Listopad 1989

Listopad 1989
období: pád komunismu v Evropě

Trvánílistopad 1989
MístoVýchodní NěmeckoVýchodní Německo Východní Německo
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Cíleodstranění komunistické diktatury

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Listopad 1989 je v myslích více než 30 milionů obyvatel tehdy existujících států NDR a Československa zapsán jako období významných společenských změn. V listopadu roku 1989 v podstatné části střední a východní Evropy vyvrcholil proces pádu komunistických režimů.

Události

Sametová revoluce na Václavském náměstí

Změny totalitních režimů k počátkům demokracie, tehdy již proběhlé v Maďarsku a Polsku, zasáhly také tehdejší Československo a NDR (východní Německo). Dne 9. listopadu padla berlínská zeď, po celém světě známý symbol komunistické totality. V Praze byla 17. listopadu, v den 50. výročí událostí listopadu 1939, policií brutálně zastavena studentská demonstrace, čímž započal proces známý jako „sametová revoluce“.

Pojem „listopad 1989“ je lokální, neboť v Polsku došlo k politickým i ekonomickým změnám už na jaře 1989 a první svobodné volby tam proběhly (byť jen do poloviny parlamentu) již 4. června 1989. V listopadu, již za vlády Tadeusze Mazowieckého, rozbíhal Leszek Balcerowicz ekonomické reformy, které během několika týdnů zbrzdily hyperinflaci.

Podobné změny o něco později zasáhly i Pobaltské státy, část bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko.

V Rumunsku revoluce proběhla až v prosinci 1989 a tamní diktátor Nicolae Ceaușescu byl i s manželkou zastřelen.

Přehled událostí ve východním bloku

Následek takzvané Perestrojky. Časový přehled hlavních událostí rozpadu východoevropských komunistických režimů v listopadu 1989.

NDR

Bulharsko

Československo

Další události

Odkazy

Literatura

 • BARELLI, Yves. La Révolution de velours en Tchécoslovaquie. Préface de Petr UHL. Marseille: Editions de l'Aube, 1990. 202 s., [6] s. obr. příl. Regards croisés. ISBN 2-87678-049-6.
 • BARTUŠKA, Václav. Polojasno: pátrání po vinících 17. listopadu 1989. 3. vyd. Praha: Ex Libris, 1990. 251 s. ISBN 80-900090-9-3. (1. vyd. ISBN 80-900090-1-8, 2. vyd. ISBN 80-900090-8-5.)
 • BENDA, Marek et al. Studenti psali revoluci. Praha: Univerzum, 1990. 187 s. ISBN 80-85207-02-8.
 • BERGER, Petr, HOLÝ, Petr a STONIŠ, Miroslav. Jaro léto 1968, podzim 1989. Ostrava: Profil, 1990. 125 s. ISBN 80-7034-068-1.
 • ČERNÝ, Jiří a KLIMENT, Lukáš, ed. Konec normalizace. Praha: Nakl. a vyd. Lidové noviny, [1990]. 60 nečísl. s. Obrazový magazín Lidových novin.
 • DOLEJŠÍ, Miroslav. Analýza 17. listopadu 1989. Loket nad Ohří: C&B Agentura, 1991. 22 s. ISBN 80-900762-0-3.
 • DOLEJŠÍ, Miroslav. Prevrat 1989 alebo história sa opakuje?. Bratislava: Agress, 1990. 51 s.
 • DRAGULA, Ladislav a kol. Průvodce pokojnou revolucí: Praha 1989. V Praze: Zdeněk Dvořáček, 1990. 58 s., [30] s. obr. příl. ISBN 80-900088-0-1.
 • FÁROVÁ, Anna, ed., LUKÁŠ, Petr, ed. a NÁDVORNÍK, Pavel, ed. Československý listopad 1989. 3. vyd. [Praha]: Agentura RADOST, nakl. AA, 1989. 32 s., fot.
 • GROCH, Juraj a kol. Riport o nežnej revolúcii. Bratislava: Obzor, 1990. 141 s. ISBN 80-215-0119-7.
 • HAJNÝ, Josef, ed. a JONEŠ, Alois, ed. Tady a teď. Praha: SNTL – Nakl. technické literatury, 1990. 62 s. ISBN 80-03-00585-X.
 • HALADA, Jan a RYVOLA, Miki. Něžná revoluce v pražských ulicích. 2., dopl. vyd. Praha: Iris, 1990. 62 s. ISBN 80-900173-1-2. (1. vyd. Lidové nakl., ISBN 80-7022-066-X.)
 • HAVEL, Václav a kol. autorů Charty 77 a Občanského fóra. Dokumenty doby č. 1. Fotografie Jaroslav Krejčí a Alan Pajer. Praha: Svépomoc, 1991. 46 s.
 • HORÁČEK, Michal. Jak pukaly ledy. Praha: Ex libris, 1990. 223 s.
 • HOŘEC, Jaromír a HANOUSEK, Ivan. Občanské fóry: pražský podzim 1989. Praha: Odeon, 1990. 78 s. ISBN 80-207-0138-9.
 • Keď sme brali do rúk budúcnosť: dni, dokumenty, doslov. Bratislava: Archa, 1990. 57 s. ISBN 80-7115-004-5.
 • KLUSÁKOVÁ, Jana a PITHART, Petr. Nadoraz: o Havlovi, Klausovi, Mečiarovi a revoluci, která požírá své děti. Praha: Primus, 1992. 111 s. ISBN 80-85625-03-2.
 • Kronika sametové revoluce. Praha: ČTK, 1990. 47 s. ISBN 80-7046-033-4.
 • Kronika sametové revoluce 68/89. Praha: ČTK, 1989. 47 s., fot.
 • KÜHR, Leopold. Chronologie událostí 17. 11. 1989 – 1. 1. 1990 dokumentovaná bibliografickými citacemi z denního tisku. Praha: Městská knihovna, 1990. 83 s.
 • Lidové noviny 1989. Praha: Lidové noviny, 1990. [Přibližně 288 s.]
 • Listopad 89. Praha: Odeon, 1990. 170 s.
 • NOVOTNÝ, Jiří Datel et al. Semafor ve stávce. Fotografie Milan Wagner et al. Praha: Státní pedagogické nakl., 1990. 391 s. ISBN 80-04-25382-2.
 • Okamžiky naděje: objektivem fotoreportérů ČTK. Praha: Československá tisková kancelář, 1989. Nestr. [24 s.]
 • OLDENBURG, Fred. Moskau und der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1990. 60 s. Berichte des Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 62/1990.
 • OTÁHAL, Milan a VANĚK, Miroslav. Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Praha: NLN, Nakl. Lidové noviny, 1999. 859 s. ISBN 80-7106-337-1.
 • PACNER, Karel. 1989: Komunisté utekli od moci. In: PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2. dopl. vyd., v Albatrosu 1. vyd. Praha: Albatros, 1997, s. 385–490. 619 s. ISBN 80-00-00987-0.
 • PITHART, Petr a VALENTA, Jaroslav, ed. Listopad '89. Praha: Odeon, 1990. 173 s. ISBN 80-207-0233-4.
 • SUK, Jiří. Občanské fórum: listopad – prosinec 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. 2 sv. Knihy dokumenty. 1. díl, Události. 1997. 238 s. ISBN 80-85270-72-2. 2. díl, Dokumenty. 1998. 328 s. 80-85270-78-1.
 • Svědectví pražských zdí: 17. 11.–17. 12. 1989. Praha: Mladá fronta, 1990. 95 s. ISBN 80-204-0171-7.
 • Svět a sametová revoluce. Praha: ČTK, [1990]. 63 s.
 • SVITÁK, Ivan. Ztracené iluze: výroční zpráva o sametové revoluci. Praha: Pražská imaginace, 1990. 227 s. Pražská imaginace, sv. 136. ISBN 80-7110-016-1.
 • Verejnosť proti násiliu, Občianske fórum. Bratislava: Svedectvá, 1999. 75 s. ISBN 80-967588-6-1.
 • ŽATKULIAK, Jozef, ed. November 1989 a Slovensko: chronológia a dokumenty (1985–1990). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 1999. 622 s. ISBN 80-967588-8-8.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Prague November89 - Wenceslas Square1.jpg
Autor: en:User:Piercetp, Licence: CC BY 2.5
Flowers and candles on Wenceslas Square in November 1989
West and East Germans at the Brandenburg Gate in 1989.jpg
(c) Lear 21 na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
The Fall of the Berlin Wall, 1989. The photo shows a part of a public photo documentation wall at the Brandenburg Gate, Berlin. The photo documentation is permanently placed in the public.