Manská soustava

Manská soustava byl středověký systém územních a organizačních jednotek vázaných na hrady. Jednotlivá území byla vlastníkem dědičně propůjčována osobám (manům), kteří mu zato byli vázáni službami vojenské a hospodářské povahy. Manové spolu s pozemky získali i jistá právní, soudní a ekonomická privilegia.

Podle povahy žádaných protislužeb se rozlišuje manství ušlechtilé (manové museli poskytovat vojenské protislužby) a manství robotné (manové museli pomáhat s provozem hradu nebo údržbou panství). Mezi robotné many na Křivoklátě patřili lidé, jejichž povinností bylo chytat zpěvné ptactvo nebo zajišťovat seno pro královský prevét.[1]

Manský systém byl v českých zemích poprvé použit asi na statcích Bruna ze Schauenburgu a bývá spojován s příchodem německého práva. Historické bádání však nedokázalo počátky manské soustavy v Čechách a na Moravě zatím uspokojivě objasnit.[2]

Vzhledem k nedostatku písemných pramenů je poznání manského systému neucelené. K nejlépe poznaným patří manské systémy hradů Karlštejn, Křivoklát a některých hradů ve východních Čechách (Náchod, Trutnov[2]).[1] Manské systémy mohly mít i menší šlechtické hrady. Například ke hradu Nový Žeberk patřila manství v Kundraticích, Kyjicích, Újezdě, Boleboři a Bernově.[3]

Reference

  1. a b DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002. 736 s. ISBN 80-7277-003-9. Heslo Manové, s. 353–354. 
  2. a b NOVOTNÁ, Markéta. Karlštejnská manská soustava od svého vzniku do 80. let 14. století. Praha, 2008 [cit. 2020-01-02]. 159 s. Rigorózní práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Lenka Bobková. s. 15–20, 33. Dostupné online.
  3. ŽEMLIČKA, Martin. Nový Žeberk s důrazem na reflexi majetkové držby v písemných pramenech. In: KULJAVCEVA HLAVOVÁ, Jana; KOTYZA, Oldřich; SÝKORA, Milan. Hrady českého severozápadu. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2012. ISBN 978-80-86531-10-6. S. 305–313.

Literatura

  • NOVOTNÁ, Markéta. Karlštejnská manská soustava od svého vzniku do 80. let 14. století. Praha, 2008 [cit. 2020-01-02]. 159 s. Rigorózní práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Lenka Bobková. Dostupné online.

Externí odkazy

  • Manství ve Vlastenském slovníku historickém ve Wikizdrojích