Millennium Ecosystem Assessment

Copyright (c) 2004 Richard Ling, CC-BY-SA-3.0
Biodiverzity korálového útesu
Poušť na místě, odkud ustoupilo vysychající Aralské jezero

Millennium Ecosystem Assessment (MA či Hodnocení ekosystémů k miléniu) je nejrozsáhlejším hodnocením změn ekosystému.

Proběhlo pod záštitou generálního tajemníka OSN Kofiho Annana v letech 20012005 s cílem zhodnotit důsledky změn ekosystémů pro lidský blahobyt na základě vědecky podložených informací. Výsledky Millennium Ecosystem Assessment jsou určeny jak pro vlády jednotlivých států, podnikatele a průmysl, nevládní organizace, novináře atd.[1]

Na hodnocení se podílelo asi 1400 expertů z celého světa, včetně českých odborníků (např. Bedřich Moldan, Jan Plesník[2] a jeho výsledkem bylo publikování řady studií zaměřených na biodiverzitu, desertifikaci, průmysl atd. Závěrečná souhrnná zpráva nazvaná „Ekosystémy a lidský blahobyt“ mimo jiné konstatuje, že lidé změnili za posledních 50 letech ekosystémy na Zemi více než kdykoli dějinách lidstva a že zvýšení životní úrovně lidí proběhlo na cenu poškození 60 % globálních ekosystémů. Zpráva dále uvádí, že poškozování ekosystémů představuje překážku pro snížení chudoby pro dosažení potravinové bezpečnosti.[3]

Odkazy

Reference

Literatura

Ekosystémy a lidský blahobyt - Syntéza, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha 2005, ISBN 80-239-6300-7

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Blue Linckia Starfish.JPG
Copyright (c) 2004 Richard Ling, CC-BY-SA-3.0
A Blue Starfish (Linckia laevigata) resting on hard Acropora and Porites corals (one can also see Anthiinae fish and crinoids). Lighthouse, Ribbon Reefs, Great Barrier Reef.
Aralship2.jpg
Orphaned ship in former Aral Sea, near Aral, Kazakhstan.