Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita
Název veličiny
a její značka
Měrná tepelná kapacita
c
Hlavní jednotka SI
a její značka
joule na kilogram a kelvin
J·kg−1·K−1
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární
Zařazení jednotky v soustavě SIodvozená

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla vyvolávající u kilogramů hmotnosti látky změnu teploty :

.

Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné u přesnějších hodnot uvádět, k jaké teplotě látky se vztahuje.

Značení

  • Značka:
  • Jednotka SI: Joule na kilogram a kelvin značka Jkg−1K−1, (dřívější alternativu joule na kilogram a stupeň Celsia, J/(kg °C) již dnešní normy nedoporučují)
  • Zastaralé jednotky: kalorie na kilogram a stupeň Celsia cal/(kg °C)

Vztah

Teplo potřebné k ohřátí tělesa o hmotnosti m o teplotu lze vypočítat pomocí následujícího vztahu

kde , T1 je počáteční a T2 je konečná teplota tělesa, c je měrná tepelná kapacita látky daného tělesa.

Vlastnosti

Hodnota měrné tepelné kapacity je závislá na teplotě. Pro větší teplotní intervaly se zavádí střední měrná tepelná kapacita .

K určování hodnot měrného tepla se využívá kalorimetrická rovnice.

U plynů se rozlišuje měrná tepelná kapacita při stálém tlaku, která se označuje , a měrná tepelná kapacita při stálém objemu, která se označuje . Vztah mezi těmito měrnými tepelnými kapacitami udává Poissonova konstanta a Mayerův vztah.

Příklad hodnot

Látkac
vodík14 304
voda4 180
vzduch (0 °C)1 000
ethanol2 430
led2 090
olej2 000
absolutně suché dřevo (0 °C)1 450
železo450
měď383
zinek385
hliník896
platina133
olovo129
kyslík917
cín227
křemík703
zlato129
stříbro235

Související články

Externí odkazy