Lodní plachta

Plachta je jeden ze základních prvků na lodích nazývaných plachetnice. Lodě ji při plachtění používají jako pohon (v tomto smyslu jde o první využití přírodní síly člověkem vůbec.[1]) Plachty mohou fungovat ve dvou režimech – odporovém, či jako křídlo letadla. Správný tvar plachty připomíná prohnutou desku, kolem které proudí vzduch (vítr). Když proudí vhodným směrem, vzniká na jedné straně plachty podtlak a na druhé přetlak, jako je tomu u křídla letadla.

Typy plachet

Porovnání kosatky (vlevo) a geny (vpravo)
 • příčná plachta
 • kosatka a stěhovka
 • genoa, gena
 • lugová plachta
 • trapézová arabská plachta
 • latinská plachta
 • vratiplachta
 • vratiplachta s vrcholovou plachtou
 • bermudská plachta
 • rozpěrová plachta
 • čínská lugová plachta
 • račí kleště z Polynésie
 • račí kleště z Nové Guineje
 • račí kleště z Havaje
 • čtyřcípá plachta z Melanésie
 • trojcípá plachta z Nového Zélandu

Popis plachty – názvosloví

plachta
plachta
 • Přední lík/lem plachty – strana s jezdci (oky, nebo jiným podobným mechanizmem), která umožňuje vytažení plachty na stěžeň (hlavní plachta), přední stěh (kosatka)
 • zadní lík/lem plachty – volná strana plachty (u hlavní plachty)
 • spodní lík/lem plachty – strana plachty, která je nejblíže k palubě (u hlavní plachty je uchycena k ráhnu)
 • vrcholová výztuha – trojúhelníková deska určená ke zpevnění hlavy plachty
 • spíry – výztuhy v hlavní plachtě (pro udržení lepšího profilu plachty)
 • hlava plachty – vrch plachty. U podélného oplachtění to je místo, kde se střetává přední a zadní lík (v tomto místě je umístěno oko, ke kterému se navazuje výtah plachty). U příčného oplachtění to je celá horní hrana plachty, kterou se plachta šňěruje k ráhnu.
 • špioni – pomocné třásně na kosatce, či vratiplachtě (pomáhají při trimování plachty)

Oplachtění

Příčné oplachtění

Je tvořeno příčnými plachtami, které jsou zavěšeny na ráhnech. Příčné oplachtění měly lodě staroegyptské, řecké, římské, skandinávské drakkary a snékary, hanzovní kogy a další. S příchodem karavel, karaků a galeon se rozvíjí, pozdější typy lodí mají příčné oplachtění kombinováno s podélným (předozadním).

Podélné (předozadní) oplachtění

Zahrnuje plachtu latinskou, lugovou, vratiplachtu, rozpěrovou plachtu, bermudskou plachtu, létavku a plachty z dálného východu a Polynésie.

Příčné plachty na stěžni odspoda nahoru

 • dolní
 • košová
 • horní košová (pokud je plachta na košové čnělce rozdělena na dvě menší)
 • brámová
 • horní brámová (pokud je plachta na brámové čnělce rozdělena na dvě menší)
 • královská
 • oblohová
 • měsíční

Měsíční a oblohová nejsou příliš obvyklé.

Reference

 1. JÍLEK, František; KUBA, Josef; JÍLKOVÁ, Jaroslava. The World Inventions in Dates. Praha: Nár. tech. muzeum, 1979. S. 20. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lugrová.JPG
Lugrová plachta
Vratiplachta s čnělkovou.JPG
Vratiplachta s čnělkovou plachtou
Trapézová arabská.JPG
Trapézová plachta
Vratiplachta.JPG
Vratiplachta
Račí - Polynésie.JPG
Račí kleště z Polynésie
Čtyřcípá - Melanésie.JPG
Čtyřcípá plachta z Melanésie
Račí - Nová Guinea.JPG
Račí kleště z Nové Guinei
Latinská.JPG
Latinská plachta
Trojcípá - Nový Zéland.JPG
Trojcípá plachta z Nového Zélandu
Čínská lugrová.JPG
Čínská lugrová plachta
Bermudská.JPG
Bermudská plachta
Jib vs genoa.svg
Diagram showing a jib (green) and a genoa (blue) with the foretriangle outlined in red.
Rozpěrová.JPG
Rozpěrová plachta
Ráhnová.JPG
Ráhnová plachta
Plachta.JPG
popis(názvosloví) plachet