Lesní roh

Lesní roh
Lesní roh
italsky corno
německy Horn
anglicky (French) horn
francouzsky cor d'harmonie
Klasifikace
Tónový rozsah
Tónový rozsah
Lesní roh in F zní o kvintu níže
než v notovém zápisu
Příbuzné nástroje

Lesní roh je žesťový hudební nástroj s kónickou trubicí, pevné místo v orchestrech má již od 18. století.

Vyvinul se z loveckých nástrojů používaných pro hraní fanfár a signálů při lovu zvěře. Od přelomu 17. a 18. století se používá v orchestrech. Přibližně od roku 1814 je opatřován ventily, což umožňuje hrát celý chromatický rozsah tónů.

Má charakteristický stočený tvar, zvuková trubice má délku přes 4 metry a je zakončena širokým ozvučníkem. Při hře se drží ozvučníkem vpravo dolů: pravá ruka jej podpírá zevnitř; proto má lesní roh ventilovou soustavu (se čtyřmi ventily) uzpůsobenou pro levou ruku, na rozdíl od většiny ostatních žesťových nástrojů. Jeho tónový rozsah jsou čtyři oktávy i více, podle zdatnosti hráče. V současnosti nejpoužívanější jsou dvojité lesní rohy (viz obrázek), které v sobě integrují roh v F ladění a roh v ladění o kvartu výše, v B; hráč je může měnit pomocí čtvrté klapky ovládané palcem. Tento systém rozšiřuje tónový rozsah nástroje a umožňuje jistější hraní

Externí odkazy

Související články

Média použitá na této stránce

French horn front.png
Autor: BenP, Licence: CC BY 2.5

French Horn Besson - Lidl BE702 My own French Horn

Réalisé avec the GIMP
Range frenchhorn.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0