Moréna

Boční moréna na ledovci Gorner Glacier ve švýcarském Zermattu. Moréna je vysoký val z kamenů v horní levé části fotografie
Boční moréna tvořená tillem

Moréna je kamenný val vzniklý ledovcovou činností. Morény jsou tvořeny převážně ze špatně vytříděného materiálu, který se skládá z velkých balvanů až po malé jílové části. Sediment, který vzniká v moréně, se nazývá till. Moréna může být buď stále ledovcem transportována, či již uložena v určité oblasti, kudy či kam až ledovec zasahoval.

Druhy morén

Morény dělíme podle místa, kde se vzhledem k ledovci nalézají:

  • přední (zvaná též čelní či terminální) moréna - je moréna, která vzniká v předpolí ledovce, který tlačí před sebou horninový materiál. Materiál se hromadí vlivem tlaku ledovce, který „ryje“ podloží, kde získává prvotní materiál. Přední moréna je zpravidla nejmocnější a nejlépe zachovanou. Po odtání ledovce je přední moréna často zachována jako hráz. Je poměrně časté, že se oblast za morénou, kde kdysi býval ledovec, začne zaplňovat vodou a vzniká tak hloubeno-hrazené jezero (zvané morénové jezero). Dojde-li k postupu ledovce přes tuto čelní morénu, bývají její uloženiny deformovány a nazývají se moréna náporová.
  • Čelní moréna ledovce na severovýchodě Grónska
    boční moréna - je útvar, který vzniká na okrajích postupujícího ledovce vlivem tlaku. Okolní horniny jsou obrušovány ledovcem, který získaný materiál částečně přenáší a ukládá po bocích. Často jsou boční morény situovány ve svazích okolních horských masívů. V některých případech zhroucením boční morény vzniká kamová terasa, nebo kamy.
  • střední moréna - vzniká při sloučení dvou ledovců z boční morény. Dva ledovce se setkají a stávají se jedním ledovcovým tělesem, které je neseno ve středu postupujícího ledovce.
  • spodní (bazální) moréna - představuje sedimentační pokryv v podloží ledovce, tvořený materiálem různého zrnitostního složení i původu, který ledovec odlamuje z podloží. Často se zde objevují ohlazené a obroušené kameny, které odborně nazýváme souvky. Při transportu materiálu naspodu ledovce dochází k exaraci, deterzi nebo detrakci (jsou to druhy ledovcové eroze) skalního podkladu.
  • vnitřní moréna - skládá se z kusů hornin, které se do ledu dostaly napdáním do trhlin nebo regelací z povrchu ledovce, tak že led pod balvanem roztával a takto vzniklá voda nad ním opět zamrzala

Morény jsou časté důkazy minulého zalednění oblasti, z jejich přítomnosti se dá zpětně dohledat, kam až sahalo zalednění v dobách ledových.

V horských oblastech je po ústupu ledovce část zemského povrchu tlakem ledové masy vyhloubena. Moréna, kterou ledovec tlačil před sebou, se tak stává přirozenou hrází. V zahrazené oblasti se naskytují ideální podmínky pro vytvoření morénového jezera.[1]

Reference

  1. BOUČEK, Bedřich; KODYM, Odolen. Geologie I. Všeobecná geologie. I. vyd. Praha: Československá Akademie věd, 1954. 560 s. S. 359 až 364. 

Literatura

  • BOUČEK, Bedřich; KODYM, Odolen. Geologie I. Všeobecná geologie. I. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1954. 560 s. S. 359 až 364. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Terminus of Wordie Glacier in northeast Greenland with small terminal moraine.jpg
Terminus of Wordie Glacier in northeast Greenland with small terminal moraine. Wordie Glacier is a land-terminating glacier that is not in contact with water in the fjord.
LateralMoraine 6911.jpg
Autor: Walter Siegmund, Licence: CC BY 2.5
Moraine below Hadley Glacier (visible in the upper left corner). This large moraine indicates that the Hadley Glacier once extended hundreds of feet below its 2003 terminus at about 6200 feet.