Minimum

Minimum je matematická funkce, jejíž funkční hodnota představuje nejnižší hodnotu ze všech vstupních parametrů. Funkce provádí porovnání jednotlivých parametrů a výsledkem je hodnota toho parametru, který se při porovnání se všemi ostatními jeví jako nejnižší. Proto má použití funkce minimum smysl pouze tam, kde je definována funkce porovnání.

Minimum funkce

Související informace naleznete také v článku Extrém funkce.

Hledání (globálního) minima resp. maxima funkce je základní úlohou optimalizace v matematice.

(Globální) minimum funkce f(x) : MR na množině M je bod yM takový, že f(y)f(x) pro všechna xM.

Lokální minimum funkce f(x) : MR na množině M je bod yM, pro něhož existuje d > 0 takové, že všechny body xM vzdálené od y nejvýše d splňují nerovnost f(y)f(x).

Obrázek: minimum funkce

Související články

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo minimum ve Wikislovníku

Média použitá na této stránce

Minimum funkce.svg
Ukázka minima funkce. - původním autorem je DaBler, kompilátorem změněného názvu Juan de Vojníkov.