Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Černínský palác v Praze na Hradčanech na Loretánském náměstí, sídlo MZV.
SídloČernínský palác
korespondenční adresa:
Loretánské náměstí 101/5
Praha 1, Hradčany
118 00 Praha 011
Souřadnice
MinistrJan Lipavský (Piráti)
NáměstciJiří Kozák
Martin Dvořák
Státní tajemníkRadek Rubeš
Webová stránkawww.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a vnější ekonomické vztahy.

Úkoly a pravomoce ministerstva

Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména:

 1. koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
 2. zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,
 3. řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
 4. plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,
 5. plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
 6. koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,
 7. zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 8. sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
 9. uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
 10. zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
 11. organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

Ministerstvo zahraničních věcí je zřízeno novelou zákona č. 2/1969 Sb.[1]

Odkazy

Reference

 1. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Přehled povinně zveřejňovaných informací [online]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Cerninsky palac.jpg
Autor: Ludek, Licence: CC-BY-SA-3.0
Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha. Sídlo Ministerstva zahraničních věcí České republiky