Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury
České republiky
Nostický palác na Malé Straně je hlavním sídlem MK ČR.
Nostický palác na Malé Straně je hlavním sídlem MK ČR.
SídloNostický palác, koresp. adresa:
Maltézské náměstí 471/1
Praha 1, Malá Strana
118 11 Praha 011
Souřadnice
MinistrMartin Baxa (ODS)
NáměstciMichal Šašek
Ondřej Chrást
Státní tajemniceJana Machová
Webová stránkamk.gov.cz

Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury.

Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva.

Ministrem kultury ve vládě Petra Fialy je od prosince 2021 Martin Baxa (člen ODS), bývalý pedagog a primátor města Plzně.

Oblasti působnosti

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro:

Ministerstvo:

 • vykonává státní správu v oblasti knihovnictví a muzejnictví
 • řídí Památkovou inspekci jako svůj specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče

Sídlo

Budova Ministerstva kultury na Prašném mostě

Vedle hlavního sídla v Nostickém paláci je část ministerstva umístěna v úřadovně v Praze 6-Hradčanech, Milady Horákové 139, která byla do roku 2003 hlavním sídlem ministerstva. Budova na Hradčanech, původně Městský sirotčinec, byla postavena podle projektu Josefa Rosipala roku 1913.

Organizační struktura

Úřadovna v Praze 1, Maltézské nám. 1

 • Ministr
 • Sekretariát ministra
 • Podatelna pro osobní podání a podání zaslané poštou
 • Tiskový odbor
 • Odbor památkové péče
 • Odbor umění a knihoven
 • Odbor regionální a národnostní kultury
 • Kancelář bezpečnostního ředitele
 • Odbor kontroly
 • Samostatné oddělení interního auditu
 • Odbor strukturálních fondů

Úřadovna v Praze 6, Milady Horákové 139

 • Odbor legislativní a právní
 • Odbor autorského práva
 • Odbor zahraniční
 • Odbor církví
 • Odbor médií a audiovize
 • Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
 • Odbor ekonomický
 • Samostatné oddělení správy státních fondů
 • Odbor lidských zdrojů
 • Odbor investic
 • Odbor vnitřní správy
 • Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
 • Památková inspekce

Historie

Původně byla agenda ministerstva součástí Ministerstva kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht),[1] které bylo později zváno Ministerstvo školství a národní osvěty. Roku 1945 vzniklo Ministerstvo informací,[2] které se roku 1948 přejmenovalo na Ministerstvo informací a osvěty.[3] Po roce 1953 se sloučilo s ministerstvem školství do Ministerstva školství a osvěty[4] a až po roce 1969 vzniklo v tehdejší České socialistické republice samostatné Ministerstvo kultury.[5]

Příspěvkové organizace MKČR

Odkazy

Reference

 1. Dějiny Ministerstva kultury. www.mkcr.cz [online]. [cit. 2014-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-04-24. 
 2. Ústavní dekret presidenta republiky č. 1/1945 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
 3. Zákon č. 233/1948 Sb., o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev.
 4. Vládní nařízení č. 6/1953 Sb., kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost.
 5. Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 6. Příspěvkové organizace - mkcr.cz. www.mkcr.cz [online]. [cit. 2022-09-05]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Nosticův palác 17.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 3.0
Nosticův palác
Praha, Dejvice, Ministerstvo kultury ČR.JPG
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: