Měrné skupenské teplo tání

Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty.

Značení

  • Značka: lt
  • Jednotka SI: joule na kilogram, zkratka J/kg
  • Další jednotky: kilojoule na kilogram, 1 kJ/kg = 1 000 J/kg

Výpočet

Měrné skupenské teplo tání se určí jako podíl skupenského tepla tání a hmotnosti látky, tzn.

Příklady hodnot

Měrné skupenské teplo tání:

Odkazy

Externí odkazy

Související články

Média použitá na této stránce

Enthalpy.svg
Autor: Dvorapa, Licence: CC0
Created using LaTeX to SVG tool