Měch

Měch je v původním významu kožený vak.

Od toho se odvozuje název technického zařízení, které umožňuje měnit své vnitřní rozměry, a přitom zachovávat těsné oddělení prostoru uvnitř a vně. Používá se ke stlačování vzduchu (kovářské měchy, měchy některých hudebních nástrojů) nebo pružné uzavírání nějakého prostoru (fotografický měch). Pojmem měch se označuje jak celé zařízení, tak i jen jeho pružná část. Na rozdíl od funkčně podobné soustavy válec-píst jsou jednotlivé části spojeny a to pomocí pružného a často speciálně skládaného materiálu.

Měchy na tekutiny

(c) Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr
Nosič měchů (reliéf z Persepole)

Měchy byly užívány ranými zemědělci, ale první jejich obrázky máme od Asyřanů z roku 3000 př. n. l. Dříve byly vyráběny z ovčích nebo hovězích močových měchýřů. Byly používány i v antickém Řecku a Římě ke skladování a konzumaci nápojů, např. vína. Způsob nakládání s měchy popisuje následující citát z Bible:

A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno roztrhne měchy, samo vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se musí dát do nových měchů.
— Lk 5, 37 (Kral, ČEP)

Kovářské měchy

V kovárnách byly měchy používány k výrobě stlačeného vzduchu, který podporuje hoření ve výhni.

Měchy hudebních nástrojů

Měchy jsou vybaveny některé hudební nástroje:

Galerie

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Korona View Camera.jpg
Autor: David, Licence: CC BY-SA 2.0

Korona view camera type: 5x7 large format circa: 1910s? Lens: Grundlach amastigmatic F6.8 (serial 213830) shutter: Betax #4 stamped on bottom: 399 condition; needs work Camera owner: Charlie Graf

film holder: Eastman portrait film holder
Waterskin bearer B1701 IMG 0108.JPG
(c) Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr
Waterskin bearer. Fragment of a procession of servants bearing meals for a banquet that ornated a wall near stairs in a Persepolis palace.