Levanta

Levanta

Pojem Levanta je tradiční označení oblasti v Asii ve východním Středomoří, jejíž rozsah se v historii měnil. Jako geografický termín může být použit pro rozsáhlé území při východním konci Středozemního moře, ohraničené pohořím Taurus na severu, na jihu Arabskou pouští, na západě mořským pobřežím, zatímco na východě může sahat až k pohoří Zagros.

K Levantě každopádně nenáleží oblasti Kavkazu ani Arabského poloostrova či Anatolie – ačkoliv v historii zahrnovala také oblasti Kilíkie. Sinajský poloostrov může být také považován za část Levanty, ale také ho lze brát jako přechodnou oblast mezi Levantou a Egyptem.

V širším významu může být Levanta název pro všechny středomořské oblasti na východ od Itálie, především pak pobřeží. V užším smyslu je Levanta výrazem pro území dnešních států Izrael, Palestinská autonomie, Libanon, Jordánska a Sýrie. V dobách, kdy se v západní Evropě používal termín „levantský obchod“, označoval se za Levantu i Kypr a pobřežní města Egypta, Řecka a Anatolie.

Etymologie

Slovo je odvozeno z francouzského soleil levant, „vycházející slunce“, kde levant je participium od slova lever – zvedat, vstávat, z latinského levo „nadlehčovat“, „zvedat“. Název Levanta označoval tedy z pohledu mluvčího směr k východu slunce a ve středověké francouzštině označoval východní Středomoří. V širším smyslu je „levanta“ ekvivalentní výrazu orient (z latinského oriente (sole), odkud vychází slunce) nebo arabskému výrazu „Mašrik“ (arabsky مشرق‎) – Země, kde vychází slunce.

Přehled levantských států

vlajka a názevrozloha

(km²)

počet obyvatelhlavní město
IzraelIzrael Izrael22 07218 300 000Tel Aviv / Jeruzalém2
JordánskoJordánsko Jordánsko89 34210 250 000Ammán
LibanonLibanon Libanon10 4526 830 000Bejrút
PalestinaPalestina Palestina36 2204 260 000Rámaláh / Jeruzalém2
SýrieSýrie Sýrie185 18021 560 000Damašek

Poznámky:

1 – včetně Golanských výšin, bez okupovaných území Palestiny

2 – Izrael i Palestina prohlašují Jeruzalém za své hlavní město, většina států to však neuznává

3 – částečně uznaný stát, dosud nepřijatý do OSN

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Levant na anglické Wikipedii.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the United Arab Republic.svg
Flag of Egypt (1958-1972) and flag of Syria (1958-1961) in the United Arab Republic. It also became the official flag of Syria since 1980.
Flag of the United Arab Republic (1958–1971).svg
Flag of Egypt (1958-1972) and flag of Syria (1958-1961) in the United Arab Republic. It also became the official flag of Syria since 1980.
The Levant 3.png
Autor: No machine-readable author provided. MapMaster assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
The Levant, based on a NormanEinstein's Image:Fertile Crescent blank base map.png.