Lokační

Lokační je vžité označení pro pozici lokačního manažera či lokačního scouta. Lokační je členem produkční sekce filmového štábu. Jeho úkolem je v rámci předprodukce filmu, ve spolupráci s architektem, najít nejvhodnější lokace pro natáčení mimo filmová studia. V českých podmínkách se většinou jedná o jednoho člověka, v zahraničí se však můžeme setkat s celým oddělením lokací.

Před natáčením

Výběr lokace

Výběr lokace závisí na několika aspektech:

 • Estetický aspekt – lokalita musí splňovat estetické požadavky tvůrců, např. odpovídající atmosféra
 • Finanční náklady - cílem je snížit produkční náklady pro natáčení
 • Logistika - lokace musí být dobře dostupná pro vozy techniky
 • Umístění základny (base) - zajištění parkovacího místa pro techniku a vytvoření pohodlného mobilního zázemí pro štáb i tvůrce
 • Elektrifikace - zajištění elektřiny, případně místa pro agregát
 • Povolení k natáčení - lokační musí získat povolení ke vstupu na pozemek od majitele pozemku, v případě, že se jedná o prostor veřejný (ulice, silnice) a je třeba uzavřít dopravu, jedná o povolení s odpovědným orgánem (vedení města, PČR)
 • Jedná o předběžné ceně pronájmu prostor a případném způsobu úhrady vzniklých škod - nemá však dostatek pravomocí s penězi nakládat

Získávání materiálů

Hlavním úkolem lokačního je v předprodukční fázi zajistit co největší množství materiálů pro pomocného režiséra, kameramana, vedoucího produkce (v případě hraných filmů i pro vedoucího výroby) a pro režiséra. Tyto materiály jsou různého charakteru:

 • Fotografie z potenciálního místa umístění kamery – podle scénáře či požadavků tvůrců
 • Fotografie proti potenciálnímu místu umístění kamery – je potřeba dostatek místa pro kameru, světla, monitor, zvuk a další členy štábu
 • Fotografie vhodného místa pro parkování techniky a pro vytvoření zázemí – získání patřičných (nejen parkovacích) povolení
 • GPS souřadnice, přístupové cesty a mapy lokací
 • Informace týkající se pohybu mezi zázemím a místem natáčení – informace o počtu pater ve vyšších budovách, odemykání dveří, zprovoznění výtahů
 • Informace o akustických vlastnostech lokace – blízkost letiště či dálnice (informace užitečné pro mistra zvuku)

Během natáčení – zajištění hladkého průběhu

Během samotného natáčení má lokační následující úkoly:

 • Naviguje všechny složky štábu na danou lokaci
 • Dohlíží na systematické parkování štábních vozů
 • Zajišťuje plynulý pohyb štábu na dané lokaci
 • Řeší problémy vzniklé během natáčení
 • Je prostředníkem mezi štábem a majitelem či správcem pozemku

Po natáčení – navrácení lokace do původního stavu

Lokační opouští místo natáčení jako poslední a je zodpovědný za jeho stav. Dohlíží tedy na sekci stavby (dílčí štáb architekta) při likvidování kulis a všech pro film vytvořených prvků. K navrácení do původního stavu slouží fotografie z předprodukční fáze. Má na starosti i úklid a likvidaci odpadů.

Literatura

 • Long, Ben; Schenk, Sonja (30 May 2002). The digital filmmaking handbook. Cengage Learning. p. 96. ISBN 978-1-58450-098-8. Retrieved 18 October 2010.
 • Markow, Paul (1999). Professional Secrets of Advertising Photography. Amherst Media, Inc. p. 19. ISBN 978-0-936262-79-6. Retrieved 18 October 2010.

Externí odkazy