Licenciát kanonického práva

Licenciát kanonického práva (ve zkratce ICLic. psaný před jménem nebo JCLic., z latinského iuris canonici licentiatus) je akademický titul, udělovaný na některých evropských a amerických vysokých školách. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr (Mgr.) a složení příslušně rigorózní zkoušky, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Pokud to umožňuje vnitřní předpis školy, resp. příslušný rigorózní řád, může nositel titulu magistr (Mgr.) případně požádat o to, aby mu byla stejná předložená magisterská (diplomová) práce, rovněž uznána i jako rigorózní (licenciátní) práce. Úroveň dosažené kvalifikace je 7 v ISCED (master's degree, tak jako Mgr.), přičemž někdy se obecně, hovorově, tituly získané rigorózním řízením označují jako tzv. malé doktoráty.

Získání tohoto titulu je předpokladem pro udělení úřadu soudního vikáře (oficiála) a jeho zástupce soudního místovikáře (viceoficiála), soudce církevního soudu, ochránce spravedlnosti a obránce svazku. V současné době není, na rozdíl od licenciátu teologie, v České republice podle zákona o vysokých školách udělován.[1]

Držitelé

Vzhledem k nemožnosti získání titulu v českých zemích je jeho tuzemských držitelů jen omezený počet (seznam je neúplný):

Žijící

 • ICLic. Jiří Zámečník
 • ICLic. Mgr. Pavel Andrš
 • ICLic. Mgr. Martin Bejček
 • Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal
 • ICLic. František Bůžek
 • ICLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek
 • ThLic. ICLic. František Cinciala
 • PaedDr. ICLic. Bartoloměj Marian Čačík, O.Praem.
 • ICLic. Mgr. Martin Davídek
 • ICLic. Jiří Dvořáček Dr.J.C.O.
 • ICLic. Ireneusz Figura
 • ThLic. ICLic. Vladimír Maximilián Filo OPraem
 • Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek
 • ThLic. ICLic. Piotr Grzybek
 • ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát
 • Mons. PhDr. ICLic. Milan Hanuš
 • doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
 • ICLic. Mgr. Jiří Marian Husek OPraem
 • ICLic. Oldřich Chocholáč
 • ICLic. Josef Jančář OCarm
 • ICLic. Mgr. Jiří Janoušek
 • ICLic. Mgr. Miroslav Jáně
 • plk. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal
 • ICLic. ThLic. Jiří Koníček
 • ICLic. Pavel Kopecký
 • ICLic. Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.
 • ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl
 • ICLic. Mgr. Petr Kubant
 • ThLic. ICLic. Ján Kubis
 • ICLic. Mgr. Jan Kulíšek
 • ICLic. Vojtěch Kunčar
 • PhDr. PaedDr. ThLic. ICLic. Roland Manowski-Słomka, PhD.
 • ICLic. Monika Menke, Th.D.
 • ICLic. Karel Moravec
 • Mons. ICLic. Jan Můčka
 • Mons. ICLic. Jan Mráz
 • ICLic. Mgr. Jan Nekuda
 • JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.,
 • ICLic. Mgr. Jiří Ochman
 • ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
 • ICLic. Mgr. Luboš Pavlů CRV
 • ICLic. Mgr. Kazimierz Płachta
 • Mons. ThLic. ICLic. Karel Plavec
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.
 • ICLic. ThBc. Agnieszka Roszkowska PDDM
 • Mgr.,ICLic. Pavel Norbert Rouš
 • ICLic. Mgr. Jan Rozek
 • ICLic. Mgr. Josef Rýznar
 • ICLic. Pavel Seidl
 • ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski
 • ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček
 • ICLic. Pavel Marian Sokol OPraem
 • ICLic. Miloš Szabo
 • ICLic. Juraj Szalay, Ing., Dr. – univ., Ph.D.
 • ICLic. Mgr. Józef Szeliga
 • Mgr. ICLic. Štěpán Šťastník
 • ICLic. Václav Trmač
 • ICLic. Pavel Řehoř Urban OPraem
 • ICLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem
 • ICLic. Mgr. Radek Vašinek
 • ICLic. Mgr. František Zehnal
 • P. ICLic. Mgr. Jakub Polívka
 • P. JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský

Již zemřelí

Odkazy

Reference

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Dostupné online.

Související články