. Stavové začali hledat kandidáta na český trůn, nemohli však najít žádného vhodného. O českou korunu nebyl zájem. Královský majetek byl většinou rozkraden, to, co zůstalo, bylo ve špatném stavu. Přední šlechtické rody konaly výpady proti sousedícím panstvím. V této situaci byla 20. června 1440 v Praze učiněna královská volba – sbor 46 volitelů, mezi nimi i pozdější král Jiří z Poděbrad, dal své hlasy Albrechtu Bavorskému, synovci královny Žofie, manželky zemřelého Václava IV. Albrecht mluvil česky a dlouho pobýval na pražském dvoře. Zřejmě právě na základě znalosti neutěšených českých poměrů však Albrecht nabízenou korunu odmítl.

Koncem roku 1442 zemřela dvouletému Ladislavu Pohrobkovi také matka a poručníkem se stal jeho strýc Fridrich III. Habsburský, který byl po Albrechtově smrti zvolen římským králem, poději se stal i římským císařem. Ten jej v podstatě držel na dolnorakouském hradě Orth jako svého zajatce a používal k nátlaku na politické protivníky. Mohl tak zasahovat do vlády v českých a rakouských zemích a zároveň těžit z příjmů, které mladému následníkovi trůnu z jeho zemí plynuly; v roce 1451 se na hradě Mailberg uskutečnilo zasedání tzv. Mailberské jednoty, jehož výsledkem byla žádost zástupců stavů z Horních a Dolních Rakous ke králi Fridrichovi, aby Ladislava Pohrobka propustil.[2][3]

Roku 1444 padl Vladislav III. Jagellonský na křížové výpravě proti Turkům u Varny (proto dostal přízvisko Varnenčík). Poté uherský sněm uznal dědické nároky Ladislava Pohrobka a přijal ho za svého krále. Správcem království po dobu Ladislavovy nezletilosti se stal slavný vojevůdce, sedmihradský vojvoda Jan Hunyadi. V českých zemích byl přijat nejdříve na Moravě v srpnu 1453, což vyvolalo negativní reakci ze strany českých stavů, podle kterých to měli být čeští stavové, kdo přijme nového panovníka jako první a ne moravští. Do Čech vstoupil až v listopadu 1453 u Jihlavy. Roku 1453 byl Ladislav jako třináctiletý zvolen a korunován také českým králem. Zde vykonával správcovskou funkci Jiří z Poděbrad.

Záhadné úmrtí

Václav Brožík: Vyslanci českého krále Ladislava žádají v jeho zastoupení Karla VII. o ruku jeho dcery (čb. knižní reprodukce)

Ladislavovi nebylo dopřáno dlouhé panování. Roku 1457 přijel do Čech, aby se ujal vlády a seznámil se s českou společností a prostředím, neboť si Prahu zvolil za své rezidenční město. Stalo se tak i kvůli neutěšené situaci Ladislava v Uhersku. V březnu 1457 nechal popravit syna Jana Hunyadiho Ladislava Hunyadiho, který byl obviněn z vraždy Ulricha Celjského – Pohrobkova příbuzného a dlouholetého ochránce. Tato poprava vyvolala v Uhrách takový odpor, že Pohrobek se rozhodl odjet do Prahy, kde také strávil poslední měsíce života.

V Praze se též měla uskutečnit jeho svatba s francouzskou princeznou Magdalenou, dcerou krále Karla VII. Do Francie bylo vysláno poselstvo v čele s českým šlechticem Zdeňkem ze Šternberka, které mělo požádat o princezninu ruku a doprovodit nevěstu do Čech. Během příprav na svatbu však sedmnáctiletý král náhle onemocněl a po třech dnech zemřel.

Vzhledem k tomu, že se dosud těšil plnému zdraví, vznikla v té době i později celá řada dohadů o možné příčině královy smrti. Na králově těle byly patrné výrazné hematomy. Jedni usuzovali na otravu a podezřívali z královraždy Jiřího z Poděbrad, který poté získal český trůn. Další domněnkou bylo, že šlo o morovou nákazu. Teprve v roce 1985 dospěl antropolog MUDr. Emanuel Vlček po vyšetření králových kosterních pozůstatků k názoru, že Ladislav trpěl vzácnou formou leukémie.[4]

Dědictví

Ladislav Pohrobek

Ladislavovou smrtí skončil první pokus v dějinách střední Evropy vytvořit mohutné podunajské soustátí, jejž inicioval Ladislavův děd Zikmund Lucemburský. Toto soustátí, které mohlo nastavit hráz pronikání Osmanů do nitra Evropy, bylo odsouzeno k zániku právě v okamžiku, kdy bylo obrany nejvíce zapotřebí, krátce po dobytí Konstantinopole Turky.

Spor o dědictví po Ladislavu Pohrobkovi postavil na řadu desetiletí proti sobě dvě v té době nejmocnější dynastie ve střední Evropě: Habsburky, kteří se snažili uhájit to, co získal Albrecht II. sňatkem s dědičkou Lucemburků Alžbětou, a Jagellonce, opírající své nároky na českou a uherskou korunu o dědická práva Ladislavovy sestry Alžběty Habsburské, s níž se roku 1454 oženil polský král a litevský velkokníže Kazimír IV.

Ovládnout české a uherské království a připojit je k dosavadním državám by pro oba rody znamenalo získat převahu ve východní části střední Evropy. Naděje císaře Fridricha III. ani Kazimíra Jagellonského se však nesplnily, neboť v Uhrách i v zemích Koruny české byli zvoleni králové z domácích šlechtických rodů, Hunyadiho syn Matyáš zvaný Korvín a Jiří z Poděbrad.

Vývod z předků

 
 
 
 
 
Albrecht II. Moudrý
 
 
Albrecht III. Habsburský
 
 
 
 
 
 
Johana z Pfirtu
 
 
Albrecht IV. Rakouský
 
 
 
 
 
 
Fridrich V. Norimberský
 
 
Beatrix Hohenzollernsko-Norimberská
 
 
 
 
 
 
Alžběta Míšeňská
 
 
Albrecht II. Habsburský
 
 
 
 
 
 
Ludvík IV. Bavor
 
 
Albrecht I. Bavorský
 
 
 
 
 
 
Markéta II. Henegavská
 
 
Johana Žofie Bavorská
 
 
 
 
 
 
Ludvík I. Břežský
 
 
Markéta Břežská
 
 
 
 
 
 
Anežka Hlohovská
 
Ladislav Pohrobek
 
 
 
 
 
Jan Lucemburský
 
 
Karel IV.
 
 
 
 
 
 
Eliška Přemyslovna
 
 
Zikmund Lucemburský
 
 
 
 
 
 
Bohuslav V. Pomořanský
 
 
Alžběta Pomořanská
 
 
 
 
 
 
Alžběta Piastovna
 
 
Alžběta Lucemburská
 
 
 
 
 
 
Herman I. Celjský
 
 
Herman II. Celjský
 
 
 
 
 
 
Kateřina Bosenská
 
 
Barbora Cellská
 
 
 
 
 
 
Jindřich VII. ze Schaunbergu
 
 
Anna ze Schaunbergu
 
 
 
 
 
 
Uršula Gorická
 

Odkazy

Reference

 1. Ladislas V | king of Hungary and Bohemia. Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2019-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Karl GUTKAS, Der Mailberger Bund von 1451. Studien zum Verhältnis von Landesfürst und Ständen um die Mitte des 15. Jahrhunderts. MIÖG 74 (1966), s. 51–94, s. 347–392.
 3. KNITTEL, Jan. Český dvůr Ladislava Pohrobka. [s.l.]: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2014. Dostupné online. Diplomová práce. 
 4. STROUHALOVÁ, Patricie; KRAHULEC, Jakub. Probírali jsme kosti Otce vlasti. Karel IV. byl ortopedické muzeum, přibližuje profesor Bartoníček. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2023-01-23 [cit. 2023-01-24]. Dostupné online. 

Literatura

 • ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1437–1526, I. díl : mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad. Praha: Libri, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7277-447-0. 
 • ČORNEJ, Petr. Ladislav Pohrobek. In: RYANTOVÁ, Marie; VOREL, Petr. Čeští králové. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-940-6. S. 251–261.
 • ČORNEJ, Petr; BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437-1526. Praha: Paseka, 2007. 839 s. ISBN 978-80-7185-873-7. 
 • ČORNEJOVÁ, Ivana; RAK, Jiří; VLNAS, Vít. Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dějinách. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995. 289 s. ISBN 80-85785-20-X. 
 • HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha: Brána ; Knižní klub, 1996. 408 s. ISBN 80-85946-19-X. 
 • PAPAJÍK, David. Ladislav Pohrobek (1440-1457). Uherský a český král. České Budějovice: Veduta, 2016. 472 s. ISBN 978-80-88030-12-6. 
 • URBÁNEK, Rudolf. Věk Poděbradský II. a III.. Praha: Jan Laichter, 1918; 1930. 
 • URBÁNEK, Rudolf. Konec Ladislava Pohrobka. Praha: Česká akademie věd a umění, 1924. 207 s. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Austria coat of arms official.svg
Coat of arms of Austria: The black eagles shield (Bindenschild of Austria — Spanish escutcheon) in wrong dimensions, see above.
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria-Hungary, used from 1866 to 1915.
Austria coat of arms simple.svg
Autor: Cornelis; SVG Conversion by: David Liuzzo, Licence: CC BY-SA 2.5
Coat of arms of the Archduchy of Austria
Znak Moravy.svg
Znak Moravy: Moravská orlice (stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí v modrém poli štítu).
Ladislav Pohrobek.jpg
Ladislav Pohrobek