Měřínské proboštství

Měřínské proboštství
Lokalita
StátČeskoČesko Česko
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oblast Měřínska byla od druhé čtvrtiny 13. století kolonizována třebíčskými benediktiny, kteří bezprostředně po roce 1250 vystavěli v Měříně rozlehlý románský kostel. Jeho bohatě zdobený západní portál dokládá, že byl postaven stejnou stavební hutí, která budovala i opatský chrám v Třebíči.

Dne 29. května 1298 založil Václav II. v Měříně pobočné proboštství třebíčského benediktinského kláštera, určené pro probošta a šest mnichů. Prepozitura se stala střediskem statku zahrnujícího několik okolních vesnic včetně Netína, kde benediktini nechali vystavět kostel. Na sklonku 14. století, v době Moravských markraběcích válek mezi Joštem Moravským a jeho bratrem Prokopem Lucemburským, bylo proboštství zpustošeno. Jako kompenzaci udělil v roce 1402 moravský markrabě Měřínu týdenní trh. V roce 1415 pak proboštství postoupilo netínské rybníky výměnou za obec Zhoř Lackovi z Kravař.

Z proboštů je jmenován v roce 1409 Vít, 1440 Daniel, 1447 Matěj a v roce 1453 Jan. Posledním zmiňovaným měřínským proboštem byl v roce 1466 Dominik. Proboštské zboží však již od roku 1436 drželi v zástavě bratři Václav a Jiřík z Kravař. V průběhu tažení Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad byl v roce 1468 měřínský klášter zničen a proboštství zaniklo. Na jeho existenci dodnes upomíná název "na klášteře", vztahovaný k několika domům u kostela.

Odkazy

Reference

  • HOSÁK, Ladislav, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 1938
  • FOLTÝN, Dušan a kolektiv, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Merin portal.jpg
Autor: Vianney2, Licence: CC BY-SA 3.0
Portál kostela sv. Jana Křtitele v Měříně.