Laurentie

North america craton nps.gif
Průběh srážky Laurentie s Avalonií a Baltikou

Laurentie (též Severoamerický kratón) je kratón, který několikrát v historii Země existoval jako samostatný kontinent (je tomu tak i dnes, kdy tvoří kontinent Severní Ameriku). V neoproterozoiku tvořila jádro superkontinentu Rodinie a nacházela se na rovníku. Po rozpadu Rodinie (před 750 milióny let) se osamostatnila. Tehdy se nacházela na jižní polokouli. Před 700 až 600 milióny let se znova spojila s ostatními kontinenty v superkontinent Pannotii. To už byla mezi obratníkem Kozoroha a jižním pólem. Před 550 milióny let se opět osamostatnila a vydala se k severu.

Před 420 milióny let se u rovníku srazila s Baltikou a společně vytvořily Eurameriku. Ta se pak srazila s Gondwanou, čímž vznikla Pangea, později se ještě ze severu připojila Sibiř. Před 150 milióny let se Pangea rozpadla na Laurasii a Gondwanu, Laurentie byla součástí Laurasie (a podílí se i na jejím jménu). Před 100 až 50 milióny let se postupně Laurentie oddělila od Eurasie a vznikla Severní Amerika, jak ji známe dnes.

Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750miliony let zpět600–5502000
Světadíly:Arábie
Madagaskar
Indie
KongoAfrikaAfrika
PatagonieSibiřAtlantikaJižní Amerika
AtlantikaZápadní ArábieBaltikaAustrálie
UrRodinieVýchodní GondwanaProtogondwanaPannotieLaurentieEuramerika (Laurussie)PangeaGondwanaAntarktidaAntarktida
ArktidaNenaZápadní GondwanaProtolaurasieGondwanaLaurasieLaurentieSeverní Amerika
BaltikaBaltikaAvalonieEurasie
LaurentieSeverní Čína
SibiřJižní Čína
Oceány:MiroviaPrototethys, PaleotethysPanthalassaTethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování

Média použitá na této stránce

Avalonia entwicklung odovizium silur.png
(c) Gunthram, CC-BY-SA-3.0
...Prinzipdarstellung der paläogeographischen Entwicklung von Avalonia, Baltica und Laurentia von Ordovizium bis Devon
  • Vorlagen: Diese vom Autor erstellte Zeichnung ist ein Auszug aus einem von ihm selbst konzipierten und gezeichneten vollständigen paläogeographischen Kartenwerk.