Mořské právo

Mořské právo dle Úmluvy OSN o mořském právu

Mořské právo je odvětví mezinárodního práva, které obsahuje zásady, instituty a normy užívání moří, vzdušného prostoru nad nimi, mořského dna a prostoru pod ním.

Některá obyčejová pravidla byla kodifikována v roce 1958 v několika úmluvách:

  • Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu souvislém
  • Úmluvě o pevninské mělčině, Úmluvě o volném moři
  • Úmluvě o ochraně biologického bohatství volného moře.

Komplexní úprava mořského práva byla přijata v roce 1982 Úmluvou OSN o mořském právu (UNCLOS).

Prostory, na něž se vztahuje režim mořského práva, pro námořní, leteckou nebo potrubní dopravu, pro hospodářské účely (např. rybolov nebo těžbu), pro zahraničně-politické donucovací akce (např. embargo), pro vědecký výzkum a podobně.

Mořské právo řeší zejména otázky:

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Zonmar-cs.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Pásma mořských vod podle Úmluvy OSN o mořském právu.