Místnost

Hostinský pokoj v Japonsku
Obývací pokoj
Nemocniční pokoj (nemocnice)

Místnost (pokoj, zastarale též komnata či světnice) je uzavřený prostor, který je ohraničen stěnami, podlahou a stropem a je opatřen dveřmi. Právní definice místnosti je obsažena v § 3 písm. h) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: „Místností [je] prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami“.

Obdobnou definici místnosti obsahovalo (zrušené) ustanovení § 48a odst. 8 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty: „Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.“

Naprosto shodně (tedy jako prázdný prostor, ohraničený stavebními konstrukcemi) je třeba vykládat i další pojmy z oblasti stavebního práva: balkon, lodžie, terasa, kóje, parkovací stání, podkroví, sklep, komora.

Do místnosti se vchází dveřmi, které oddělují místnost od okolních prostorů. Chybí-li dveře, nejde o samostatnou místnost. Pro takovou část prostoru je možno použít různá označení, např. výklenek, zádveří, kóje, box, chodba, hala, ochoz. K osvětlení místnosti denním světlem a větrání mohou sloužit okna.

V obecné češtině se používá i původně německý výraz cimra (germanismus odvozený z německého slova das Zimmer). Na lodi je podobný uzavřený prostor označován jako kabina nebo kajuta.

Poznámky

  • V běžné hovorové mluvě slova místnost a pokoj velmi často splývají v jeden jediný termín, v tomto kontextu se tedy jedná se o faktické synonymum. Jako pokoje však nejsou označovány prostory, které neslouží k bydlení (např. garáž, chodba, zádveří, výtahová šachta, sklep, kočárkárna, kolárna, prádelna, sušárna, apod.
  • Místnost může být určena k různým způsobům využití, v praxi např. kotelna, sklad, kancelář, školní učebna, ateliér, zdravotnická ordinace..
  • Pro účely technických požadavků na stavby se u bytů podrobněji rozlišují místnosti pobytové a místnosti obytné.

Způsob využití místnosti

Jednotlivé místnosti jsou zpravidla pojmenovány podle hlavního způsobu využití.

Jiné místnosti

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Japanese youth hostel room.jpg
Autor: Flickr.com user "Blue Lotus", Licence: CC BY 2.0
A typical Japanese room (washitsu) at the Koyasan Youth Hostel, Japan.
Krankenzimmer.JPG
Sickbed in a single room with semi-luxury standard at Na Wa Public Hospital, Nakhon Phanom Province, Northeastern Thailand.
Room 823743.jpg
Autor: Felipe Micaroni Lalli, Licence: CC BY-SA 2.5
Living room with an incandescent lamp