Machzor Vitry

Machzor Vitry (hebrejsky מחזור ויטרי) je rozsáhlý židovský modlitební sborník, který na přelomu 11. a 12. století sestavil ve městě Vitry Simcha ben Šmu'el. Autor vycházel ze siduru Amrama Ga'ona, traktátu Pirkej avot, pesachové hagady i francouzských pijutů. Machzor Vitry kromě textů modliteb obsahuje komentář a zachycuje rovněž množství regionálních náboženských zvyklostí. Dílo se dočkalo velkého rozšíření, ve 13. století se ve Francii stalo oficiálně užívanou sbírkou liturgických textů, a stalo se tak základem aškenázského minhagu.[1]

K původnímu textu připojil své dodatky Jicchak bar Dorbelo. Z hlediska moravských židovských dějin je důležitý zejména popis jeho cesty do střední Evropy, při níž okolo roku 1140 navštívil také židovskou komunitu v Olomouci, a zanechal tak po sobě nejstarší doklad židovské přítomnosti v Olomouci.[2][3]

Odkazy

Reference

  1. NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Úvod do synagogální liturgie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0986-X. S. 30–33. 
  2. הורוויץ, שמעון. מחזור ויטרי. נירנברג: יצחק בולקא, תרפ"ג.  = HURWITZ, Simon. Machsor Vitry. Nürnberg: J. Bulka, 1923. Dostupné online. S. 247 a 388. (hebrejsky) 
  3. BRETHOLZ, Bertold. Geschichte der Juden in Mähren in Mittelalter I. (bis zum Jahre 1350). Brün; Prag, Leipzig; Wien: Rudolf M. Rohrer, 1934. S. 67. (německy) 

Související články