Leopold II.

Leopold II.
Císař Svaté říše římské, král český, uherský a chorvatský, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský etc.
Portrét
Leopold II.
Doba vlády17901792
Korunovace9. říjen 1790, Frankfurt nad Mohanem
(římským císařem)
15. listopad 1790, Budín
(uherským králem)
6. září 1791, Praha
(českým králem)
Narození5. května 1747
Vídeň,
Habsburská monarchieHabsburská monarchie Habsburská monarchie
Úmrtí1. března 1792 (ve věku 44 let)
Vídeň,
Habsburská monarchieHabsburská monarchie Habsburská monarchie
PohřbenCísařská hrobka ve Vídni
PředchůdceJosef II.
František II.
(v Toskánsku)
NástupceFrantišek I.
Ferdinand III.
(v Toskánsku)
ManželkaMarie Ludovika Španělská
PotomciMarie Terezie
František
Ferdinand
Marie Anna
Karel Ludvík
Alexandr Leopold
Albert (1773–1774)
Maxmilián (1774–1778)
Josef Antonín
Marie Klementina
Antonín Viktor
Marie Amálie
Jan
Rainer Josef
Ludvík
Rudolf Jan
DynastieHabsbursko-Lotrinská
OtecFrantišek I. Štěpán Lotrinský
MatkaMarie Terezie
Podpis
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Leopold II. (5. května 1747 Vídeň1. března 1792 Vídeň) byl předposlední císař římský, král český, král uherský, markrabě moravský, velkovévoda toskánský (jako (Petr) Leopold I.) atd. z dynastie habsbursko-lotrinské.

Toskánský velkovévoda

Leopold II. se svým bratrem Josefem II., obraz Pompea Batoniho

Byl až devátým dítětem královny Marie Terezie, ale vzhledem k množství dcer druhým nejstarším synem, který se dožil vyššího věku. V roce 1765 se oženil s dcerou španělského krále Karla III. Marií Ludovikou.

V témže roce zdědil po otci Františku I. Štěpánovi Lotrinském velkovévodství toskánské a usídlil se ve Florencii.

Z tohoto místa sledoval překotné reformní počínání svého bratra Josefa II. na trůně ve Vídni a na rozdíl od něj se stal postupně otcem 16 dětí, jimž se po zdravotní stránce převážně dařilo dobře. Tři čtvrtiny z nich byli synové.

Prováděl reformy (zrušení cechů, zrušení toskánské armády a její nahrazení občanskou milicí, zrušení trestu smrti…) v postupných krocích a pokud možno v takové podobě, aby nevyvolávaly konflikty.

Nebyl však zároveň zastáncem budování mohutného centrálního aparátu, který vznikal v sídle habsburské monarchie.

Bratr Josef II.

V posledních letech své vlády v Toskánsku se začal obávat vzrůstajících nepokojů v dominiích jeho rodiny v Německu a Uhersku, přímého to důsledku metod vládnutí jeho bratra. Mezi Leopoldem a Josefem existovalo určité citové pouto, a tak se často setkávali před i po smrti jejich matky. Když však těžce nemocný Josef bratra požádal, aby přišel do Vídně a stal se spoluvládcem, Leopold se vyhnul odpovědi. Věděl, že bude muset převzít vládu po Josefovi, nechtěl však zdědit jeho nepopularitu. Když Josef II. 20. února 1790 zemřel, Leopold dále pobýval ve Florencii a odcestoval až 3. března.

Král a císař

Památník u příležitosti Leopoldovy korunovace, Frankfurt, 1790

Do Vídně se tedy Leopold přesunul až po smrti bezdětného bratra v roce 1790 jako již korunovaný císař Svaté říše římské a král uherský Leopold II. Rychle se rozhodl řešit zděděné problémy, jež se nahromadily především v posledním roce Josefovy vlády.

Pro uklidnění šlechty potvrdil zrušení berního a urbariálního patentu a církev si na druhé straně přiblížil, když vrátil výchovu kněží z generálních seminářů do jejích rukou. Uvolnil také pořádání pro lid dříve obvyklých procesí či poutí. Byl otevřený k návrhům z nejrůznějších stran, protože věděl, že čím více jich bude, tím si bude moci vybrat více času na jejich prostudování a sloučení, které často ani nebude možné.

Klid se snažil nastolit i na dalších místech, kde jeho předchůdce vyvolal rozpory. Rychle ukončil tažení na Balkáně proti Turkům (mírem ve Svišťově), protože potřeboval uklidnit Prusko. Podařilo se mu brzy zvládnout neklidnou situaci i na území Uher a povstání v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii).

Postupem času věnoval stále větší pozornost Francii, kde již dávno zuřila revoluce, která se osobně dotýkala jeho sestry Marie Antoinetty, a která především hrozila překročit hranice v podobě odezvy v jiných zemích. Vydal tedy s pruským králem Fridrichem Vilémem II. v srpnu 1791 tzv. Pilnickou deklaraci, na jejímž základě byla v únoru příštího roku mezi Pruskem a habsburskou monarchií uzavřena spojenecká smlouva namířená proti revoluční Francii.

Vztah k českým zemím

Z pohledu Čechů se odlišoval od svého bratra i tím, že nechal vrátit svatováclavské klenoty do Prahy a 6. září 1791 se v katedrále sv. Víta nechal korunovat českým králem. Císař česky rozuměl a v centru Čech tehdy dokonce pobyl několik týdnů.

Nejen Praha žila několik měsíců touto událostí – u příležitosti takovéto vzácné návštěvy se technika předháněla s uměním, když se v Klementinu konala první česká průmyslová výstava a v Nosticově divadle byla pro změnu hrána objednaná Mozartova opera La Clemenza di Tito. Nový panovník byl přístupný mnoha setkáním, takže bylo možné, aby se přímo seznámil např. s názory Josefa Dobrovského.

Úmrtí

Císař Leopold II. zemřel nečekaně rychle, sotva stačil stabilizovat poměry v zemi a její vnější vztahy. Příčinou úmrtí bylo zřejmě srdeční selhání. Podle rodové tradice bylo mrtvé tělo rozděleno na tři části. Nabalzamované tělo bylo pochováno v Toskánské hrobce, která je součástí Císařské hrobky pod kostelem kapucínů ve Vídni. Jeho srdce je uloženo v Hrobce srdcí v augustiniánském kostele a vnitřní orgány ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály. Jeho kenotaf (prázdný náhrobek) od Franze Antona Zaunera se nachází v kapli sv. Jiří v augustiniánském kostele.

Potomci

Leopold s rodinou

Leopold měl se svou ženou Marii Ludovikou Španělskou 16 dětí (12 synů a 4 dcery):

Vývod z předků

 
 
 
 
 
Mikuláš František Lotrinský
 
 
Karel V. Lotrinský
 
 
 
 
 
 
Klaudie Lotrinská
 
 
Leopold Josef Lotrinský
 
 
 
 
 
 
Ferdinand III. Habsburský
 
 
Eleonora Marie Josefa Habsburská
 
 
 
 
 
 
Eleonora Magdalena Gonzagová
 
 
František I. Štěpán Lotrinský
 
 
 
 
 
 
Ludvík XIII.
 
 
Filip I. Orleánský
 
 
 
 
 
 
Anna Rakouská
 
 
Alžběta Charlotta Orleánská
 
 
 
 
 
 
Karel I. Ludvík Falcký
 
 
Alžběta Šarlota Falcká
 
 
 
 
 
 
Šarlota Hesensko-Kasselská
 
Leopold II.
 
 
 
 
 
Ferdinand III. Habsburský
 
 
Leopold I.
 
 
 
 
 
 
Marie Anna Španělská
 
 
Karel VI. Habsburský
 
 
 
 
 
 
Filip Vilém Falcký
 
 
Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská
 
 
 
 
 
 
Alžběta Amálie Hesensko-Darmstadtská
 
 
Marie Terezie
 
 
 
 
 
 
Anton Ulrich Brunšvicko-Wolfenbüttelský
 
 
Ludvík Rudolf Brunšvicko-Wolfenbüttelský
 
 
 
 
 
 
Alžběta Juliana Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Norburská
 
 
Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská
 
 
 
 
 
 
Albrecht Arnošt I. Öttingenský
 
 
Kristýna Luisa Öttingenská
 
 
 
 
 
 
Kristýna Frederika Württemberská
 

Odkazy

Literatura

  • BĚLINA, Pavel; KAŠE, Jiří; KUČERA, Jan Pavel. Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792. Praha: Paseka, 2001. 768 s. ISBN 80-7185-384-4. 
  • ČORNEJOVÁ, Ivana; RAK, Jiří; VLNAS, Vít. Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dějinách. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995. 289 s. ISBN 80-85785-20-X. 
  • HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha: Brána ; Knižní klub, 1996. 408 s. ISBN 80-85946-19-X. 
  • PETRÁŇ, Josef. Leopold II. In: RYANTOVÁ, Marie; VOREL, Petr. Čeští králové. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-940-6. S. 499–507.
  • VONDRA, Roman. České země v letech 1705–1792 : doba absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Praha: Libri, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7277-448-7. 
  • WEISSENSTEINER, Friedrich. Synové Marie Terezie. Praha: Ikar, 2005. 158 s. ISBN 80-249-0594-9. 

Související články

Externí odkazy

Předchůdce:
---
Znak z doby nástupuKrál Haličsko-Lodomerský
17901792
Znak z doby konce vládyNástupce:
František I.
Předchůdce:
Josef II.
Rakouský arcivévoda
17901792
Nástupce:
František I.
Předchůdce:
Josef II.
Znak z doby nástupuFlanderský hrabě
Leopold I.
17901792
Znak z doby konce vládyNástupce:
František I.

Média použitá na této stránce

Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Coat of arms of the archduchy of Austria.svg
Autor: Cornelis; SVG Conversion by: David Liuzzo, Licence: CC BY-SA 2.5
Coat of arms of the Archduchy of Austria
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria-Hungary, used from 1866 to 1915.
Coat of arms of the House of Visconti (1395).svg
Coat of arms of House of Visconti since 1395.
Anton Viktor Austria 1779 1835 1.gif
Archduke Anton Viktor of Austria-Toscana, 1779-1835, Son of Emperor Leopold II (of the Holy Roman Empire), 1804-1835 Grand Master of the Teutonic Order, 1816-1818 Viceroy of the Kingdom Lombardo-Venetia.
József nádor Barabás Miklós.jpg
Habsburg-Lotharingiai József Antal János főherceg, 1776-1847, József nádor, Magyarország nádora
Austria coat of arms simple.svg
Autor: Cornelis; SVG Conversion by: David Liuzzo, Licence: CC BY-SA 2.5
Coat of arms of the Archduchy of Austria
CoA of the Kingdom of Croatia.svg
Coat of Arms of the Kingdom of Croatia (unofficial)
Signatur Leopold II. (HRR).PNG
Signatur Leopold_II._(HRR)
Wenceslaus Werlin-Leopold II, Holy Roman Emperor and his family.jpg
Abgebildete Personen:

Kaiser Leopold II. Sohn des Franz I. Stephan Habsburg Österreich, Kaiserin Maria Ludovica di Carlo di Bourbon Sizilien, Erzherzogin Maria Theresia Tochter d. Leopold II. von Habsburg Österreich, Kaiser Franz I. (II.) Sohn des Leopold II. von Habsburg Lothringen, Großherzog Ferdinand IV. Sohn des Leopold II. von Habsburg Lothringen, Erzherzogin Maria Anna Tochter d. Leopold II. von Habsburg Österreich, Erzherzog Karl Sohn des Leopold II. von Habsburg Lothringen Österreich,

Erzherzog Leopold Sohn des Leopold II. von Habsburg Lothringen
Ludwig Joseph Anton Austria 1784 1864 Litho1834.jpg
Archduke Ludwig Joseph Anton of Austria (1784-1864), son of Emperor Leopold II
label QS:Len,"Archduke Ludwig Joseph Anton of Austria (1784-1864), son of Emperor Leopold II"
label QS:Lde,"Erzherzog Ludwig Joseph Anton von Österreich; Sohn von Kaiser Leopold II"
label QS:Lnl,"Aartshertog Lodewijk"
Ferdinand Third of Tuscany1.jpg
Ferdinand III., Archduke of Austria and Grand Duke of Tuscany (1769-1824), son of Leopold II., Holy Roman Emperor and Grand Duke of Tuscany, and Infanta Ludovica of Spain, husband of Luisa of Naples and Sicily and Maria Ferdinanda of Saxony, 18th century
Franz I (II) half-length portrait in Austrian uniform.jpg
Emperor Franz I of Austria (Franz II of the Holy Roman Empire), wearing the uniform of a Field Marshal in the Austrian Army
Archduchess Maria Clementina of Austria.png
Portrait of Archduchess Maria Clementina of Austria (1777-1801), later Crown Princess of Naples.
Ehrensaeule005.jpg
Autor: dontworry, Licence: CC BY-SA 3.0
Ehrensäule zur Kaiserkrönung von Leopold II. (1790) in Frankfurt am Main.
Alexander Leopold Habsburg 1772 1795 Palatin.jpg
Archduke Alexander Leopold of Habsburg, 1772-1795, Palatin of Hungary 1790-1795, son of Emperor Leopold II
Insigne Cechicum.svg
Autor: Ssolbergj, Licence: CC BY-SA 4.0
The coat of arms of the Czech Republic
Habsburg-Lorraine Tripartite Arms.svg
Autor: JMvanDijk, Licence: CC BY-SA 4.0
Habsburg-Lorraine Tripartite Arms
Austria coat of arms official.svg
Coat of arms of Austria: The black eagles shield (Bindenschild of Austria — Spanish escutcheon) in wrong dimensions, see above.