Mezikruží

Mezikruží.

Jako mezikruží označujeme geometrický útvar rozlišený v dvourozměrném prostoru (v rovině) dvěma soustřednými kružnicemi. Jedná se právě o plochu mezi těmito dvěma kružnicemi.

Vlastnosti

  • Obvod okrajů mezikruží
  • Obsah mezikruží
    Úsečka, jejíž oba konce leží na vnější kružnici a jedním bodem se dotýká kružnice vnitřní, má délku a platí:
    Obsah mezikruží lze potom vyjádřit i následovně:
  • Moment setrvačnosti mezikruží o hmotnosti m, rotujícího ve své rovině kolem středu

Výskyt

Typicky mají tvar mezikruží podložky pod šrouby, těsnění spojek potrubí, disky kol, ložiska a další součástky.

Tvar mezikruží má řez dutou koulí nebo dutým válcem kolmo na podélnou osu.

S mezikružím se můžeme setkat též na polích a loukách v podobě odlišného (nebo žádného) růstu kulturních rostlin. Tyto jevy bývají nejčastěji připisovány anomáliím v půdním profilu (podhoubí, archeologická památka), ale také jevu označovaném jako UFO (resp. agrosymboly).

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Mezikruzi.svg
Mezikruží.