Lom

Zaplavený vápencový lom Malá Amerika nacházející se v Českém krasu

Lom je důl, který slouží k získávání kamene či jiných nerostů. Lomy jsou zpravidla na povrchu, existují ale i podzemní lomy.

Lomy většinou slouží k získávání stavebního materiálu nebo těžbě nerostných surovin (hnědé uhlí, kaolin, bentonit, rašelina). Materiál, který je z lomů získán, je často přímo u lomu různě upravován. Nejčastěji je drcen a tříděn aby byl vhodný pro různá použití. Může se jednat například o štěrk, který slouží jako výplňový materiál ve stavebnictví. Také se těží třeba kvalitní kámen, který je rozřezáván na vhodné kvádry nebo desky různých velikostí vhodných pro dekorativní účely.

Příklady stavebních materiálů těžených v lomech

Po ukončení těžby bývají lomy zpravidla rekultivovány, a to buď zavezením nebo se zaplavením vytvoří umělé jezero. Příkladem zaplavených lomů je lokalita Amerika.

Specializované lomy

Specializovanými lomy nebo povrchovými doly jsou i pískovny, kaolinové doly a hliniště pro těžbu cihlářské hlíny.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lom Malá Amerika.jpg
Autor: Prazak, Licence: CC BY 2.5

Lom Malá Amerika, District Beroun, Czech Republic autor:Prazak

Date: 17. 8. 2006