Masné krámy

Masné krámy bylo místo, kde řezníci prodávali čerstvé nekonzervované maso.[1] Masné krámy se nacházely po stranách haly, do které ústila zaklenutá okénka s prodejními pulty jednotlivých řezníků.[2] Těch často bylo více než krámů, proto museli čekat, až se některý uvolní. Krámy se mohly pronajímat či je řezníci sami vlastnili.[1] K získání krámu se řezník musel stát mistrem a poté se oženit s nějakou vdovou po řezníkovi, jeho dcerou nebo být synem řezníka a krám zdědit.[3] Původně se dobytek porážel přímo na místě, následně byl rozčtvrcen a maso se pak prodávalo zákazníkům,[3] později se nedaleko masných krámů nacházela jatka, tzv. šlachtát. Kromě řezníků zde pracovali drobníci, kteří prodávali droby a první masné výroby (jitrnice, jelita, klobásy).[4] Solené či uzené maso prodávali tzv. huntíři či huntýři na masných trzích.[1]

V Praze byly první masné krámy založeny v roce 1234 u kostela svatého Václava.[4] Masné krámy se dochovaly například v Českých Budějovicích, v nichž se nachází stejnojmenná restaurace, nebo v Plzni, kde v nich sídlí Západočeská galerie.[2] Původní masné krámy také existují jako pasáž v Olomouci.

Reference

  1. a b c FEYFRLÍKOVÁ, Monika. Kuchyně pozdního středověku. Praha: Grada Publishing, 2015. 88 s. ISBN 978-80-247-5431-4. S. 35. 
  2. a b FEYFRLÍKOVÁ, Monika. Kuchyně pozdního středověku. Praha: Grada Publishing, 2015. 88 s. ISBN 978-80-247-5431-4. S. 18. 
  3. a b Historie masných krámů ve městě Český Krumlov [online]. město Český Krumlov, 2006 - 2015 [cit. 2015-11-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-17. 
  4. a b STEINHAUSEROVÁ, Hana. Z historie řezníků v Brně. , 2012 [cit. 2015-11-14]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.. Dostupné online.

Externí odkazy