Malá vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně. Evropská unie však považuje za MVE vodní elektrárny do výkonu 5 MW. Velká většina výkonu vodních elektráren (cca 90 %) je z elektráren o výkonu větším než 5 MW a zbylých cca 10 % je z MVE podle evropského řazení.

Malé vodní elektrárny se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Pro konstrukci malých vodních elektráren se nejčastěji používá Kaplanova turbína, která patří mezi nejefektivnější vodní turbíny.

Dělení MVE podle některých parametrů

Podle výkonu

  • průmyslové (od 1 MW)
  • minielektrárny (do 1 MW)
  • mikrozdroje (do 0,1 MW)
  • domácí (do 35 kW)

Podle spádu

  • nízkotlaké (do 20 m)
  • středotlaké (20 – 100 m)
  • vysokotlaké (od 100 m)

Dle nakládání s vodou

  • průtokové
  • akumulační
  • přečerpávací

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Elektrárna Spálov 2010.jpg
Autor: Hadonos, Licence: CC BY-SA 3.0
Malá vodní elektrárna Spálov