Mělník

Mělník
Náměstí míru s radnicí a kapucínským kostelem
Náměstí míru s radnicí a kapucínským kostelem
Znak města MělníkVlajka města Mělník
znakvlajka
Lokalita
Statusměsto
LAU 2 (obec)CZ0206 534676
Pověřená obec a obec s rozšířenou působnostíMělník
Okres (LAU 1)Mělník (CZ0206)
Kraj (NUTS 3)Středočeský (CZ020)
Historická zeměČechy
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel19 579 (2021)[1]
Rozloha24,96 km²
Nadmořská výška215 m n. m.
PSČ276 01
Počet částí obce1
Počet k. ú.2
Počet ZSJ21
Kontakt
Adresa městského úřaduMěstský úřad Mělník
Náměstí Míru 1
276 01 Mělník
mu@melnik.cz
StarostaMVDr. Ctirad Mikeš (za SD-SN)[2]
Oficiální web: www.melnik.info
Úřední web: www.melnik.cz
Mělník na mapě
Mělník
Další údaje
Kód obce534676
Kód části obce402401
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mělník (německy Melnik, Mnelnik; 2. p. Mělníka/Mělníku, 6. p. Mělníce/Mělníku[3], s předložkami v/do – v Mělníku – a místně i na – na Mělníku[4]) je město a obec s rozšířenou působností ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy, historické centrum se rozkládá na vyvýšenině obtékané potokem Pšovkou. Město má přibližně 20 tisíc[1] obyvatel.

Mělník je proslulý jako vinařské centrum, což nyní připomíná Regionální muzeum Mělník. Území dnešního města Mělník je osídleno už od neolitu. V oblasti Mělnicka se také odehrávají některé historické romány Eduarda Štorcha. Podle starších historiografických názorů byl Mělník v 9. a 10. století centrem slovanského kmene Pšovanů – přibližně v místě dnešního zámku se nacházelo hradiště Pšov – rodiště svaté Ludmily.

Historie

Počátky osídlování

Mělník je původně slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin bočního útvaru. První zmínky osídlení této oblasti pochází z neolitu. Podle Kosmy byl zdejší kmen Pšovanů připojen ke knížectví rodu Přemyslovců sňatkem Bořivoje s Ludmilou, dcerou posledního pšovského knížete Slavibora. Hrad Pšov nahradil koncem 10. století nový kamenný hrad Mělník. Manželka Boleslava II. Emma zde razila denáry s nápisem Emma regina – civitas Melnic. V tomto období se začala na Mělníku pěstovat vinná réva.

Soutok Labe a Vltavy

Od roku 1000 se na Mělníku tradoval zvyk dávat hrad kněžnám a královnám věnem. Ten se později rozšířil i na město vzniklé pod hradem (královské věnné město).

13. až 17. století

Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu. Ottův slovník naučný uvádí: „Město Mělník založeno bylo po způsobu jinozemských měst za krále Přemysla Otakara II. r. 1274. Od tohoto času nazýváno bylo městem královským. Po smrti Přemysla II. náleželo královně Kunhutě a bylo ho odtud od královen českých napořád jako věna užíváno.“

Mělník prohlásil natrvalo za královské věnné městoKarel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a z Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství. V době husitských válek zůstával Mělník ve spolku s Pražany. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad město hospodářsky prosperovalo. Po smrti Jiřího z Poděbrad se Mělník stal sídlem královny vdovy Johanky z Rožmitálu. Ta darovala zdejší kapitule sv. Petra a Pavla vskutku královský dar, a to 1,5 tuny stříbra, a přála si být po smrti pochována v místním kostele. Když 12. listopadu 1475 na Mělníce zemřela, byla 14. listopadu pohřbena v kostele sv. Petra a Pavla. Po roce v něm však začaly probíhat velké přestavby, a tak syn Hynek převezl ostatky královny do Prahy.

Kapucínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků s někdejším klášterem

Od konce 15. století město stagnovalo a později upadalo. Situace se zhoršila zejména po potlačeném protihabsburském odboji českých měst a části šlechty roku 1547. Král Ferdinand I. Habsburský zabavil městu všechen majetek, postihl ho citelnou finanční pokutou, zrušil cechy, dosadil do města císařského rychtáře. Období od husitských válek do třicetileté války se stalo zlatým věkem pro mělnické vinaře. Rozšiřovaly se vinice, bohatí měšťané financovali stavbu kostela sv. Ludmily a na Chloumku kostel Nejsvětější Trojice.

Třicetiletá válka velmi těžce zasáhla i Mělník. Časté pobyty vojsk, švédská okupace, drancování, požáry, mor. Odchodem mnoha řemeslníků a vinařů do emigrace se město téměř vylidnilo. V 17. a 18. století Mělník ničily požáry, morové epidemie, selská povstání a řada neúrodných let.

18. až 19. století

Od konce 18. století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. Jen málo se ho dotkla průmyslová revoluce. Někdejší královské věnné město se změnilo na téměř provinciální městečko. Továrny zde vznikaly jen v souvislosti s vývojem zemědělství. Typické byly trhy, jarmarky, živnosti, řemesla a tradiční vinařství. Od roku 1850 se město stalo sídlem okresního úřadu. Po pádu Bachova absolutismu se rozvíjela aktivita různých kulturních a společenských organizací, jako jsou například hasičský sbor, Sokol, Klub veslařů mělnických, Klub českých turistů, Klub velocipedistů, Zpěvácký spolek. V této době začal vycházet první místní týdeník. Výhodná poloha Mělníka přinesla s sebou rozvoj na poli komunikací – první parník pod městem (1845), železnice (1874), most přes Labe (1888), přístavní překladiště (1897), vltavský kanál (1902–1905). Od roku 1894 se ve městě používal telefon a telegraf. Nový způsob podnikání si vynutil i vznik peněžních ústavů – Občanské záložny, spořitelny, Hospodářské záložny. Ve druhé polovině 19. století na Mělníku stále vedlo zemědělství – pěstovala se pšenice, sladovnický ječmen, zelenina, ovoce, vinná réva. Se zemědělskými výrobky se čile obchodovalo. Ve městě byl roku 1868 postaven cukrovar.

Měšťanský dům U modré hvězdy na Náměstí míru

Koncem století vznikla na Mělníku řada odborných škol, např. v roce 1881 speciální vinařská škola (první tohoto druhu v Čechách) – dnes Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník, v roce 1897 košíkářská škola, v roce 1910 gymnázium, které nese od roku 1990 jméno svého absolventa Jana Palacha. Vývoj oblasti zastavila první světová válka.

20. století

V letech první republiky (1918–1938) se ve městě hodně stavělo – budovy okresního úřadu, kulturního domu, pošty. V roce 1928 byla dokončena stavba velkého obchodního přístavu na Labi, budovaly se komunikace, kanalizace, prováděla se elektrifikace. V letech 1911, 1922 a 1933 se poprvé uskutečnily slavnosti vinobraní. Od roku 1933 se stala ze slavnosti tradice, která se dodržuje dodnes, i když v poněkud jiné podobě. V roce 1938, po záboru pohraničí, se severní část mělnického okresu dostala přímo na hranici „říše“ z důvodu bezprostřední blízkosti převážně německých obcí (Liběchov atd.). Konec druhé světové války na Mělníku oslavili obyvatelé města 13. května 1945 společně s vojáky sovětské a polské armády (které připomíná pomník s nápisem „GEN. KAROL ŚWIERCZEWSKI“ v parčíku poblíž pošty) a s partyzány. V dnešní době zde sídlí třeba organizace Cech českých vinařů.

Rok 1932

Ve městě Mělník (přísl. Malý Borek, Chloumek, Mlazice, Pšovka, Rousovice, 11549 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[5]

 • Instituce: okresní úřad, okresní soud, berní správa, berní úřad, celní úřad, katastrální měřičský úřad, důchodkový kontrolní úřad, cejchovní úřad, okresní četnické velitelství, 3 katolické kostely, evangelický kostel, kostel československé církve, synagoga, státní reálné gymnázium, vyšší vinařsko-ovocnicko-zahradnická škola, odborná škola košíkářská, obchodní škola, klášter kapucínů, klášter milosrdných sester, všeobecná veřejná nemocnice, chudobinec, sirotčinec.
 • Živnosti a průmysl: obchodní grémium, společenstvo cukrářů, holičů, hostinských a výčepníků, klempířů, košíkářů, kovářů, krejčí, obuvníků, pekařů, potravní a dopravní, řezníků, zámečníků, cukrovar České akc. spol. pro průmysl cukerní v Praze, továrny na kaučukové zboží Haro, konzervy zeleninové, 5 továren na košíkářské zboží, továrna na kůže Kratina, květináče Klíma, likéry Uher, 3 továrny na nábytek proutěný, olejna, 2 pivovary (Lobkowicz, Právovarečné měšťanstvo), továrna na sekt Lobkowicz, vinice (Lobkowicz, Viktorin), 4 cihelny, městská elektrárna, 3 pily, velkostatek Lobkowicz.
 • Služby: 8 lékařů, 2 zubní lékaři, 3 zvěrolékaři, 9 advokátů, 2 notáři, Živnostenská banka, 2 biografy, 3 fotoateliéry, geometr, 45 hostinců, hotely Stádník, Vykysal, U nádraží, kavárna, 2 lékárny, Lidová záložna na Mělníce, Mělnická spořitelna, Mělnická záložna pro obchod a živnosti, Občanská záložna na Mělníku, Občanská záložna v Pšovce, Okresní záložna hospodářská na Mělníce, Spořitelní a záložní spolek pro Blata, Spořitelní a záložní spolek pro Mlazice, Úvěrní a rolnické družstvo, Zemědělská záložna na Mělníce, Živnostenská záložna na Mělníce, 3 vinárny, 3 zubní ateliéry.

V obci Vehlovice (560 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Mělníka) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[6] dlaždič, 2 hostince, kapelník, kovář, krejčí, pekař, 2 sadaři, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář.

Územněsprávní začlenění

Letecký pohled na Mělník od jihovýchodu

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost města v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník[7]
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník[8]
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník[9]
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník[10]
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník[11]
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatelstva

Dle Palackého díla Popis království Českého z roku 1848 měl Mělník v roce 1846 199 domů a 1581 obyvatel.[12]

Podle sčítání lidu roku 1921 zde žilo v 662 domech 5 245 obyvatel, z nichž bylo 2 767 žen. 5 170 obyvatel se hlásilo k československé národnosti, 31 k německé a 9 k židovské. Žilo zde 3 643 římských katolíků, 618 evangelíků, 270 příslušníků Církve československé husitské a 113 židů.[13] Podle sčítání 1930 zde žilo v 893 domech 5 813 obyvatel. 5 614 obyvatel se hlásilo k československé národnosti a 65 k německé. Žilo zde 3 558 římských katolíků, 958 evangelíků, 535 příslušníků Církve československé husitské a 84 židů.[14]

Vývoj počtu obyvatel a domů podle sčítání lidu[15]
Rok18691880189019001910192119301950196119701980199120012011
Počet obyvatel7 1127 6568 2478 9769 80610 50212 08911 91413 07615 48718 94119 62519 27119 599
Počet domů9791 1031 1441 2521 4011 6632 1582 5722 5422 6582 6832 9503 0423 414

Politika

Zastupitelstvo

Historické náměstí Míru v Mělníce s radnicí

V obecních volbách 2010 na volební období 2010–2014 zvítězila do 21členného zastupitelstva TOP 09 s pěti mandáty (21,00 %) před ČSSD (20,45 %) a ODS (20,26 %), obě strany se čtyřmi mandáty. Po dvou mandátech získaly subjekty: Koalice sdružení nezávislých kandidátů Pro Mělník a Strany zelených (9,89 %), Mělničané (9,50 %), RADNICE 2010 (9,46 %) a KSČM (9,11 %).[16]

V obecních volbách 2014 na volební období 2014–2018 zvítězilo do 21členného zastupitelstva hnutí Mé město (subjekt založený starostou Ctiradem Mikešem) s devíti mandáty (32,8 %) před TOP 09 (19,63 %, 5 mandátů) a ČSSD (9,74 %, 2 mandáty). Dva mandáty také získala KSČM (8,5 %). Po jednom mandátu obdržely ANO 2011 (6,82 %), ODS (6,46 %) a Mělničané (6,41 %).[17] Sedm křesel rady si rozdělili Mé město (3), TOP 09 (3) a Mělničané (1), kteří v zastupitelstvu disponovali 15 z celkových 21 mandátů.[18] Starostou byl Ctirad Mikeš (Mé Město).

2018–2022

V obecních volbách 2018 na volební období 2018–2022 zvítězilo do 21členného zastupitelstva hnutí Mé město (19,52 % hlasů, 4 mandáty) před ODS s podporou Strany soukromníků ČR (17,54 %, 4 mandáty) a ANO 2011 (16,2 %, 4 mandáty). Dále se umístily subjekty Máme rádi Mělník (s podporou STAN) (13,83 %, 3 mandáty), Mělničané (9,19 %, 2 mandáty), Nezávislí kandidáti a KSČM "Za lepší Mělník" (7,85 %, 2 mandáty), Spojené síly pro Mělník (TOP 09 a Strana zelených) (6,85 %, 1 mandát) a ČSSD (6,61 % a 1 mandát). Do zastupitelstva města se tak dostalo 8 z 9 kandidujících subjektů.

Na vedení města se dohodlo pět subjektů: Mé město, Máme rádi Mělník, Mělničané, Spojené síly pro Mělník a ČSSD, které na začátku období v zastupitelstvu disponovaly nejtěsnější většinu 11 z 21 celkových mandátů.[19] Sedmičlennou radu vytvořili zástupci Mé město ČSSD (2), Máme rádi Mělník (2), Spojené síly pro Mělník (1), ČSSD (1) a Mělničané (1). Starostou zůstal Ctirad Mikeš (Mé Město), místostarosty se opět stali Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník) s Petrem Volfem (Mělničané) a třetím nově Milan Němec (ČSSD).

Vládnoucí koalice

obdobípolitické subjektypoměrvětšina
2002–2006ODS, sdružení US-DEU a Radnice 2002, KDU-ČSL
2006–2010ODS, RADNICE 2006, Mělničané (koalice se v r. 2010 rozpadla a rada zanikla)
2010–2014ČSSD, ODS, RADNICE 2010, Mělničané2:3:1:1
12/21
2014–2018Mé město, TOP 09, Mělničané3:3:1
15/21
2018–2022Mé město, Máme rádi Mělník, Mělničané, Spojené síly pro Mělník, ČSSD2:2:1:1:1
11/21

Starostové

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam představitelů Mělníka.
Starostové[20]
obdobíosobapovolánípol. subjekt
1990–1990Mgr. Miroslav Neumannúředníkúřední pověření
1990–1994Mgr. Ivan Václavíkmatematik–programátorOF / ODS
1994–2002Mgr. Zuzana Liškováředitelka knihovnyODS
2002–2010Mgr. Miroslav Neumannpřednosta okresního úřaduODS
od 2010MVDr. Ctirad Mikešvedoucí odboru životního prostředí a zemědělstvíČSSD / Mé město (od 2014)[21]

Senátní obvod

Město je součástí senátního obvodu č. 28 – Mělník. Od 13. listopadu 2010 byla senátorkou Veronika Vrecionová (ODS), ve volbách roku 2016 byl senátorem zvolen Petr Holeček (kandidoval za STAN).

Členění města

Katastrální území Mělníku

Mělník se skládá ze dvou katastrálních území: Mělník a Vehlovice. Město nemá definovány žádné části obce.

K městu byly postupně připojovány okolní vesnice, které později stavebně splynuly s městem a dnes jsou evidovány jako základní sídelní jednotky. Mezi ně patří např.:

Správní území

Související informace naleznete také v článcích Okres Mělník a Správní obvod obce s rozšířenou působností Mělník.

16. října 1887 městské zastupitelstvo schválilo stanovy Krajinského musejního spolku, který tak nabyl veškeré právní náležitosti a mohl se věnovat založení muzea. Mělník byl dříve okresním městem, v současnosti je obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Okres Mělník ale stále existuje a skládá se ze 69 obcí, správní obvod obce s rozšířenou působností z 39 obcí. Stále zde také působí okresní soud a okresní státní zastupitelství.

Kulturní instituce

Městská knihovna Mělnického kulturního centra o.p.s.

Podrobnější informace naleznete v článku Městská knihovna Mělník.

První veřejná knihovna v Mělníku vznikla v roce 1846 z příspěvků vlastenců. Prvním knihovníkem byl učitel Josef Věnceslav Vlasák. Mělník byl jedním ze zakládajících členů Matice české, proto knihovna získávala téměř všechny vycházející české knihy.

V době Bachova absolutismu byla její činnost zastavena a teprve v roce 1876 se usneslo obecní zastupitelstvo o obnovení její činnosti. Na návrh Sokola byla knihovna sloučena se spolkovými a měla vykonávat funkci městské i okresní knihovny. Okresní knihovna Františka Palackého byla založena v roce 1900, v roce 1908 ji převzala čítárenská komise. Po vypuknutí první světové války byla čítárenská komise zrušena, knihovna i čítárna byly uzavřeny. Po vydání zákona o veřejných knihovnách obecních knihovnách v roce 1919 knihovna činnost obnovila. V roce 1936 se přestěhovala do nově postaveného Masarykova kulturního domu, v roce 1938 nastoupil první profesionální knihovník. 1. května 1950 se stala okresní knihovnou a metodickým centrem knihoven regionu.

V roce 1980 se z Masarykova kulturního domu knihovna přestěhovala do vily Karoly, prostory v kulturním domě byly dlouhodobě nedostačující, slavnostní otevření bylo 16. ledna 1981. O roku 1993 byla zahájena automatizace zpracování knih a následně automatizovaný výpůjční protokol, v roce 1998 byl zpřístupněn Internet.

Od 1. ledna 2000 je zřizovatelem knihovny město Mělník, od 1. 7. 2012 je knihovna součástí Mělnického kulturního centra o.p.s.

Regionální muzeum Mělník

Předchůdcem dnešního Regionálního muzea Mělník, příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem bylo krajinské museum.

Myšlenku zřízení muzea vyslovil v roce 1886 ředitel měšťanské dívčí školy Ludvík Böhm a 21. března 1888 se konala ustavující valná hromada muzea. Umístění získalo muzeum v budově radnice, brzy po dohodě s knížetem Jiřím Lobkowiczem si spolek pronajal místnosti v mělnickém zámku a veřejnosti byly v roce 1892 poprvé představeny sbírky krajinského muzea. V roce 1903 se muzeum přestěhovalo do soukromého bytu na Palackého náměstí, následně do domu mělnické spořitelny. V dalších letech se stěhovalo znovu do zámku, v novém kulturním domě muzeum získalo pouze jeden sál. Muzejní sbírky se trvale rozrůstaly, v roce 1960 se rozrostly také o fondy zrušených muzeí v Liběchově, Kostelci nad Labem, Nelahozevsi a Mšeně, následně část sbírek byla rozprodána nebo vrácena.

Od listopadu 1999 sídlí Regionální muzeum Mělník v bývalém kapucínském klášteře na Náměstí Míru čp. 54).

V muzeu jsou návštěvníkům přístupny stálé expozice Historické kočárky, Nahlédnutí do středověkého města, Vinařská expozice, Přírodovědecká expozice, Lidová architektura a Z historie malé železnice aneb železniční hračky. Mimo město je ve Lhotce u Mělníka další expozicí skalní byt pocházející pravděpodobně z poloviny 19. století (bylo to nejdéle obývané kokořínské skalní obydlí do roku 1982). Pravidelně muzeum pořádá krátkodobé výstavy, přednášky, koncerty a další kulturní akce. V muzeu je kavárna s nabídkou mělnických vín a v původních gotických sklepeních se provádí degustace vín.

Pamětihodnosti

Nádvoří mělnického zámku
Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Mělníku.
 • Mělnický zámek, postavený v barokním slohu na vyvýšeném místě nad řekou, původně středověký hrad, z něhož se zachovala klenutá síň v západním křídle a brána z 15. století. Hrad původně sloužil jako sídlo ovdovělých českých královen. Po roce 1550 bylo přistavěno renesanční severní křídlo s lodžiemi, po roce 1690 přistavěno jižní křídlo s arkádami a po roce 1925 upravena vinárna s terasou.
 • Radnice, původně rychta z roku 1398, od roku 1449 radnice, přestavěna po požáru roku 1793 a znovu roku 1889 a 1941.
 • Gotický trojlodní kostel svatého Petra a Pavla, původně románský z 11. století, z něhož se zachovala spodní část věže. Přestavěn v letech 1480–1488 (klenba v lodi, věž) a po roce 1516 (nový presbytář, klenba hlavní lodi a krypta). V kněžišti je sanktuář z roku 1530 a renesanční lavice. V sakristii je náhrobek probošta Jana z Landštejna z roku 1389.
 • Kostnice v kryptě pod presbytářem kostela sv. Petra a Pavla, jedna z největších v Česku, je veřejně přístupná.
 • Mělnické podzemí, propojující sklepení pod celým historickým jádrem města; část radničních sklepů s nejširší studnou v Česku (průměr 4,5 m) pod náměstím je přístupná veřejnosti.
 • Hřbitovní kostel sv. Ludmily z roku 1585, přestavěný 1683.
 • Kapucínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků s někdejším klášterem
 • Renesanční a barokní domy na náměstí a v Palackého ulici.
 • Pražská brána (kolem 1500) a zbytky hradeb s baštou a vodárenskou věží.
 • Na vyhlídce za severním křídlem zámku stojí socha Karla IV. od Josefa Maxe z roku 1878.[22]
 • Masarykův kulturní dům, významná a dobře zachovaná funkcionalistická divadelní stavba dokončená v roce 1936.[23]
 • Soustava viničních tratí, které zasahují až do středu města (podzámčí) a také obepínají město v nesouvislém pásu od severu po jihovýchod a zahrnují řadu drobné architektury (viniční domky, hlásky, lisy, opěrné zdi), jež je částečně památkově chráněna.

Galerie

Okolí Mělníka

Pohled na Říp z vyhlídky od kostela svatých Petra a Pavla (Mělník)

Z mělnické vyhlídky pod zámeckou vinárnou je mimo jiné vidět soutok Labe s Vltavou, Vltavský kanál, památná hora Říp a za dobré viditelnosti České středohoří. K velmi vyhledávaným oblastem v okolí Mělníka patří Kokořínsko s pískovcovými skalami a gotickým hradem Kokořín ze 14. století, zámek v Hoříně s rozlehlým parkem a zámek v Liběchově.

Ve městě sídlí Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Na levém břehu Labe přibližně naproti Liběchovu u obce Horní Počaply (asi 9 km po proudu Labe od centra města) leží tepelná Elektrárna Mělník. Zajímavý pohled je i z Vrázovy vyhlídky.

Turistika

Městem vedou cyklotrasy č. 2 Kralupy nad Vltavou – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem, č. 24 Stará Boleslav – Neratovice – Mělník, č. 203 Mělník – Lhotka, č. 8171 Mělník – Malý Újezd – Jelenice.

Územím města vedou turistické trasy červená turistická značka Mělník – Lhotka – Kokořínský Důl, zelená turistická značka Záboří – Mělník – Liběchov – Tupadly, žlutá turistická značka Mělník – Čepička – Lhotka.

Doprava

Dopravní síť

Městem procházejí silnice I/9 Zdiby – Mělník – Česká Lípa – Nový Bor – Rumburk, I/16 Řevničov – Slaný – Mělník – Mladá Boleslav – Jičín – Trutnov – Královec, II/246 Mělník – Roudnice nad Labem – Libochovice – Louny a II/273 Mělník – Mšeno – Doksy. Silnice I/16 překonává Labe po Novém mostě postaveném v roce 1993, dříve k tomu účelu sloužil Starý most, dnešní most Josefa Straky. V roce 2021 by měla být zahájena realizace části severního obchvatu Mělníku.[24]

Město leží na železniční trati 072 vedoucí podél Labe z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem. V Mělníku z ní odbočuje železniční Trať 076 do Mladé Boleslavi. Na území města se nachází odbočná železniční stanice Mělník, na trati 072 i železniční zastávka Mělník-Mlazice. Železniční trať 072 Lysá nad Labem – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem západ je dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, doprava na ní byla zahájena roku 1874. Železniční Trať 076 Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník je jednokolejná regionální trať, doprava na úseku do Mšena byla zahájena roku 1897.

Veřejná doprava 2012

Související informace naleznete také v článku Městská autobusová doprava v Mělníku.

Městem projížděly dálkové autobusové linky Praha – Jablonné v Podještědí, Praha – Česká Lípa – Nový Bor – Varnsdorf – Rumburk – Šluknov, Nový Bor – Česká Lípa – Praha a Jablonné v Podještědí – Doksy – Dubá – Mělník – Praha. Z města vedly autobusové linky do těchto cílů: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kladno, Kokořín, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Mšeno, Neratovice, Praha, Roudnice nad Labem, Štětí.

Po trati 072 jezdilo v pracovních dnech 8 párů rychlíků, v úseku z Všetat do Mělníka 14 párů osobních vlaků, v úseku z Mělníka do Litoměřic 10 párů osobních vlaků, o víkendech 7 párů rychlíků, v úseku z Všetat do Mělníka 9 párů osobních vlaků, v úseku z Mělníka do Litoměřic 7 párů osobních vlaků. Na trati 076 v úseku mezi Mělníkem a Mšenem denně jezdilo 6 párů osobních vlaků.

Zajímavosti

Osobnosti spjaté s Mělnickem

Osoby zvýrazněné tučně jsou mělnickými rodáky.

Zemřelí

Památník Viktora Dyka v Mělníku
Pamětní deska Jindřicha Matějky a Jiřího Malého

Žijící

Partnerská města

Odkazy

Reference

 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2021. Praha. 30. dubna 2021. Dostupné online. [cit. 2021-04-30]
 2. https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=23&xdz=2&xnumnuts=2106&xobec=534676&xstrana=0&xstat=0&xodkaz=1
 3. https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=M%C4%9Bln%C3%ADk
 4. http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/0039.html
 5. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 812-816. (česky a německy)
 6. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 1807. (česky a německy)
 7. Správní uspořádání Předlitavska 1850-1918
 8. Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren
 9. Nařízení ministra vnitra č. 185/1942 Sb.
 10. Dekret presidenta republiky č. 121/1945 Sb.. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 28-09-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-09-2011. 
 11. Vládní nařízení č. 3/1949 Sb.. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 22-05-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22-05-2011. 
 12. PALACKÝ, František. Popis království Českého. Praha: J. G. Kalvevský, 1848. 608 s. Dostupné online. S. 83. 
 13. Statistický lexikon obcí v Republice československé 1921. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1924. 598 s. S. 159. 
 14. Statistický lexikon obcí v Republice československé 1930. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1934. 613 s. S. 213. 
 15. Český statistický úřad. Historický lexikon obcí ČR 1869–2005. I. díl [online]. 2007-03-03 [cit. 2020-02-14]. S. 126, 127, záznam 39. Dostupné online. 
 16. Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010, Mělník. www.volby.cz [online]. [cit. 2010-11-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-07. 
 17. Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 Mělník, volby.cz, 17. 10. 2014
 18. Povolební koalice - mimořádné zprávy Archivováno 22. 10. 2014 na Wayback Machine, melnicek.tv, 14. 10. 2014
 19. Půjde to dohromady? Mělník má vést koalice složená ze zástupců pěti subjektů [online]. Mělník: Čti doma.cz, 2018-11-07 [cit. 2019-01-04]. Dostupné online. 
 20. KLIHAVEC, Martin. Mělnická radnice: Starostové, purkmistři a primátoři mělničtí [online]. Město Mělník, leden 2014 [cit. 2014-01-19]. S. 17. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 21. Starosta Mělníka Ctirad Mikeš už není členem ČSSD. Mělník online [online]. 2014-08-28 [cit. 2014-09-03]. Dostupné online. 
 22. E. Poche, Umělecké památky Čech 2, str. 366-372.
 23. Databáze divadel / Divadelní architektura v Evropě. www.theatre-architecture.eu [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné online. 
 24. I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba [online]. ŘSD, rev. 2021-10 [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. 
 25. https://ticmelnik.cz/pamatky-a-zajimavosti/melnicke-podzemi-a-studna/
 26. http://www.melnik.cz/kultura-skolstvi-veda/studna-a-podzemi/2008-04-02.html Archivováno 12. 9. 2008 na Wayback Machine Studna a podzemí, 4.2. 2008
 27. Filmový Mělník. Mělník ve filmu a v televizi [online]. Turistické informační centrum Mělník [cit. 2021-06-01]. Dostupné online. 

Literatura

 • KILIÁN, Jan, a kol. Mělník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 456 s. ISBN 978-80-7422-029-6. 
 • KÁRNÍK, Josef; KLIHAVEC, Martin. Mělnicko na starých pohlednicích. Hostivice: Petr Prášil - BARON, 2015. 204 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-88121-03-9. 
 • Knihovny Středočeského kraje. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2004. 119 s. ISBN 80-85191-46-6. S. 53. 
 • MIKOVEC, Ferdinand Břetislav. Starožitnosti a Památky země České. Ilustrace Josef Vojtěch Hellich, Vilém Kandler. Praha: Kober a Markgraf, [1860]. Dostupné online. - kapitola Zámek Mělnický, s. 201-209. 
 • Poche, E. (vyd.), Umělecké památky Čech 2. Praha: Academia 1978.
 • ŠPAČKOVÁ, Renata. Putování za pamětí mělnické krajiny. Mělník: Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, 2008. 56 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. s. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Czech Republic adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
Information-silk.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
A tiny blue 'i' information icon converted from the Silk icon set at famfamfam.com
Melnik castle above the confluence of the rivers Vltava and Labe, Czech Republic.JPG
Autor: Ввласенко, Licence: CC BY-SA 3.0
Melnik castle above the confluence of the rivers Vltava and Labe, Czech Republic
The confluence of the rivers Vltava and Labe near Melnik castle, Czech Republic.JPG
Autor: Ввласенко, Licence: CC BY-SA 3.0
The confluence of the rivers Vltava and Labe near Melnik castle, Czech Republic
Mělník náměstí s radnicí.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník náměstí
Sčítání obyvatelstva 2011, 534676 Mělník, vzdělání.svg
(c) Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0
Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel obce Mělník ve věku 15 a více let podle údajů získaných při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Zdroj dat: Český statistický úřad
Stripe-marked trail yellow.svg
Pásové značení turistických cest v terénu České republiky - žlutá.
Mělník, zámek.jpg
Autor: Vlach Pavel, Licence: CC BY-SA 4.0
Socha Karla IV. z roku 1840 před zámkem
Mělník, kulturní dům.jpg
Autor: Vlach Pavel, Licence: CC BY-SA 4.0
Pomník kapitána Otakara Jaroše a funkcionalistický Masarykův kulturní dům z roku 1935, U Sadů 323.
Mělník - kostel 14 sv. pomocníků.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník - kostel Čtrnácti svatých pomocníků
Mělník, městská památková zóna (1).jpg
Autor: Vlach Pavel, Licence: CC BY-SA 4.0
Pražská brána v ulici 5. května
Mělník náměstí.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník náměstí
Stripe-marked trail green.svg
Pásové značení turistických cest v terénu České republiky - zelená.
Mělník kostel sv. Petra a Pavla zezadu.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník kostel sv. Petra a Pavla
ViktorDyk.jpg
Pomník Viktoru Dykovi od J. Jílka, zřízený na Mělníce roku 1934.
Mělník - náměstí - muzeum a kostel.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník - kostel Čtrnácti svatých pomocníků
ME Mělník.png
Katastrální území Mělníku
Mělník - pohled na Říp 3.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Říp od Mělníka
Stripe-marked trail red.svg
Pásové značení turistických cest v terénu České republiky - červená.
Mělník Modrá hvězda.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník náměstí
Evangelicky kostel Melnik.jpg
Autor: Oskera Miroslav, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Zámek Mělník.jpg
Autor: Zdeněk Fiedler, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Melnik zam portal DSC00651.JPG
Zámek Mělník, středověká brána
Mělník, městská památková zóna.jpg
Autor: Vlach Pavel, Licence: CC BY-SA 4.0
Nároží ulic 5. května a Palackého, dům Palackého 138/1.
Melnik - soutok1.jpg
Autor: Mgr. Renata Špačková, Licence: CC BY-SA 3.0 cz
Soutok Labe (vlevo) s Vltavou (vpravo) pod Mělníkem a Polabí. Pohled z věže chrámu sv. Petra a Pavla.
Melnik ME CZ.png
Poloha města Mělník v rámci okresu Mělník a správního obvodu obce s rozšířenou působností Mělník.
Mělník kostel sv. Ludmily2.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník kostel sv. Ludmily
Jindrich Matiegka and Jiri Maly plaque.jpg
Autor: Michal Maňas , Licence: CC BY 4.0
Pamětní deska věnované antropologovi Jindřichu Matiegkovi a lékaři Jiřímu Malému na domě na náměstí v Mělníku. Desku vytořil Miroslav Kroupa v roce 2003.
Mělník - zámek nádvoří 2.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník - zámek
Melnik aerial 7964.jpg
(c) I, Krokodyl, CC BY 2.5
Letecký pohled na středočeský Mělník
Mestanavltave.png
Autor: Bedinek, Licence: CC BY-SA 4.0
Města na řece Vltavě
Flag of Mělník 2016 CZ.svg
Vlajka města Mělník (od 2016).
List tvoří dva svislé pruhy, červený a žlutý. Z červeného pruhu s českým lvem vyniká do žlutého pruhu půl černé korunované orlice se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Mělník, okresní soud.jpg
Autor: Vlach Pavel, Licence: CC BY-SA 4.0
Mělník, okresní soud, Krombholcova 264/1, pohled od Pražské ulice.
Melnik - zamek.jpg
Autor: Mgr. Renata Špačková, Licence: CC BY-SA 3.0 cz
Mělnický zámek s kostelní věží.
Mělník, panorama.jpg
Autor: Vlach Pavel, Licence: CC BY-SA 4.0
Panorama města z mostu Josefa Straky přes Labe