Limita

Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané funkce nebo posloupnosti blíží libovolně blízko k nějakému bodu. Právě tento bod je pak označován jako limita. Tato skutečnost se u funkcí zapisuje a u posloupností .

Dle toho, zda se uvažuje o funkci nebo o posloupnosti, hovoříme o limitě funkce nebo limitě posloupnosti. Pojem limity lze definovat na reálných číslech, obecnější definice má smysl na libovolném metrickém prostoru a ještě obecnější definice na libovolném topologickém prostoru. Tam, kde má smysl více definic, jsou tyto definice ekvivalentní (například reálná čísla jsou metrickým i topologickým prostorem).

Limita funkce

Podrobnější informace naleznete v článku Limita funkce.

Číslo je limitou funkce v bodě , jestliže pro libovolné existuje takové, že pro každé takové, že ( leží v prstencovém okolí bodu ) platí .

Limita posloupnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Limita posloupnosti.

Číslo je limitou posloupnosti , jestliže pro libovolné existuje takové, že pro každé platí .

Limita v metrickém prostoru

Prvek metrického prostoru s metrikou je limitou posloupnosti jeho prvků , právě když platí .

Limita v topologickém prostoru

Limita zobrazení mezi topologickými prostory a je v bodě definována jako takové, že pro každé okolí bodu existuje okolí bodu takové, že implikuje .

Dalším zobecněním limity posloupnosti, funkce i zobrazení jsou limity topologických sítí[1]. Limita zobrazení nebo topologické sítě může být v obecném topologickém prostoru víceznačná. Platí však, že v Hausdorffově prostoru je tato limita jednoznačná, tj. každé zobrazení či topologická síť má nejvýše jednu limitu.

Nevlastní limita v nevlastním bodě

Pokud pro libovolné číslo lze nalézt prvek posloupnosti, počínaje kterým jsou všechny hodnoty posloupnosti větší než , říkáme, že posloupnost roste nade všechny meze neboli že má nevlastní limitu . Obdobně se definuje nevlastní limita .

Pokud pro libovolné číslo lze nalézt okolí bodu , ve kterém má funkce hodnotu větší než , říkáme, že v okolí bodu funkce roste nade všechny meze neboli že má nevlastní limitu . Obdobně se definuje nevlastní limita .

Limitou tedy může být nejen reálné číslo, ale i nebo (rozšířené reálné číslo).

Pokud se hodnoty limity neliší od čísla o více než libovolné číslo , má funkce v nevlastním bodě vlastní limitu . Pokud jsou hodnoty limity větší než libovolné číslo , má funkce v nevlastním bodě nevlastní limitu . Obdobným způsobem lze definovat limitu v nevlastním bodě .

V každém z nevlastních bodů nebo může mít funkce vlastní limitu, nevlastní limitu nebo limita nemusí existovat. Příkladem funkce, která nemá limitu v žádném z bodů nebo , je funkce sinus.

Příklady

  • Funkce není v nule definovaná, ale má v ní limitu 1[pozn. 1] (vlastní limita ve vlastním bodě) a v má limitu 0 (vlastní limita v nevlastním bodě).
  • Funkce ani v nule limitu nemají. Totéž platí i o funkcích či , ovšem ty mají alespoň jednostranné limity: jejich pravostranná limita je a levostranná .
  • Funkce a mají v nule limitu (nevlastní limita ve vlastním bodě).
  • Funkce má v nule limitu 0 a v limitu nemá. Obě tato tvrzení platí i o funkci .
  • Funkce má v limitu 0 (vlastní limita v nevlastním bodě) a v limitu .

Poznámky

  1. To lze intuitivně zdůvodnit tak, že funkce sin x má v okolí nuly „velmi podobný“ průběh, jako funkce f(x) = x; proto se jejich poměr blíží k jedné. (L'Hospitalovo pravidlo)

Reference

  1. Michael C. Gemignani, Elementary topology, Courier Dover Publications, 1990 (strana 122, def. 3)

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Limit-at-infinity-graph.png
Autor: Ulrik Sverdrup na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, Licence: CC BY-SA 3.0
Illustration for a limit of a function where x grows to infinity.
Graph of function 1 to minus 1 in Neighbourhood of zero.svg
Autor: Zagothal, Licence: CC BY-SA 3.0
Tento SVG obrázek je graf funkce v okolí nuly. Na tomto obrázku je viditelné, že tato funkce nemá v nule limitu.
1 to minus 2.svg
Autor: Zagothal, Licence: CC BY-SA 3.0
Tento SVG obrázek je graf funkce v okolí nuly. Na tomto obrázku je viditelné, že tato funkce má v nule nevlastní limitu (nekonečno).
Sinc function (unnormalized).svg
Autor: Omegatron, Licence: CC BY-SA 3.0
Graph of the unnormalized sinc function sin(x)/x.

Mathworld's version

Instructions:
See Wikipedia graph-making tips.

Then I opened the resulting SVG file in Inkscape, copy and pasted the Unicode π characters and modified those labels by hand, changed the line colors, brought the plot lines to the top, made all the lines 3 px wide, made the grid lines 2px wide and 50% transparency.

With just a few more corrections it had been W3C-valid.