Libro de los juegos

Ukázka iluminace z Knihy her

Libro de los Juegos (Kniha her) je první čistě západoevropské knižní dílo, které pojednává o šachu. Bylo dokončeno roku 1283 [1] a je známo také jako Alfonský rukopis, ačkoliv kastilský král Alfons X. Moudrý, s jehož jménem je kniha spjata, k ní napsal zřejmě jenom předmluvu. Plný název manuskriptu zní Juegos diversos de Axedrex, dados y tablas con sus explicaciones, ordenados por mandado del rey don Alonso el sabio (Kniha o šachové hře, hře v kostky a deskové hře) a jeho obsah je věnován také hře v kostky a dalším deskovým hrám jako jsou např. vrhcáby.

V dějinách šachu má Kniha her poměrně velký význam, protože přímo navazuje na arabský způsob hry a spojuje tak arabskou šachovou literaturu s evropskou. Rukopis obsahuje 150 barevných miniatur opírajících se o perské iluminace, výklad šachových pravidel a sbírku koncovek ovlivněných arabskými šachovými úlohami mansúbami. Kniha podává významné svědectví o přechodu od starých pravidel šatrandže k moderním šachovým.[2] Zvětšila se například působnost a síla figury zvané aferza (dnešní dáma). V diagramu počátečního postavení, který je možno v této knize také najít, stojí již králové tak jako dnes na e1 a e8. Kromě toho ve svých dodatcích popisuje tento manuskript, uložený dnes v knihovně v Escorialu, některé obměny šachů, například šachy pro čtyři hráče, tj. čaturangu, astronomické šachy a šachy o deseti a dvanácti polích.

Související články

  • Dějiny šachu

Externí odkazy

Reference

  1. Wollesen, Jens, Sub specie ludi: Text and Images in Alfonso El Sabio's Libro de Acedrex, Dados e Tablas, Zeitschrift für Kunstgeschichte 1990, str. 277-308.
  2. Murray, Harold James Ruthven. A History of Chess. Northampton, MA : Benjamin Press (původně Oxford University Press), 1985 (původně 1913)

Externí odfkazy

Média použitá na této stránce

Alfonso-LJ-27V.jpg
Chess problem #35 from the Libro de los juegos. Folio 27 verso.