Mongolská říše

Mongolská říše
Монголын Эзэнт Гүрэн
Mongolyn Ezent Güren
Их Mонгол улс
Ikh Mongol Uls
12061294 (1368)
geografie
Mapa
Rozloha Mongolské říše na svém vrcholu
Mapa2
Územní rozvoj Mongolské říše (12061294)
Avarga (12061235)
Karakorum (12351260)
Khanbaliq (12711368)
rozloha:
4 000 000 km² (rok 1 206)
12 000 000 km² (rok 1 227)
23 500 000 km² (rok 1 294)
24 000 000 km² (rok 1309)
nejvyšší bod:
nejdelší řeka:
obyvatelstvo
počet obyvatel:
100 000 000 obyvatel (přibližně)
národnostní složení:
státní útvar
volená monarchie, později dědičná
dirham, chao, sukhe
vznik:
1206Čingischán sjednocuje rozdrobené mongolské kmeny
zánik:
12601294 – dělení Mongolské říše
1368 – pád mongolské Jüanské dynastie
státní útvary a území
předcházející:
nejednotné mongolské kmeny
Chamag MongolChamag Mongol
Karakitanská říšeKarakitanská říše
Tatarský kmenový svazTatarský kmenový svaz
Chórezmská říšeChórezmská říše
Říše ŤinŘíše Ťin
Říše SungŘíše Sung
Západní SiaZápadní Sia
Abbásovský chalífátAbbásovský chalífát
AsasíniAsasíni
Kumánsko-Kipčacký kaganátKumánsko-Kipčacký kaganát
AlanieAlanie
Kimäcko-Kypčacký chanátKimäcko-Kypčacký chanát
Království Ta-liKrálovství Ta-li
Volžské BulharskoVolžské Bulharsko
Kyjevská RusKyjevská Rus
KorjoKorjo
Rúmský sultanátRúmský sultanát
Jenisejský Kyrgyzský chanátJenisejský Kyrgyzský chanát
následující:
Čagatajský chanátČagatajský chanát
Zlatá hordaZlatá horda
ÍlchanátÍlchanát
Říše JüanŘíše Jüan
Říše Severní JüanŘíše Severní Jüan
Tímúrovská říšeTímúrovská říše
Mamlúcký sultanátMamlúcký sultanát
anatolské beylikyanatolské beyliky
Polské královstvíPolské království
Litevské velkoknížectvíLitevské velkoknížectví
Moskevské velkoknížectvíMoskevské velkoknížectví
Království ČosonKrálovství Čoson

Mongolská říše (mongolsky: Монголын Эзэнт Гүрэн, Mongolyn Ezent Güren; Их Mонгол улс, Ikh Mongol Uls) byla druhou největší říší v dějinách lidstva. Existovala ve 13. a 14. století a v době svého největšího rozmachu ovládala území o rozloze 33 000 000 km2 (22 % souše). Pod mongolskou vládou žilo na 100 milionů obyvatel.[1]

Mongolská říše vznikla roku 1206, kdy Temüdžin sjednotil rozdrobené mongolské kmeny a stal se Čingischánem ("nejvyšším vládcem"). Čingischán započal mohutnou expanzi, při které byla dobyta Čína, Střední Asie, Persie, Kavkaz i východní Evropa. V roce 1241 se mongolská vojska ocitla i na Moravě a v Uhrách. Mongolové se též pokoušeli dobýt Indii, Japonsko, Jávu a Egypt, ale neúspěšně. Při mongolských nájezdech zemřelo více než 40 milionů lidí.[2]

V letech 12601264, v době Kublajchánova nástupu na trůn, proběhla válka o dědictví a Čagatajská říše a Zlatá horda odmítly uznat Kublaje vládcem. Po jeho smrti se říše definitivně rozdělila na čtyři nezávislé celky, a to na Čagatajskou říši, říši Ílchánů, Jüanskou říši a Zlatou hordu. Během 14. století se většina z těchto chanátů rozpadla.

Mongolské vojenství

Vojenská tažení

Rekonstrukce mongolského válečníka

Během svých vojenských tažení si Mongolové podrobili velkou část Asie a východní Evropy. Jejich armády dokázaly překonat hory, moře, pouště, stepi a jako jediní v historii dokázali vést úspěšné tažení do Ruska v době zimy.

Vojenská technika

Mongolové si nechávali projektovat a stavět nejnovější obléhací stroje od cizinců, čímž získávali při obléhacích bojích výhodu jak technickou, tak i výhodu překvapení. Při většině bitev využili ve svůj prospěch své silné jezdectvo, hlavně lučištníky na koních, kteří dokázali za jízdy trefit cíl na několik desítek metrů.

Dějiny

Před Čingischánem

Mongolia XI.jpg

Před sjednocením jednotlivých kočovných kmenů se Mongolové živili převážně jako kočovní pastevci. Spíše ojediněle se věnovali řemeslům. Většinou bydleli jen v jednoduchých stanech, kde se objevovaly první koberce, nebo v jurtách.

Po sjednocení

Mongol Empire c.1207.png

Poté, co velký chán sjednotil osamocené kmeny, začali Mongolové s dobyvačnými výpady. Čingischán založil nové hlavní město Mongolské říše Karakorum, které mělo 1000 jurt.

Invaze do Číny

Asie a Evropa před Mongolskou říší (1200)

Mongolská invaze do Číny začala de facto ihned po Čingischánově uchvácení moci a ani Velká čínská zeď nedokázala vpád Mongolů odrazit. V letech 12061209 ovládli Mongolové západní a v letech 12111234 severní Čínu. Roku 1279 byla Čína kompletně dobyta a dynastie Sung byla nahrazena dynastií Jüan, která vládla do roku 1368, kdy Číňané povstali, mongolskou dynastii svrhli a založili dynastii Ming. Rok 1368 je udáván též jako rok zániku Mongolské říše.

Invaze do Centrální Asie

Mongolská invaze do Centrální Asie trvala od roku 1206 do roku 1221. Začala po sjednocení mongolských a turkických kmenů (Ujguři, Tataři) a skončila zánikem Chórezmské říše (12191221). Mongolové zde vybudovali Čagatajský chanát.

Invaze do Persie

Mongolská invaze do Persie měla za následek zpustošení islámských center a dobytí dnešního Íránu, Iráku, Sýrie, Palestiny a dalších území a založení mongolského Ílchanátu.

Obléhání Bagdádu

Podrobnější informace naleznete v článku Obléhání Bagdádu.

Mongolské obléhání Bagdádu a jeho dobytí v roce 1258 bylo dalším krokem v invazi proti muslimům. Na útočící straně stáli Mongolové pod velením Hülega, syna Čingischána, a jejich křesťanští spojenci, na druhé straně Abbásovci. Dobytí Bagdádu znamenalo konec Abbásovského chalífátu.

Invaze do Egypta

Podrobnější informace naleznete v článku Bitva u Ajn Džalút.

Pro dějiny Blízkého východu rozhodující bitva u Ajn Džalút proběhla 3. září 1260 v Jizre'elském údolí mezi Mongoly a jejich spojenci a tzv. mamlúky. Byla to vůbec první větší porážka Mongolů. Mongolská armáda byla zničena téměř celá, mamlúci utrpěli těžké ztráty, ale nápor zastavili. Dále na západ, do severní Afriky, se už nikdy mongolští vládci nedostali.

Invaze do Ruska

Podrobnější informace naleznete v článku Mongolská invaze do Ruska.
Plenění Suzdalu chánem Bátúem v únoru 1238

Při dobývání Ruska využili Mongolové zamrzlých řek jako cest. Bylo to vůbec jediné úspěšné zimní tažení do Ruska v lidských dějinách. Podmanili si mnoho ruských knížectví a zasadili definitivní ránu státnosti Kyjevské Rusi (samotný Kyjev byl po dlouhém obléhání úplně zničen), s výjimkou Pskova, Novgorodu a běloruských knížectví. Díky dobytí Ruska se mohli Mongolové vrhnout dál na západ, do vyspělejších částí Evropy.

Svědectví o zničeném Kyjevu zanechal roku 1245 papežský vyslanec:

Jeli jsme tudy a sami jsme viděli všude nespočetné hromady lidských lebek a kostí. Město bylo kdysi bohaté a velice lidnaté, teď z něho však nezbylo téměř nic. Stojí tam sotva dvě stě domů a jejich obyvatelé žijí v tuhém otroctví.
— Giovanni Carpini[3]

Invaze do Střední Evropy

Podrobnější informace naleznete v článcích Mongolský vpád do Evropy, Mongolský vpád do Uher a Mongolský vpád na Moravu roku 1241.

Po ovládnutí většiny ruských knížectví se mongolská armáda, postupující na západ, rozdělila do dvou proudů. Hlavní vojsko, zhruba 50 tisíc bojovníků, vedené Bátúem a Subutaiem směřovalo za Polovci, prchajícími z jihoruských stepí, které mongolští náčelníci považovali za své poddané, do Sedmihradska, Moldávie a Uher. Menší část, asi 10 tisíc bojovníků, vpadla pod velením Khadana, syna velikého chána Ögedeje a dalších náčelníků z Čingischánova rodu začátkem března 1241 do Malopolska a Slezska, aby jim zajistila týl, případně získala informace o tamějších poměrech. Brzy byly dobyty Sandoměř a Krakov. Další porážku utrpěli Poláci v bitvě u Chmelníku poblíž Sandoměře. Mongolové poté oblehli Vratislav, kterou se jim však dobýt nedařilo. Vratislavský, velkopolský a krakovský kníže Jindřich II. Pobožný sebral vojsko a vyrazil proti Mongolům. Nevyčkal však na příchod svého švagra Václava I., který mu spěchal se svým vojskem na pomoc. Mongolové, kteří měli zprávy od zvědů o postupu českého krále, nechtěli dopustit spojení křesťanských armád. Proto zanechali obléhání a vyjeli naproti polskému vojsku. V nadcházející bitvě u Lehnice Poláci a rytířstvo (z velké části německé) byli na hlavu poraženi. České oddíly, které spěchaly na pomoc, již nestačily do bitvy zasáhnout. Václavovi I. se však podařilo zastavit Mongoly v Kladsku. Zabránil jim vtrhnout do Čech a obrátil ničivý proud k jihu. Ten protáhl Moravou a spojil se s Bátúovými hordami, které operovaly v Uhrách. Poté se Mongolové z ne zcela jasných důvodů z Evropy stáhli, podle některých novějších teorií o tom rozhodla vlna chladného a vlhkého počasí.[4]

Mongolská říše (vlajka)

Invaze do Vietnamu

Mongolové provedli tři válečná tažení do Vietnamu. Všechna skončila díky schopnému vietnamskému generálovi Tran Hung Daovi porážkou. Mongolská armáda utrpěla ohromné ztráty a Vietnam, přestože se poté zavázal odvádět pravidelné tributy, si zachoval nezávislost.

Invaze do Čampy

Mongolská říše po smrti chána Möngkeho

Těsně před druhou invazí do Vietnamu napadla Mongolská říše Čamskou říši (ležela na území dnešního jižního Vietnamu). Čampská armáda byla nakonec po těžkém boji donucena stáhnout se do hor. Boje nakonec skončily dohodou obou stran. Čampa si zachovala nezávislost, ale musela odvádět tribut.

Invaze do Jihovýchodní Asie

Mongolové se pokusili o podmanění jihovýchodní Asie (dnešní Indonésie). Postavili velké loďstvo, ale při plavbě na Jávu se zvedly vysoké vlny, silný vítr překvapil nezkušené námořníky a většina loďstva byla zničena. Totéž se stalo při invazi do Japonska.

Invaze do Japonska

Podrobnější informace naleznete v článku Mongolské invaze do Japonska.
Samuraj vzdoruje Mongolům během mongolské invaze do Japonska

Mongolské invaze do Japonska byly dvě a obě skončily neúspěšně. Po dobytí Koreje si Mongolové nechali od zahraničních stavitelů postavit velké loďstvo. Během plavby se zvedl "Božský vítr", japonsky Kamikaze, který lodě smetl.

Název "Božský vítr" byl pak použit ve 2. světové válce pro sebevražedné piloty a jejich letadla.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mongol Empire na anglické Wikipedii.

  1. Od Číny po východ Evropy: Proč zanikla mocná Mongolská říše. 100+1 zahraniční zajímavost [online]. 2017-03-20 [cit. 2020-06-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Čingischán povraždil 40 milionů lidí a tím snížil množství CO2 v atmosféře o 700 milionů tun. Zoom magazin [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné online. 
  3. "Rus a Mongolové ve 13. století (Mongolský vpád a jeho důsledky)". s. 26.
  4. Vědci už vědí, co zastavilo Mongoly před ovládnutím Evropy. ExtraStory.cz [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

No flag.svg
No official flag.
Mongol Empire (greatest extent).svg
Autor: Ali Zifan, Licence: CC BY-SA 4.0
Mongol Empire at greatest extent,1279.
Kazakh Tamga 19.svg
Autor: Spider, Licence: CC BY 3.0
казахская тамга (родовой знак)
Coin of Vladimir the Great (reverse).svg
Autor: Lobachev Vladimir, Licence: CC BY-SA 4.0
Srebrenik of Vladimir Svyatoslavich. 980-1015. The reverse side. Break through A. Year Silaev.
Sacking of Suzdal by Batu Khan.jpg
Sacking of Suzdal by Batu Khan in February, 1238. Mongol Invasion of Russia. A miniature from the sixteenth century chronicle.
Flag of Ilkhanate.svg
A Flag that represents the Ilkhanate of the Mongol Empire in the Catalan Atlas, a primary source created in 1375. Actual use of this flag by the Ilkhanate is not confirmed by other sources.
Flag of Nizari Ismaili state (1162-1256).svg
Autor: ZxxZxxZ, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Nizari Ismaili state (1162-1256)
Стяг Дмитрия Донского раскрашенный.svg
Autor: Лобачев Владимир, Licence: CC BY-SA 4.0
Стяг Дмитрия Донского раскрашенный по цветам стягам из летописных сводов
BlackFlag.svg
Black flag used by anarchists and some ancient Islamic caliphates
Mongolia XI.jpg
Autor: Khiruge, Licence: CC BY-SA 4.0
based on File:Asia laea relief location map.jpg. Data source: partially based on "Mongolian National Atlas" (2009)
Mameluke Flag.svg

Mameluke Flag over Cairo according to the Catalan Atlas c. 1375 created by James Dahl. The golden banner is supposedly identical to the Ayyubid banner.

Warning WARNING: This image is somewhat speculative. It is drawn after the Catalan Atlas, a primary source of the late 14th century. This means that the flag is indeed attested in a (Western) source dated to the Mamluk period, but it does not follow that this flag was indeed in use, let alone that it is "the" Mamluk flag.
Kingdom of Poland-flag.svg
Banner of Kingdom of Poland in the 14th century

A seal of Duke Premislaus II from 1290 shows the ruler holding a banner emblazoned with a crowned eagle. During the reign of King Ladislaus (r. 1320–1333), the red cloth with the White Eagle was established as the royal banner. The orientation of the eagle on the banner varied; its head could point either upwards or towards the hoist.

Mongol Empire c.1207.png
Autor: Khiruge, Licence: CC BY-SA 4.0
based on File:Asia laea relief location map.jpg. Data source: partially based on "Mongolian National Atlas", 2009
Royal flag of Goryeo (Bong-gi).svg
Royal Flag of the Goryeo dynasty. Flag's name is "Phoenix flag" ( hanja: 鳳旗, 봉기, Bong-gi). This flag is in the War Memorial of Korea.
Royal banner of the Grand Duchy of Lithuania.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC0
Royal military banner of the Grand Duchy of Lithuania with the Double Cross of the Jagiellonian dynasty on the shield of horse rider.
Mōko Shūrai Ekotoba Mongol Invasion Takezaki Suenaga 2 Page 5-7.jpg
The Battle of Bun'ei (at the Battle of Torikai-Gata, 1274), the samurai commander Takezaki Suenaga of the Hōjō clan (right) assaults Mongolian soldiers who flee while arrows fly and a thunder bomb explodes into the Allied Forces of the Mongol Empire and the Kingdom of Goryeo.
Flag of Chagatai Khanate.svg
A flag that represents the Chagatai Khanate of the Mongol Empire in the Catalan Atlas, a primary source created in 1375. Actual use of this flag by the Chagatai Khanate is not confirmed by other sources.
Genghis Khan The Exhibition (5465078899).jpg
Autor: William Cho, Licence: CC BY-SA 2.0

19 February - 10 April 2011

Go on a journey back to 13th century Mongolia with stunning re-creations of Mongolia’s grasslands and battlegrounds, complete with archaeological artifacts and weaponry of the Mongol Empire. With the largest collection of Genghis Khan artifacts ever assembled from the conqueror’s reign, it tells the story of the man whose innovation, technological mastery and cultural creativity gave him the reputation of one of the world’s greatest yet most misunderstood leaders. The exhibition will also shed light on the influence the Mongol empire had on culture, international law and finance even to this day. source: The ArtScience Museum
Timurid.svg
Autor: User:Stannered, Licence: CC-BY-SA-3.0

Attributed flag of the Timurid Empire (the reference dates to 1375, but it it not necessarily the design of any flag in actual use).

(Quote from original by en:User:Ingoman) Flag of the Timurid Empire according to the Catalan Atlas c.1375 created by James Dahl The three bezants arranged in a triangle is the "Symbol of Peace". I have seen a variant shown of this flag which has the bezants pointing upwards, and they are white on a light blue background, but I have found no evidence to support this, and it is doubtless a reconstruction based on coinage (which also features the Symbol of Peace) with the colours a matter of congecture. However, in historical accounts of the flag of Tamerlane, he is always described as bearing a flag of black, red and white, which Europeans incorrectly interpret as a tricolour for lack of a description of the flag's devices. (the white is probably a fringe). Since I have never found reason to doubt the accuracy of the Catalan Atlas in terms of flags (it has proven in fact to be the most trustworthy document of the time period) I have concluded that this in fact was Timur's flag.
Golden Horde flag 1339.svg
Autor: Vorziblix, Licence: CC0
The flag of the Golden Horde, as shown in Angelino Dulcert's 1339 map. A similar flag appears in the later Catalan Atlas (1375), providing corroboration.

See also Early Mongol Flags at crwflags.com:

One of the charges is a crescent and the other looks like a simplified form of the tamga from the flag of Idel Ural. On different copies of the flag, the crescent has different size; it is often smaller than shown here, sometimes even reduced into a simple oblique stroke and conjoined with the other charge into a si[n]gle symmetrical object; the other charge also sometimes lacks the oblique part [2, 3]. It was obviously difficult to draw the charges always the same way. The cities with this flag which are easy to identify are [2, 7, 8]: Sarai, the capital (spelled Sarra) - there is also a depiction of the ruler, "Jani Beg Lord of Sarai" ("Jambech senyor de Sarra"); Tana, present-day Azov, Russia; and Urgench, Uzbekistan (spelled Organci, with a cedilla under the c; nowadays ruined). This flag is a variant of the flag of "Emperor of Sarai" ("Emperador de Sara") from "Libro del conoscimiento de los reinos" [7] and might be the one that had really existed, considering the similarity of its charges with those from the flag of Idel Ural.
[2] Enciclopedia universal ilustrada, vol. XXI, Espan~a Madrid: Espasa-Calpe S.A., 1968
[3] Istorija otkric'a i istraz<ivanja, vol. I: Poc<etak istraz<ivanja; Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979; Original title: A History of Discovery and Exploration, vol. I: The Search Begins;(C) 1973 Aldus Books Limited, London
[7] Libro del Conoscimiento. Viajes medievales, vol. I Madrid: Fundacio'n Jose' Antonio de Castro, 2005 ISBN 84-96452-11-5 (complete edition) ISBN 84-96452-12-3 (vol. I) [e9s50]
[8] A[p]pendices. (Ibid.)
Tomislav Todorovic, 21 April 2007
Mongol Empire map 2.gif
Autor: User:Astrokey44, modified by Sting, Licence: CC BY-SA 2.5
Map showing changes in borders of the Mongol Empire and subsequent Mongol domaines with modern borders.
  • From empire's founding by Genghis Khan in 1206, at Genghis Khan's death in 1227, to the rule of Kublai Khan (1260–1294). (Uses modern day borders)
East-Hem 1200ad.jpg
Autor: Thomas Lessman (Contact!), Licence: CC BY-SA 3.0
Eastern Hemisphere in 1200 AD.
Black flag.svg

A copy of Flag of Afghanistan pre-1901.svg, for Black Guards etc.

This can be used to represent the Abbasid Caliphate, since while the concept of rectangular national flags did not exist during Abbasid times, black was the dynastic color of the Abbasids (just as green was the dynastic color of the Fatimids, etc.), and the "black banner" of the Abbasids is famous in Islamic history. It was also used by many Islamic dynasties in different regions of the world till the late 19th century. It is also used by anarchist groups.
Flag of the Mongol Empire 3.png
Autor: Wixter2.0, Licence: CC BY-SA 4.0
Purpoted flag (1335–1368) of the Mongol Empire
WARNING: This image is highly speculative and should not be added to articles about the Mongol Empire. If it is added anyway, then its speculative nature must be a clearly indicated.
MongolEmpire.jpg
Autor: Keith Pickering, Licence: CC BY-SA 3.0
Extent of the Mongol Empire, 1259
Flag of Sultanate of Rum.svg
Autor: Demircan Yiğit Öney, Licence: CC BY-SA 4.0
Fictitious "Flag of the Sultanate of Rum", modified version of a design by Akib Özbek (1969) [In the original design, the bow is arranged so that the arrow lies horizontally]

Flags of the World:

"The alleged flag of the Great Seljuk Empire is blue with a white winged and double-headed silhouette and a black bow and arrow." (Ivan Sache & Thomas Robinson, 4 July 2004)