Lydický modus

Lydický modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího čtvrtého stupně.

Starořecký a středověký církevní lydický modus

V antickém Řecku byla pojmem lydický modus označována sestupná posloupnost tónů totožná s modem, který je dnes označován jako jónský.

Počínaje evropským středověkem je pojmem lydický modus označován modus durové stupnice popsaný v úvodním odstavci. O něm pojednává celý zbytek tohoto článku.

Vlastnosti lydického modu

Lydický modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od čtvrtého stupně, například v případě C dur je základním tónem lydického modu F a znění lydického modu: f-g-a-h-c-d-e.

Jedná se o durový modus (s velkou tercií), který je charakteristický „tvrdou“ velkou septimou a zvětšenou kvartou, kterou se liší od běžné durové stupnice.

Jedná se o „nejtvrdší“ z modů durové stupnice. Nejbližším měkčím modem je jónský modus, který se od lydického liší čistou kvartou.

K poslechu: zvuk C lydický modus

Intervalové složení

StupeňIntervalPříklad – C dur
IPrimaf
IIVelká sekundag
IIIVelká terciea
IVZvětšená kvartah
VČistá kvintac
VIVelká sextad
VIIVelká septimae
VIII = IOktávaf

Složení v jednotlivých tóninách

Následující tabulka obsahuje složení lydyckého modu pro jednotlivé tóniny.

StupnicePředznamenáníZákladní tónSložení
Cis dur7♮fisfis gis ais his cis dis eis
Fis dur6♮hh cis dis eis fis gis ais
H dur5♮ee fis gis ais h cis dis
E dur4♮aa h cis dis e fis gis
A dur3♮dd e fis gis a h cis
D dur2♮gg a h cis d e fis
G dur1♮cc d e fis g a h
C durff g a h c d e
F dur1♭bb c d e f g a
B dur2♭eses f g a b c d
Es dur3♭asas b c d es f g
As dur4♭desdes es f g as b c
Des dur5♭gesges as b c des es f
Ges dur6♭cesces des es f ges as b
Ces dur7♭fesfes ges as b ces des es

Charakteristické akordy

Pro lydický modus je charakteristický durový kvintakord, ze septakordů pak velký septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem) (X je základní tón lydického modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy lydického modu v tónině C dur.

Typ akorduZnačka (C dur)
Kvintakord
Septakord
Nonový akord
Undecimový akord
Tercdecimový akord

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v , například:

Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Tonleiter c-lydisch.mid
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0